Utbytbara redskap och maskiner till fordon

Separat försäkring för t.ex. plog, skopa och sandningsaggregat till traktor, motorredskap, lastbil och andra fordon.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Alltid rätt försäkrad

    Försäkringsskyddet för utrustningen beror inte på fordonets omfattning.

  • Lägre självrisk

    Ingen extra självrisk när utrustningen är separat försäkrad.

  • Avbrottsförsäkring utan självrisk

    Vi betalar ersättning från skadedagen (ingen karenstid/självrisk).

Vi erbjuder skydd för skada på och förlust av utrustningen – både egen, hyrd och lånad samt sådan som företaget ansvarar för under t.ex. entreprenaduppdrag. Vi rekommenderar Helförsäkring. Då är utrustningen skyddad t.ex. vid stöld, brand och skadegörelse och om den skadas när den är påkopplad eller transporteras på ett fordon.
Läs mer om försäkringen, fördelarna med den och vad vi menar med utbytbara redskap och maskiner längre ned.

Utbytbara redskap och maskiner till fordon Hel Halv
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte

Tilläggsförsäkring

Om utrustningen är viktig för företagets inkomst så lägg till avbrottsförsäkring. Den ger avbrottsersättning från dag ett när utrustningen inte kan användas p.g.a. skada.

Varför behövs den här försäkringen?

Det är typisk för utbytbara redskap och maskiner till fordon att utrustningen kan användas på flera fordon. Många gånger kan därför ingen säga att den hör till ett visst fordon i företaget. Dessutom kan den t.ex. vara lånad av uppdragsgivaren vid entreprenadarbete och ändå behöva försäkras av låntagaren. 

Utrustning som inte hör till fordonet omfattas inte av dess försäkring. Utbytbara redskap och maskiner till fordon kan dock vara medförsäkrade genom fordonets halv- och helförsäkring hos oss. Högsta ersättning är då alltid 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om den är värd mer och företaget har flera fordon. Är värdet högre bör den alltid försäkras separat! 

Vår separata försäkring är alltid fördelaktigare vid skada än medförsäkringen. Då kan dessutom avbrottsförsäkring läggas till.