Separat försäkring för företagets

Utbytbara redskap och maskiner till fordon

Försäkring för t.ex. plog, skopa och sandningsaggregat till traktor, motorredskap, lastbil och andra fordon.

  • Alltid rätt försäkrad

    Försäkringsskyddet för utrustningen beror inte på fordonets omfattning.

  • Lägre självrisk

    Ingen extra självrisk när utrustningen är separat försäkrad.

  • Avbrottsförsäkring utan självrisk

    Vi betalar ersättning från skadedagen (ingen karenstid/självrisk).


Vi erbjuder skydd för skada på och förlust av utrustningen – både egen, hyrd och lånad samt sådan som företaget ansvarar för under t.ex. entreprenaduppdrag. Vi rekommenderar Helförsäkring. Då är utrustningen skyddad t.ex. vid stöld, brand och skadegörelse och om den skadas när den är påkopplad eller transporteras på ett fordon.
Läs mer om försäkringen, fördelarna med den och vad vi menar med utbytbara redskap och maskiner längre ned.

Utbytbara redskap och maskiner till fordon Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid stöldförsök och skadegörelse samt stöld av hela utrustningen eller delar av den.

Brand

Försäkringen ersätter skada på utrustningen som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist och brottmål som rör ägandet eller brukandet av utrustningen när den inte är påkopplad på ett fordon. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av utrustningen. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på utrustningen som uppstått vid trafikolycka när den är kopplad på ett fordon, annan yttre olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.

Tilläggsförsäkring

Om utrustningen är viktig för företagets inkomst så lägg till avbrottsförsäkring. Den ger avbrottsersättning från dag ett när utrustningen inte kan användas p.g.a. skada.

Varför behövs den här försäkringen?

Det är typisk för utbytbara redskap och maskiner till fordon att utrustningen kan användas på flera fordon. Många gånger kan därför ingen säga att den hör till ett visst fordon i företaget. Dessutom kan den t.ex. vara lånad av uppdragsgivaren vid entreprenadarbete och ändå behöva försäkras av låntagaren. 

Utrustning som inte hör till fordonet omfattas inte av dess försäkring. Utbytbara redskap och maskiner till fordon kan dock vara medförsäkrade genom fordonets halv- och helförsäkring hos oss. Högsta ersättning är då alltid 100 000 kr sammanlagt för all sådan utrustning, även om den är värd mer och företaget har flera fordon. Är värdet högre bör den alltid försäkras separat! 

Vår separata försäkring är alltid fördelaktigare vid skada än medförsäkringen. Då kan dessutom avbrottsförsäkring läggas till.