Försäkring för lätt släpvagn

Se ditt pris och köp direkt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen passar de flesta lätta släp. Både släp med skåp, flak och andra utföranden om totalvikten är under 3 000 kg.

Lätt släp Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på släpvagnen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Gäller även för skada

  • på anordning för lastning och skada som den orsakat på släpvagnen.
  • vid djurtransport för djurtransportsläp.

Tilläggsförsäkring för lätt släp

Gör släpvagnsförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av släpvagn när den egna inte kan användas efter en skada.


Lägg till Hyra av släp så ersätter vi hela hyran av en liknande släpvagn, från första dagen upp till 45 dagar, när egna släpvagnen inte kan användas t.ex. efter en trafikolycka.

Lägg till Fordonsansvar om vagnen ska dras i ett land som kräver trafikförsäkring och s.k. Grönt kort även för släp. Fordonsansvar är en frivillig form av trafikförsäkring som ger samma skydd för person- och egendomsskada vid trafikolycka med fordonet, om inte dragfordonets trafikförsäkring ska ersätta dessa.

Försäkringen behövs aldrig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge. Den behövs inte heller om släpvagnen under resan ska dras av samma dragfordon och om vagnens reg.nr. är angivet på dragfordonets Gröna kort.

Här kan du läsa mer om vad som kan ingå i släpvagnsförsäkringen för företag. Vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas för din släpvagn är avgörande i valet av omfattning på försäkringen. Välj Helförsäkring om du vill ha ersättning för skador som kan inträffa när släpet dras. 

Har du ett privatägt släp? Se vår släpvagnsförsäkring för privatpersoner.

Transporterar företaget eget gods eller arbetsverktyg i släpet?

Då bör företagets egendomsförsäkring kompletteras med försäkring för egendom i bil, så att egna lösa saker även är försäkrade när de förvaras eller transporteras i era släp och bilar.