Försäkring för lätt släpvagn

Se ditt pris och köp direkt

Vill du försäkra flera fordon samtidigt? Se ditt pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen passar de flesta lätta släp. Både släp med skåp, flak och andra utföranden om totalvikten är under 3 000 kg. Även för släpvagn som hyrs ut.

Här kan du läsa mer om vad som kan ingå i släpvagnsförsäkringen för företag. Vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas för din släpvagn är avgörande i valet av omfattning på försäkringen. Välj Helförsäkring om du vill ha ersättning för skador som kan inträffa när släpet dras. 

Har du ett privatägt släp? Se vår släpvagnsförsäkring för privatpersoner.

Lätt släp Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på släpvagnen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Gäller även för skada

 • på anordning för lastning och skada som den orsakat på släpvagnen.
 • vid djurtransport för djurtransportsläp.

Tilläggsförsäkring för lätt släp

Gör släpvagnsförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av släpvagn när den egna inte kan användas.


Lägg till Hyra av släp så ersätter vi hela hyran av en lika stor släpvagn upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp.

Lägg till Fordonsansvar om vagnen ska dras i ett land som kräver trafikförsäkring och s.k. Grönt kort även för släp. Fordonsansvar är en frivillig form av trafikförsäkring och ersätter skador på personer och annans saker som vagnen orsakar utanför denna och dragfordonet. Försäkringen behövs aldrig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

bärgning för släpet

Om släpet behöver bärgas för att det skadats och skadehändelsen omfattas av släpets försäkring så ersätts alltid nödvändig bärgning genom släpets försäkring.

Släpet omfattas annars under färd av dragfordonets assistansförsäkring i If.


Försäkring för avställd släpvagn

Om släpet har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Vilken omfattning behövs för släpvagnen?

Om släpvagnen skadar något

Skador som släpvagnen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Fordonsansvar.

Frivillig, behövs inte i de flesta fall. Släpvagnen faller in under det svenska dragfordonets trafikförsäkring även om det är släpvagnen som skadar något.

Om släpvagnen skadas

Skada på och förlust av släpvagnen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av släpvagnen

 • Glasrutor.

Om transporten med släpvagnen inte kan fortsätta

Transport av släpvagnen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Släpvagnen omfattas av dragfordonets Assistansförsäkring i If.

Vid ersättningsbar skada på släpvagnen ersätts alltid bärgning av den till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om släpvagnen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att släpvagnen inte kan användas efter skada etc.

 • Hyra av fordon.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av släpvagnen m.m.

 • Rättsskydd.

Om saker som transporteras eller förvaras i släpvagnen eller i tillkopplat släp skadas täcks det inte av släpvagnens försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Transportförsäkring.
 • Transportöransvarsförsäkring.

Transport utanför norden med släpvagnen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige. 

Den svenska trafikförsäkringen omfattar alltid tillkopplat släp. I en del länder utanför norden måste föraren dock kunna visa att släpfordonet omfattas av en trafikförsäkring genom att ett så kallat Grönt kort har utfärdats för det. 

Om släpet är svenskregistrerat och det ska dras av ett och samma fordon som är trafikförsäkrat hos oss så kan vi utfärda ett kort för både drag- och släpfordonet. I annat fall kan det behövas ett separat kort för släpet vilket vi kan utfärda om det har omfattning för Fordonsansvar.

Läs mer och beställ Grönt kort