Försäkring för lätt släpvagn

Få offert på försäkring för släpvagn

Flexibel försäkring för lätt släpvagn och affärsvagn upp till 3 000 kg. Försäkra företagets släp hos oss!

Vi erbjuder en flexibel försäkring för lätt släp och affärsvagn (foodtruck) som väger mindre än 3 000 kg och ägs av företag. Försäkringen kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande skydd för släpvagnen och hela åkeriet. Självklart kan du även försäkra andra delar av företaget hos oss.

Försäkringsskydd för släpvagn Trafik Halv Hel
Trafik / bilansvar

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag om fordonet är konstruerat för en hastighet över 30 km/h eller har en tjänstevikt på 2 ton eller mer. Utöver dessa ska motorredskap med tjänstevikt under 2 ton och hastighet under 30 km/h trafikförsäkras om de är avsedda för gods- eller personbefordran. Bilansvar gäller som en trafikförsäkring och är frivillig för fordon som inte är trafikförsäkringspliktiga.

Stöld

Stöldförsäkringen ger ersättning om fordonet stjäls, olovligen "lånas" eller om det skadas vid ett stöld- eller inbrottsförsök.

Brand

Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning.

Glas

Glasförsäkringen ger ersättning för kostnader om fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott.

Rättsskydd

Du kan få ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottmål som har med dig som bilägare att göra. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Annan vagnskada

Vagnskadeförsäkringen ersätter kostnader för skador på och förlust av bilen som uppstått vid en trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. För bil som inte hyrs ut ersätter vi feltankning, med en extra självrisk på 25 % av skadan, och interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk. Vi föreslår självrisk 5 000 kr.

Avställningsförsäkring för släpvagn

Försäkringen för lätta släp kan ändras till en avställningsförsäkring, om släpet inte används och är avställt i vägtrafikregistret. Avställningsförsäkringen innehåller brand-, stöld och rättsskyddsförsäkring. Försäkringen ger också ersättning vid skadegörelse och för skador som uppstår när släpet transporteras med ett annat fordon.