Försäkring för lätt släpvagn

Se ditt pris och köp direkt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen passar de flesta lätta släp. Både släp med skåp, flak och andra utföranden om totalvikten är under 3 000 kg.

Här kan du läsa mer om vad som kan ingå i släpvagnsförsäkringen för företag. Vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas för din släpvagn är avgörande i valet av omfattning på försäkringen. Välj Helförsäkring om du vill ha ersättning för skador som kan inträffa när släpet dras. 

Har du ett privatägt släp? Se vår släpvagnsförsäkring för privatpersoner.

Lätt släp Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på släpvagnen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Gäller även för skada

 • på anordning för lastning och skada som den orsakat på släpvagnen.
 • vid djurtransport för djurtransportsläp.

Tilläggsförsäkring för lätt släp

Gör släpvagnsförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av släpvagn när den egna inte kan användas efter en skada.


Lägg till Hyra av släp så ersätter vi hela hyran av en liknande släpvagn, från första dagen upp till 45 dagar, när egna släpvagnen inte kan användas t.ex. efter en trafikolycka.

Lägg till Fordonsansvar om vagnen ska dras i ett land som kräver trafikförsäkring och s.k. Grönt kort även för släp. Fordonsansvar är en frivillig form av trafikförsäkring som ger samma skydd för person- och egendomsskada vid trafikolycka med fordonet, om inte dragfordonets trafikförsäkring ska ersätta dessa.

Försäkringen behövs aldrig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge. Den behövs inte heller om släpvagnen under resan ska dras av samma dragfordon och om vagnens reg.nr. är angivet på dragfordonets Gröna kort.

TRANSPORTERAR FÖRETAGET EGET GODS ELLER ARBETSVERKTYG I SLÄPET?

Då bör företagets egendomsförsäkring kompletteras med försäkring för egendom i bil, så att egna lösa saker även är försäkrade när de förvaras eller transporteras i era släp och bilar.


Bärgning av släpvagnen

Om släpvagnen behöver bärgas för att den skadats och skadehändelsen omfattas av dess försäkring så ersätts alltid nödvändig bärgning genom släpvagnens försäkring. 

Släpvagnen omfattas annars under färd av dragfordonets assistansförsäkring i If, t.ex. om dragbilen skadas eller råkar ut för driftstopp.

Försäkring för släpvagn som är avställd

Om släpvagnen har halv- eller helförsäkring och den ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Släpvagnen får då inte brukas i något avseende. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När släpvagnen ställs på igen erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som den hade före avställningen.

Vilken omfattning behövs för släpvagnen?

Om släpvagnen skadar något

Skador som släpvagnen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Fordonsansvar.

Frivillig, behövs inte i de flesta fall. Släpvagnen faller in under det svenska dragfordonets trafikförsäkring även om det är släpvagnen som skadar något.

Om släpvagnen skadas

Skada på och förlust av släpvagnen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av släpvagnen

 • Glasrutor.

Om transporten med släpvagnen inte kan fortsätta

Transport av släpvagnen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Släpvagnen omfattas av dragfordonets Assistansförsäkring i If.

Vid ersättningsbar skada på släpvagnen ersätts alltid bärgning av den till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om släpvagnen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att släpvagnen inte kan användas efter skada etc.

 • Hyra av fordon.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av släpvagnen m.m.

 • Rättsskydd.

Om saker som transporteras eller förvaras i släpvagnen eller i tillkopplat släp skadas täcks det inte av släpvagnens försäkring. För detta behövs exempelvis

 • Transportförsäkring.
 • Transportöransvarsförsäkring.

Resa med släpvagnen utomlands | Grönt kort

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige. 

Den svenska trafikförsäkringen omfattar alltid tillkopplat släp. I en del länder utanför norden måste föraren dock kunna visa att släpfordonet omfattas av en trafikförsäkring genom att ett så kallat Grönt kort har utfärdats för det. 

Om släpet är svenskregistrerat och det ska dras av ett och samma fordon som är trafikförsäkrat hos oss så kan vi utfärda ett kort för både drag- och släpfordonet. I annat fall kan det behövas ett separat kort för släpet vilket vi kan utfärda om det har omfattning för Fordonsansvar.

Läs mer och beställ Grönt kort

Manskapsvagn, arbetsvagn och rastvagn

En sådan försäkrar vi som Husvagn. Även om den förutom bostadsfunktioner har förrådsfunktion för t.ex. redskap och drivmedel. Om vagnen bara har förrådsfunktion, t.ex. en redskaps- eller drivmedelsvagn, försäkrar vi den som Lätt släp eller Tungt släp.

Dock omfattas varken redskap, verktyg eller t.ex. reservdelar till fordon samt inte drivmedel eller oljor etc. av fordonsförsäkringen – detta kan försäkras genom vår transportförsäkring Egendom i bil.

Övrigt om vår försäkring för släpvagn

För släpvagn med totalvikt under 3 000 kg, även oregistrerad (s.k. efterfordon) liksom vagn med bodel av underordnad betydelse, men inte Husvagn. Inte för veteran- eller samlarvagn.

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt för släpvagnen är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.