Förhindra stöld av bilar och andra fordon

Läs våra tips om hur du förhindrar stöld av en företagsägd bil, lastbil eller ett motorredskap. Både säkerhetsutrustning och sunt förnuft kan göra att du får behålla din bil eller att det stulna fordonet hittar tillbaka till sin rätta ägare.

Förhindra stöld av fordon.
 • Spårningsutrustning

  Det är större chans att det stulna fordonet hittas om du installerar utrustning för spårning.

 • Startspärr och larm

  Installera startspärr och larm. Bilar med godkända larm utsätts mer sällan för stöld eller inbrott.

 • Förvara nycklar säkert

  Håll koll på dina bilnycklar genom säkra rutiner som förhindrar att de kommer i orätta händer.

 • Säker förvaring i bilen

  Förvara och dölj dator, mobil och andra värdefulla saker på ett säkert sätt när du lämnar bilen.

Företagsbilar

Nyare bilmodeller är svåra att stjäla utan nyckel och därför har nyckelstölderna ökat. Bilnycklar ska förvaras så att de är svåra att komma åt för obehöriga. Skulle nyckeln till bil med elektronisk startspärr försvinna eller stjälas, ska koden i bilens dator genast raderas av auktoriserad verkstad. Om säkerhetsföreskriften inte följts, minskas skadeersättningen helt eller delvis.

Bilhandel och bilverkstad

När lokalen är obemannad ska även lokalen vara låst på ett godkänt sätt. Förvaras bilnycklarna i en olåst lokal ska dessa vara inlåsta i godkänt stöldskyddsskåp. Lokalen och skåpet får inte lämnas obevakade. Förvaras nycklarna i lokal som är låst på godkänt sätt ska dessa även då vara inlåst i ett godkänt stöldskyddsskåp.

Släpfordon, växelflak, motorredskap etc.

Förhindra och försvåra stöld genom att använda lås- och förankringsutrustning för dina släpfordon, växelflak, motorredskap och redskap till dessa.

För närvarande godkänner vi följande utrustning:

 • Spårningsutrustning med GPS- och VHF-system
 • Lås- och förankringsutrustning Goliat och Steal stop
 • Kätting och lås i lägst klass 3 enligt Stöldskyddsföreningens normer