Traktorförsäkring

Vår traktorförsäkring passar de flesta traktorer, men även åkgräsklippare. Välj omfattning efter hur traktorn används och vilka skador som ska ersättas.

Fördelar med vår traktorförsäkring

  • Ingen självrisk för personskada

    Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

  • Avbrottsförsäkring utan självrisk

    Vi betalar ersättning från skadedagen (ingen karenstid/självrisk).

  • Välj självriskbelopp själv

    Vi erbjuder detta för de flesta omfattningar, både högre och lägre.

Försäkring för traktor

Vår traktorförsäkring passar de flesta traktorer, men även åkgräsklippare. Välj omfattning efter hur traktorn används och vilka skador som ska ersättas.

En traktor måste ha trafikförsäkring oavsett var den används om den inte är avställd. Om en åkgräsklippare har en dragkrok, tjänstevikten är över 2 000 kg eller om den är registrerad så måste den ha trafikförsäkring. Du kan se nedan vilken omfattning som kan väljas därutöver.

Ersättning för skadegörelse ingår redan i vår Halvförsäkring. Med Helförsäkring ingår också skador som kan uppstå vid t.ex. kollision, snöröjning och under transport på annat fordon. Läs mer nedan om traktorförsäkringen, vilka fordon vi försäkrar som Traktor och om försäkring av utbytbara redskap och maskiner – t.ex. plog.

Traktorförsäkringen erbjuder vi också till privatpersoner.

Traktor Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkringar för traktor

Gör traktorförsäkringen ännu bättre. Om traktorn är viktig för företagets inkomster så lägg till Avbrottsförsäkring – den skyddar företagets ekonomi från första dagen traktorn inte kan användas pga. skada. Lägg till Fordonsansvar för åkgräsklippare om den inte är trafikförsäkringspliktig.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon försäkras genom företagets Egendomsförsäkring – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet. 

Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring. Den kan utökas med entreprenöransvar för företagets alla motorredskap.