Specialfordon

Försäkring för A-traktor/EPA-traktor, Golfbil, Turisttåg, Go-cart, Radiobil, Isbanemaskin och Skördemaskin, t.ex.skördetröska.

Vill du försäkra oregistrerade fordon? Be om pris här

Äger du fordonet privat? Kontakta oss på 0771-56 00 00


Försäkring för A-traktor/EPA-traktor, Golfbil, Turisttåg, Go-cart, Radiobil, Isbanemaskin och Skördemaskin

Välj omfattning efter hur fordonet används och vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas vid skada. Fordonet måste trafikförsäkras oavsett var det används. Men det går också att lägga till skydd för skada på och förlust av fordonet. Skadegörelse omfattas redan i vår Halvförsäkring. Välj Helförsäkring så ingår även skydd om fordonet skadas t.ex. i en trafikolycka eller om något ramlar ned på det samt under transport på annat fordon.
Försäkringen för specialfordon erbjuder vi också till privatpersoner.

Specialfordon Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte