Flytande försäkring

Försäkringen är utformad för fordonshandeln och omfattar alltid egna handelsfordon och saluvagnsskyltar samt fordon mottagna av annat fordonhandelsföretag för försäljning i kommission. Även kunders fordon mottagna i andra säljuppdrag kan försäkras.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Flexibel omfattning

    Genom tilläggsförsäkringarna kan ni anpassa omfattningen till era behov.

  • Delbetala utan avgift

    Vi erbjuder månadsbetalning med autogiro utan extra kostnad.

  • Välj självriskbelopp själv

    Vi erbjuder detta för de flesta omfattningar, både högre och lägre.

Flytande försäkring för bilhandel

Bruksfordon kan också omfattas t.ex. tjänstebilar och släp som får användas både i verksamheten och privat av de anställda. Fordon som används i annan verksamhet, t.ex. uthyrnings- eller bärgningsbil, ingår däremot aldrig.

Om företaget handlar med motorfordon måste trafikförsäkring ingå. Vi erbjuder också skydd för skada på och förlust av fordonen – både för de i trafik och de i lager. De flesta behöver Helförsäkring – då är fordonet skyddat t.ex. vid stöld, brand, trafikolycka, skadegörelse och om det skadas under transport på annat fordon – men bara om det är i trafik, så de flesta behöver även lagerförsäkringen. 

Om företaget också tar emot kunders fordon för t.ex. service eller reparation, lägg då till vår försäkring för Fordonsservice.

Omfattning – Fordon i trafik Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkringar

De flesta fordonshandlare har fordon som är avställda eller oregistrerade och många tar emot fordon för försäljning i kvalificerad kommission – komplettera då försäkringen med omfattning för fordonslager. Med tillägget Kunders säljuppdrag omfattas även förmedling.

Företagets övriga egendom och ansvar

Reservdelar och andra varor liksom verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet försäkras genom företagets egendomsförsäkring.
Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist pga. händelse som inte kan ersättas genom fordons försäkring så behövs i många fall vår ansvarsförsäkring.