Flytande försäkring

Fordonshandel och andra säljuppdrag

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Fordonsförsäkring
 4. Flytande försäkring - egna fordon

Försäkringen är utformad för fordonshandeln och omfattar alltid egna handelsfordon och saluvagnsskyltar samt fordon mottagna av annat fordonhandelsföretag för försäljning i kvalificerad kommission. Även kunders fordon mottagna i andra säljuppdrag kan försäkras.

 • Flexibel omfattning

  Genom tilläggsförsäkringarna kan ni anpassa omfattningen till era behov.

 • Delbetala utan avgift

  Vi erbjuder månadsbetalning med autogiro utan extra kostnad.

 • Låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen.


Bruksfordon kan också omfattas t.ex. tjänstebilar och släp som får användas både i verksamheten och privat av de anställda. Fordon som används i annan verksamhet, t.ex. uthyrnings- eller bärgningsbil, ingår däremot aldrig.
Om företaget handlar med motorfordon måste trafikförsäkring ingå. Vi erbjuder också skydd för skada på och förlust av fordonen – både för de i trafik och de i lager. De flesta behöver Helförsäkring – då är fordonet skyddat t.ex. vid stöld, brand, trafikolycka, skadegörelse och om det skadas under transport på annat fordon – men bara om det är i trafik, så de flesta behöver även lagerförsäkringen. 
Om företaget också tar emot kunders fordon för t.ex. service eller reparation, lägg då till vår försäkring för Fordonsservice.

Omfattning – Fordon i trafik Hel Halv Trafik
Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som försäkrat fordon orsakar vid trafikolycka. Både på personer i och utanför fordonet, liksom skador på andra fordon samt på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp.

Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela det försäkrade fordonet eller delar av det.

Om försäkrad personbil är registrerad, inte avställd och värd över 1 500 000 kr måste den ha spårningsutrusning med larmcentralkoppling.

Brand

Försäkringen ersätter skada på försäkrat fordon som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Assistans med bärgning och resor

Gäller bara för försäkrad personbil, lätt lastbil, motorcykel och husbil. 

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp liksom vid förarolycksfall, för

 • bärgning av fordonet till närmaste verkstad.
 • returresa för de som var med i fordonet.
 • resa för att hämta reparerat fordon.
Rättsskydd – användningen av fordonet

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist som har samband med åtal till följd av bruk av försäkrat fordon eller skada till följd av trafik med det. Övriga tvister hänförs till företagets rättsskyddsförsäkring.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för förare och passagerare efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med försäkrat fordon. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på försäkrat fordon som uppstått vid trafikolycka, annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.

Tilläggsförsäkringar

De flesta fordonshandlare har fordon som är avställda eller oregistrerade och många tar emot fordon för försäljning i kvalificerad kommission – komplettera då försäkringen med omfattning för fordonslager. Med tillägget Kunders säljuppdrag omfattas även förmedling.

Företagets övriga egendom och ansvar

Reservdelar och andra varor liksom verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet försäkras genom företagets egendomsförsäkring.
Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist pga. händelse som inte kan ersättas genom fordons försäkring så behövs i många fall vår ansvarsförsäkring.

 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Fordonsförsäkring
 4. Flytande försäkring - egna fordon