Flytande försäkring för kunders fordon

För service- och verkstadsföretag m.fl.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Fordonsförsäkring
 4. Flytande försäkring - kunders fordon

För företag som utför service av olika slag med kunders fordon, exempelvis oljebyte, rengöring, felsökning, reparation, lackering, besiktning m,m.

 • Nöjd kund vid skada

  Inget avdrag pga. dubbelförsäkring gör att kunden slipper t.ex. bonusförlust.

 • Delbetala utan avgift

  Vi erbjuder månadsbetalning med autogiro utan extra kostnad.

 • Låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen.


Försäkringen avser skadehändelser med kundens fordon när det är omhändertaget och avser företagets goda vilja att svara för skadan så att kostnaden inte drabbar en kund som saknar försäkring eller riskerar bonusförlust.
Syftet är alltså att varken er kund eller dennes försäkring ska belastas av skadan och att inte heller ni ska behöva betala hela kostnaden för den. Vi minskar därför aldrig ersättningen från denna försäkring för att fordonet har en egen försäkring – vilket annars är vanligt för den här sortens försäkring och till nackdel för er och kunden.
Vi erbjuder Helförsäkring. Då är fordonet skyddat t.ex. vid stöld, brand, trafikolycka, skadegörelse och om det skadas under transport på annat fordon.
Se också om vår försäkring för bl.a. egna fordon i fordonshandel.

Omfattning Helförsäkring
Fordonsansvar

Försäkringen ersätter skador som försäkrat motorfordon orsakar vid trafikolycka. Både på personer i och utanför fordonet, liksom skador på andra fordon samt på annan egendom utanför fordonet.

Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela det försäkrade fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på försäkrat fordon som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Rättsskydd – användningen av fordonet

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist som har samband med åtal till följd av bruk av försäkrat fordon eller skada till följd av trafik med det. Övriga tvister hänförs till företagets rättsskyddsförsäkring eller fordonets egen försäkring.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för förare och passagerare efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med försäkrat fordon. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på försäkrat fordon som uppstått vid trafikolycka, annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse och skada under transport på t.ex. bil och släp.

FÖRETAGETS EGENDOM OCH ANSVAR

Reservdelar och andra varor liksom verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet försäkras genom företagets egendomsförsäkring. Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist pga. händelse som inte kan ersättas genom fordons försäkring så behövs i många fall vår ansvarsförsäkring.

 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Fordonsförsäkring
 4. Flytande försäkring - kunders fordon