Flytande försäkring

Försäkring för bilhandlare, bilförsäljare, bilverkstäder och liknande företag.

Flytande försäkring är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra liknande företag. Försäkra både kundens bil och firmans egna bilar.

Flytande bilförsäkring är en tvådelad försäkring. Den kan dels gälla för företagets egna bilar och dels för kunders bilar som du tagit emot.​ Försäkringen är mycket flexibel, och anpassas efter den typ av fordon som ditt företag inriktat sig på. Självklart kan du dessutom försäkra hela företaget hos oss.


 • Skräddarsydd

  Alltid rätt försäkrad med anpassad företagsförsäkring.

 • Toppbetyg på skadehantering

  Våra kunder ger oss 9 av 10 i betyg på hur vi hanterar skador.

 • Delbetala utan avgift

  Dela upp betalningen på upp till 12 månader utan extra kostnad.

Flytande försäkring för egna bilar

Försäkring för fordon som du äger eller har tagit emot i kommission. Försäkringen gäller också för sådana fordon som när de är avställda eller oregistrerade används med försäkringstagarens saluvagnsskylt. I den den flytande försäkring för egna fordon kan trafikförsäkring, delkasko och vagnskada ingå. Vanliga tillägg till flytande försäkring för egna bilar är fordonslagerförsäkring och restskuldförsäkring. 

Flytande försäkring för kundernas bilar

Flytande försäkring gäller för kunders fordon som tagits emot för:

 • Reparation
 • Service
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Garagering
 • Försäljning

Till flytande försäkringar för kunders fordon är bilansvarsförsäkring ett vanligt tillägg. ​


Tilläggsförsäkringar

Fordonslager för eget fordon

En försäkring för fordon som är avställda, oregistrerade (inklusive förregistrerade) när de inte används. Fordonslagerförsäkringen gäller för skada som orsakats genom brand, stöld eller vagnskada.

Restskuld för eget fordon

Försäkringen täcker en del av den ekonomiska skada som uppstår när fordon som sålts på avbetalning inte längre utgör fullgod säkerhet för krediten, för att det stöld-, brand- eller vagnskadats och avbetalningsköparen därefter inte fullgör sina betalningar. Några andra viktiga förutsättningar är att skadan inte har reparerats eller ersatts och att försäkringstagaren inte på annat sätt kan få betalt för sin fordran. Restskuld är inte en kreditförsäkring och det räcker inte med att avbetalningsköparen inte sköter sina betalningar, för att försäkringen ska gälla.

Bilansvarsförsäkring för kundens fordon

Bilansvarsförsäkringen gäller som en trafikförsäkring. Den ger inget skydd för det mottagna fordonet och bör därför kompletteras med en Delkaskoförsäkring som ger ersättning vid bränder och stölder. För att företaget ska få ersättning vid t.ex. dikeskörning med fordon som omfattas av försäkringen måste den flytande försäkringen omfatta Vagnskada om fordonet saknar Vagnskadegaranti.

Vid en olycka med försäkrat fordon ersätter försäkringen alla personskador. Dessutom kan försäkringen ersätta skador som uppkommer på annan egendom än det försäkrade fordonet, men inte egendom som tillhör fordonets ägare eller användare. Om annan egendom kan ersättas beror i övrigt på vad som skadats och vem eller vad som vållat olyckan.

Välj själv vad som ska ingå i flytande försäkring för kunders fordon:

 • bilansvarsförsäkring
 • delkasko
 • vagnskada

Broschyr