Fordonshandel och service

Flytande försäkring för kunders fordon

Försäkring för kunders fordon för bilhandel och bilförsäljning samt för bilverkstad och andra företag som utför fordonsservice.

 1. Fordonshandel och service - kunders fordon

Försäkringen är särskilt utformad för företag som tar hand om andras fordon, exempelvis för försäljning, service, reparation eller liknande.

Försäkringen gäller för skadehändelse med kundens fordon när det är omhändertaget och avser företagets goda vilja att svara för skadan så att kostnaden inte drabbar en kund som saknar försäkring eller riskerar bonusförlust.

Syftet med vår försäkring är att varken fordonsägaren eller dennes försäkring ska belastas av skadan och att inte heller företaget ska behöva betala hela kostnaden för den. Vi minskar därför aldrig ersättningen från denna försäkring för att fordonet har en egen försäkring – vilket annars är vanligt för den här sortens försäkring och till nackdel för företaget och kunden. Fordonsägaren kan antingen reglera skadan på fordonet med sitt eget försäkringsbolag, som sedan kan få ersättning av oss, eller vända sig direkt till oss.

Vi erbjuder även försäkring för egna fordon. Läs mer om Fordonshandel – egna fordon.


 • Nöjd kund vid skada

  Inget avdrag pga. dubbelförsäkring gör att kunden slipper t.ex. bonusförlust.

 • Delbetala utan avgift

  Vi erbjuder månadsbetalning med autogiro utan extra kostnad.

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen.

Fordonshandel och Service – kunders fordon Hel Halv Bilansvar
Bilansvar

Försäkringen ersätter skador som försäkrat fordon orsakar på förare, passagerare, andra inblandade personer och annat än fordonet samt vad som transporteras med det och tillkopplat släp.

Stöld

Försäkringen ersätter skada på och förlust av försäkrat fordon genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott.

Brand

Försäkringen ersätter skada på försäkrat fordon som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för försäkringstagaren och hos denne anställd person vid tvist som har samband med åtal till följd av bruk av försäkrat fordon eller skada till följd av trafik med det. Övriga tvister hänförs till företagets rättsskyddsförsäkring eller fordonets egen försäkring.

Kris

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för försäkringstagaren, hos denne anställd person efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med försäkrat fordon. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på försäkrat fordon som uppstått vid trafikolycka, annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse, skadegörelse och skada under transport på annat transportmedel.

Vi rekommenderar Helförsäkring

Med helförsäkring är fordonet skyddat t.ex. vid stöld, brand, trafikolycka, skadegörelse och om det skadas under transport på annat fordon. Även skada som regleras via fordonets trafikförsäkring kan ersättas.


Här gäller försäkringen

Försäkringen gäller i Sverige.

 1. Fordonshandel och service - kunders fordon