Försäkring för grävmaskin

Vår försäkring passar alla grävmaskiner och avser även minigrävare och traktorgrävare. Välj omfattning på försäkringen efter vilka skador som ska ingå.

Fördelar med vår grävmaskinförsäkring

  • 0 kr självrisk för personskada

    Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

  • Avbrottsförsäkring utan självrisk

    Vi ersätter kontant från första avbrottsdagen (ingen självrisk/karens).

  • Välj självriskbelopp själv

    Vi erbjuder detta för de flesta omfattningar, både högre och lägre.

Om grävmaskinen har en dragkrok, tjänstevikten är över 2 000 kg eller om den är registrerad så måste den ha trafikförsäkring, oavsett var den används. 
Redan i vår Halvförsäkring ingår bl.a. ersättning och skada som har uppstått genom skadegörelse och stöld. Med Helförsäkring är grävmaskinen även skyddad om den skadas t.ex. under transport på annat fordon och om den välter eller kolliderar. Försäkringen kan även omfatta utbytbara redskap och maskiner till grävmaskinen, t.ex. skopa. Läs mer om det och grävmaskinsförsäkringen nedan.
Grävmaskinsförsäkringen erbjuder vi också till privatpersoner.

Grävmaskin Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkringar för grävmaskin

Komplettera grävmaskinsförsäkringen så att den blir ännu bättre. Välj t.ex. att få avbrottsersättning redan från skadedagen när fordonet inte kan användas pga. skada och lägg till Fordonsansvar om grävmaskinen inte är trafikförsäkringspliktig.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet – försäkras genom företagets Egendomsförsäkring

Om företaget blir skadeståndsskyldigt eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring. Den kan utökas med entreprenöransvar för företagets alla motorredskap.