Vem får köra företagets fordon?

Här får du reda på vilket ansvar företaget har för att en anställd eller inhyrd förare har rätt behörighet för att köra företagets fordon. Du får också veta hur det påverkar försäkringen och din ersättning om en skada skulle inträffa.

Kontrollera förarbevis vid anställning och därefter årligen

För att försäkringen ska gälla ska föraren ha den ålder, körkort eller förarbevis som krävs för att få köra fordonet. Om en av de anställda eller inhyrd förare kör utan giltigt körkort och orsakar en skada på fordonet, gäller inte försäkringen. 

De anställda eller inhyrda förarna ska informeras om vilka av företagets fordon de har rätt att köra. Körkortets och förarbevisets giltighet ska kontrolleras vid nyanställning och därefter årligen.

Om ett fordon skadas när det t.ex. krockar eller kör av vägen kan ersättningen minskas om inte säkerhetsföreskrifterna följts. I regel lämnas ingen ersättning via vagnskadeförsäkringen eller om fordonet omfattas av vagnsskadegaranti. För trafikförsäkringen gäller en extra självrisk om kraven inte är uppfyllda. 

Ersättningen sätts inte ned om försäkringstagaren kan göra sannolikt att denne inte insett eller inte borde ha insett förhållandet, eller att denne gjort vad denne kunnat för att förhindra körningen.

Skadeexempel för förare som saknar körkort

En lastbil tillhörande ett åkeri fick omfattande skador i fronten i samband med en dikeskörning. Vid skadeutredningen framkom att föraren saknade körkort. Detta hade blivit indraget efter upprepade fortkörningar. Han hade dock inte skickat in körkortet till Länsstyrelsen eller informerat sin arbetsgivare.

Om ett fordon skadas - när det t.ex. kör av vägen - och föraren saknar körkort, har försäkringsbolaget rätt att minska ersättningen för fordonets skador. I regel lämnas inte någon ersättning alls via vagnskadeförsäkringen. Liknande regler gäller om fordonet omfattas av vagnsskadegaranti.

Under utredningen framkom att företaget hade rutiner för årlig kontroll av att deras anställda innehade giltiga körkort. När denna kontroll senast genomfördes hade den nu aktuelle förarens körkort inte återkallats.

Eftersom försäkringstagaren kunde göra sannolikt att han inte insett att föraren saknade körkort när dikeskörningen inträffade minskades inte skadeersättningen.​