Försäkring för skogsmaskin

Vår försäkring passar alla slags motorfordon som är anpassade för skogsbruk, t.ex. skördare, skotare och drivare. Välj omfattning efter vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas.

Fördelar med vår skogsmaskinsförsäkring

  • 0 kr självrisk för personskada

    Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

  • Avbrottsförsäkring utan självrisk

    Vi betalar ersättning från skadedagen (ingen karenstid/självrisk).

  • Vi hjälper dig att byta bolag

    Om bilen är försäkrad i annat bolag så kan vi se till att avsluta den försäkringen.

Om skogsmaskinen är registrerad, tjänstevikten är över 2 000 kg, den transporterar t.ex. virke eller om den har dragkrok så måste den trafikförsäkras. Skogsmaskinen kan också försäkras för skador den kan råka ut för. Redan i Halvförsäkringen ingår bl.a. omfattning för skada som har uppstått genom skadegörelse. Med Helförsäkring är skogsmaskinen även skyddad om den skadas t.ex. i en vältningsolycka eller om träd faller ned på den liksom under transport på annat fordon.
Skogsmaskinsförsäkringen erbjuder vi också till privatpersoner.

Skogsmaskin Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tillägg för skogsmaskin

Gör skogsmaskinsförsäkringen ännu bättre. Välj t.ex. Avbrottsförsäkring som skyddar företagets ekonomi från första dagen skogsmaskinen inte kan användas pga. skada. Lägg till Fordonsansvar om fordonet inte är trafikförsäkringspliktigt.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon försäkras genom företagets Egendomsförsäkring – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet. 

Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring. Den kan utökas med entreprenöransvar för företagets alla motorredskap.