Försäkring för tungt släp

Få offert på försäkring för tung släpvagn

Vår försäkring för tungt släp kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring för släpvagnen till helförsäkring med bilansvar. Du kan även försäkra ett helt åkeri hos oss.

​Försäkringen för tungt släp, med en totalvikt över 3 000 kg, är en mycket flexibel försäkring för släpvagnar. Förutom att välja mellan trafik-, halv- eller helförsäkring kan du dessutom välja belopp på självrisken och lägga till bilansvarsförsäkring för ett utökat skydd. Du kan även försäkra hela företaget med vår paketförsäkring för åkerier.


  • Skräddarsydd

    Alltid rätt försäkrad med anpassad företagsförsäkring.

  • Flexibel

    Välj vad försäkringen ska omfatta och vilken självrisk du vill ha.

  • Snabb skadereglering

    ​Snabb skadereglering och praktiska råd om det inträffat en skada.

Bilansvarsförsäkring för släpvagn

Bilansvarsförsäkring kan tecknas för vissa släp, men är frivillig. Den lämnar ersättning för personskador och för skador på annan egendom än det försäkrade fordonet, men inte på egendom som tillhör fordonets ägare eller användare.