Försäkring för tungt släp

Få offert på försäkring för tung släpvagn

Vår försäkring för tungt släp kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring för släpvagnen till helförsäkring med bilansvar. Du kan även försäkra ett helt åkeri hos oss.

​Försäkringen för tungt släp, med en totalvikt över 3 000 kg, är en mycket flexibel försäkring för släpvagnar. Förutom att välja mellan trafik-, halv- eller helförsäkring kan du dessutom välja belopp på självrisken och lägga till bilansvarsförsäkring för ett utökat skydd. Du kan även försäkra hela företaget med vår paketförsäkring för åkerier.


  • Skräddarsydd

    Alltid rätt försäkrad med anpassad företagsförsäkring.

  • Flexibel

    Välj vad försäkringen ska omfatta och vilken självrisk du vill ha.

  • Snabb skadereglering

    ​Snabb skadereglering och praktiska råd om det inträffat en skada.

Tungt släp, annans släp och växelflak Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av fordonet genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av fordonet.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på fordonet som uppstått vid trafikolycka eller annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse m.fl. händelser. Gäller även skada på anordning för lastning samt skada på fordonet genom anordningen liksom genom fellastning, fel i lasten och djurtransport.


Tilläggsförsäkringar

Gör försäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen med valfritt dagsbelopp när fordonet inte kan användas.


Lägg till Avbrott & Extra så ersätter vi kontant för varje dag släpet inte kan användas – upp till 60 dagar vid skada och 5 vid driftstopp. Om ni inte är nöjda med det dagsbelopp vi föreslår kan ni välja ett annat. Ingen självrisk/karens gäller.

Dessutom ingår sänkt självrisk vid djurkollision.

Lägg till Fordonsansvar om vagnen ska dras i ett land som kräver trafikförsäkring och s.k. Grönt kort även för släp. Fordonsansvar är en frivillig form av trafikförsäkring och ersätter skador på personer och annans saker som vagnen orsakar utanför denna och dragfordonet. Försäkringen behövs aldrig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Avställningsförsäkring

Om fordonet är minst halvförsäkrat och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Här gäller försäkringen för tungt släp

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.