Försäkring för tungt släp

Den här försäkringen passar de flesta släp med totalvikt från 3 000 kg. Både de med flak, skåp och andra typer av utföranden.

Fördelar med vår släpförsäkring

  • Avbrottsersättning utan självrisk

    Vi betalar kontant från första dagen (ingen självrisk/karenstid).

  • Välj avbrottsersättning själva

    Hos oss kan ni välja dagsbelopp i avbrottsförsäkringen.

  • Välj självriskbelopp själv

    Vi erbjuder detta för de flesta omfattningar, både högre och lägre.

Välj mellan Halv- och Helförsäkring för tungt släp. Det som är avgörande för valet är vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas. Välj helförsäkring om skador som kan inträffa när släpet dras ska omfattas. Vi erbjuder också släpvagnsförsäkring för annans släp (s.k. flytande trailer) och växelflak. Läs mer om det nedan.
Försäkringen för tungt släp erbjuder vi också till privatpersoner.

Tungt släp, annans släp och växelflak Hel Halv
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte

Tilläggsförsäkringar

Gör försäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen med valfritt dagsbelopp när fordonet inte kan användas efter en skada.

FÖRSÄKRING FÖR TRANSPORTERAT GODS

Med Transportförsäkring kompletteras företagets egendomsförsäkring så att egna varor och andra föremål, t.ex. arbetsverktyg, är försäkrade både när de transporteras av er själva i t.ex. släpet och när någon annan gör det åt er.