Försäkring för tungt släp

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Den här försäkringen passar de flesta släp med totalvikt från 3 000 kg. Både de med flak, skåp och andra typer av utföranden.

Fördelar med vår släpförsäkring

 • Avbrottsersättning utan självrisk

  Vi betalar kontant från första dagen (ingen självrisk/karenstid).

 • Välj avbrottsersättning själva

  Hos oss kan ni välja dagsbelopp i avbrottsförsäkringen.

 • Låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisk, t.ex. lika låg för Vagnskada som för Stöld & Skadegörelse.


Välj mellan Halv- och Helförsäkring för tungt släp. Det som är avgörande för valet är vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas. Välj helförsäkring om skador som kan inträffa när släpet dras ska omfattas. Vi erbjuder också släpvagnsförsäkring för annans släp (s.k. flytande trailer) och växelflak. Läs mer om det nedan.
Försäkringen för tungt släp erbjuder vi också till privatpersoner.

Tungt släp, annans släp och växelflak Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på släpet som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Gäller även för skada

 • på anordning för lastning och skada som den orsakat på släpet.
 • vid djurtransport för djurtransportsläp.

Tilläggsförsäkringar

Gör försäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj att få avbrottsersättning från första avbrottsdagen med valfritt dagsbelopp när fordonet inte kan användas efter en skada.

FÖRSÄKRING FÖR TRANSPORTERAT GODS

Med Transportförsäkring kompletteras företagets egendomsförsäkring så att egna varor och andra föremål, t.ex. arbetsverktyg, är försäkrade både när de transporteras av er själva i t.ex. släpet och när någon annan gör det åt er.