Försäkring för husvagn

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra flera fordon? Be om offert

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen passar husvagnar i alla storlekar. Den gäller även för husvagn som hyrs ut.

Husvagnsförsäkringens omfattning kan anpassas efter vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas. Vi rekommenderar Helförsäkring i de flesta fall. Då gäller försäkringen för det mesta som husvagnen kan råka ut för, t.ex. brand, skadegörelse och trafikolycka.


Fördelar med vår husvagnsförsäkring

 • Skadejour dygnet runt

  Vår skadejour är öppen dygnet runt alla dagar och hjälper snabbt till vid skada.

 • Hyr husvagn utan självrisk

  Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Husvagn Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av fordonet genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av det, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av fordonet.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på fordonet som uppstått vid trafikolycka eller annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse m.fl. händelser.

För husvagn som är yngre än tio år ersätter vi även vattenskada. Dessutom ingår interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk för husvagn som inte hyrs ut.


Tillägg för husvagn

Gör husvagnsförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av husvagn när den egna inte kan användas.


Lägg till Hyra av husvagn så ersätter vi hela hyran av en liknande husvagn upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp.

Lägg till Fordonsansvar om vagnen ska dras i ett land som kräver trafikförsäkring och s.k. Grönt kort även för släp. Fordonsansvar är en frivillig form av trafikförsäkring och ersätter skador på personer och annans saker som vagnen orsakar utanför denna och dragfordonet. Försäkringen behövs aldrig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Assistans med bärgning för husvagnen

Om husvagnen behöver bärgas för att det skadats och skadehändelsen omfattas av husvagnens försäkring så ersätts alltid nödvändig bärgning genom husvagnens försäkring.

Husvagnen omfattas annars under färd av dragfordonets assistansförsäkring i If.


Avställningsförsäkring för husbil

Om husbilen har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende – ingen får alltså t.ex. bo i den. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Vilken omfattning behövs för husbilen?

Om husbilen skadar något

Skador som husbilen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om husbilen skadas

Skada på och förlust av husbilen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Annan vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av hushusbilen

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Om resan med husbilen inte kan fortsätta

Transport av husbilen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om husbilen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att husbilen inte kan användas efter skada etc.

 • Hyra av husbil.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av husbilen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Om husvagnen skadar något

Skador som husvagnen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Fordonsansvar.

Frivillig, behövs inte i de flesta fall. Husvagnen faller in under det svenska dragfordonets trafikförsäkring även om det är husvagnen som skadar något.

Om husvagnen skadas

Skada på och förlust av husvagnen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Annan vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av husvagnen

 • Glasrutor.

Om transporten med husvagnen inte kan fortsätta

Transport av husvagnen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Husvagnen omfattas av dragfordonets Assistansförsäkring i If.

Vid ersättningsbar skada på husvagnen ersätts alltid bärgning av den till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om husvagnen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att husvagnen inte kan användas efter skada etc.

 • Hyra av fordon.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av husvagnen m.m.

 • Rättsskydd.

Resa utanför norden med husbilen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att bilen har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med bilens registreringsbevis.

Läs mer och beställ Grönt kort