Försäkring för husvagn

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen passar husvagnar i alla storlekar. Den gäller även för husvagn som hyrs ut.

Husvagnsförsäkringens omfattning kan anpassas efter vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas. Vi rekommenderar Helförsäkring i de flesta fall. Då gäller försäkringen för det mesta som husvagnen kan råka ut för, t.ex. brand, skadegörelse och trafikolycka.


Fördelar med vår husvagnsförsäkring

  • Skadejour dygnet runt

    Vår skadejour är öppen dygnet runt alla dagar och hjälper snabbt till vid skada.

  • Hyr husvagn utan självrisk

    Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

  • Välj låg eller hög självrisk

    Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Husvagn Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av fordonet genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av det, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av fordonet.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på fordonet som uppstått vid trafikolycka eller annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse m.fl. händelser.

För husvagn som är yngre än tio år ersätter vi även vattenskada. Dessutom ingår interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk för husvagn som inte hyrs ut.


Tillägg för husvagn

Gör husvagnsförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av husvagn när den egna inte kan användas.


Lägg till Hyra av husvagn så ersätter vi hela hyran av en liknande husvagn upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp.

Lägg till Fordonsansvar om vagnen ska dras i ett land som kräver trafikförsäkring och s.k. Grönt kort även för släp. Fordonsansvar är en frivillig form av trafikförsäkring och ersätter skador på personer och annans saker som vagnen orsakar utanför denna och dragfordonet. Försäkringen behövs aldrig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Avställningsförsäkring

Om husvagnen är minst halvförsäkrat och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende – ingen får alltså t.ex. bo i den. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Här gäller husvagnsförsäkringen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.