Försäkring för husvagn

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen passar husvagnar i alla storlekar. Den avser även t.ex. manskapsvagn.

Fördelar med vår husvagnsförsäkring

 • Skadejour dygnet runt

  Vår skadejour är öppen dygnet runt alla dagar och hjälper snabbt till vid skada.

 • Hyr husvagn utan självrisk

  Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.


Husvagnsförsäkringens omfattning kan anpassas efter vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas. Vi rekommenderar Helförsäkring i de flesta fall. Då gäller försäkringen för det mesta som husvagnen kan råka ut för, t.ex. brand, skadegörelse och trafikolycka.

Husvagn Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på husvagnen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse.

För husvagn som

 • är yngre än tio år gäller försäkringen även för vattenskada upp till ett begränsat belopp.
 • inte hyrs ut ersätter vi också olyckshändelse i husvagnen som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.

Tillägg för husvagn

Gör försäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av husvagn när den egna inte kan användas efter en skada.

Saker i husvagnen

Lös egendom som är normal för att bruka husvagnen som bostad är försäkrad genom försäkringen med samma omfattning, om de tillhör försäkringstagaren. Högsta ersättning är 50 000 kr.