Försäkring för husvagn

Försäkra företagets husvagn, snabbt och enkelt.

Med vår husvagnsförsäkring får ditt företag ett tryggt skydd för husvagnen. Försäkringen ersätter även personlig egendom vid stöld eller brand.

Vi erbjuder en bra försäkring för husvagn som ägs av företag. Försäkringen är flexibel och du kan själv välja vad som ska ingå – stöld, brand och krossade glasrutor eller ett mer omfattande försäkringsskydd för husvagnen vid trafikolycka eller annan olyckshändelse. Självklart kan du även försäkra hela företaget hos oss med våra skräddarsydda företagsförsäkringar.

Husvagn Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av fordonet genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av det, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av fordonet.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på fordonet som uppstått vid trafikolycka eller annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse m.fl. händelser.

För husvagn som är yngre än tio år ersätter vi även vattenskada. Dessutom ingår interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk för husvagn som inte hyrs ut.


Tillägg för husvagn

Gör husvagnsförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av husvagn när den egna inte kan användas.


Lägg till Hyra av husvagn så ersätter vi hela hyran av en liknande husvagn upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp.

Lägg till Fordonsansvar om vagnen ska dras i ett land som kräver trafikförsäkring och s.k. Grönt kort även för släp. Fordonsansvar är en frivillig form av trafikförsäkring och ersätter skador på personer och annans saker som vagnen orsakar utanför denna och dragfordonet. Försäkringen behövs aldrig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Avställningsförsäkring

Om husvagnen är minst halvförsäkrat och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende – ingen får alltså t.ex. bo i den. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Här gäller husvagnsförsäkringen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.