Försäkring för husvagn

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Försäkringen passar husvagnar i alla storlekar. Den avser även t.ex. manskapsvagn.

Husvagnsförsäkringens omfattning kan anpassas efter vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas. Vi rekommenderar Helförsäkring i de flesta fall. Då gäller försäkringen för det mesta som husvagnen kan råka ut för, t.ex. brand, skadegörelse och trafikolycka.


Fördelar med vår husvagnsförsäkring

 • Skadejour dygnet runt

  Vår skadejour är öppen dygnet runt alla dagar och hjälper snabbt till vid skada.

 • Hyr husvagn utan självrisk

  Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

 • Välj låg eller hög självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Husvagn Hel Halv
Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av fordonet, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av fordonet. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på husvagnen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse.

För husvagn som

 • är yngre än tio år gäller försäkringen även för vattenskada upp till ett begränsat belopp.
 • inte hyrs ut ersätter vi också olyckshändelse i husvagnen som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.

Tillägg för husvagn

Gör försäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av husvagn när den egna inte kan användas efter en skada.


Lägg till Hyra av husvagn så ersätter vi hela hyran av en liknande husvagn, från första dagen upp till 45 dagar, när egna husvagnen inte kan användas t.ex. efter en trafikolycka.

Lägg till Fordonsansvar om vagnen ska dras i ett land som kräver trafikförsäkring och s.k. Grönt kort även för släp. Fordonsansvar är en frivillig form av trafikförsäkring som ger samma skydd för person- och egendomsskada vid trafikolycka med fordonet, om inte dragfordonets trafikförsäkring ska ersätta dessa.

Försäkringen behövs aldrig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge. Den behövs inte heller om släpvagnen under resan ska dras av samma dragfordon och om vagnens reg.nr. är angivet på dragfordonets Gröna kort.

Saker i husvagnen

Lös egendom som är normal för att bruka husvagnen som bostad är försäkrad genom försäkringen med samma omfattning, om de tillhör försäkringstagaren. Högsta ersättning är 50 000 kr.


Bärgning av husvagnen

Om husvagnen skadas och skadehändelsen omfattas av dess försäkring så ersätts alltid nödvändig bärgning genom husvagnens försäkring. 

Husvagnen omfattas annars under färd av dragbilens assistansförsäkring i If, exempelvis om bilen råkar ut för skada eller driftstopp.

Försäkring för husvagn som är avställd

Om husvagnen har halv- eller helförsäkring och den ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi automatiskt avställningsförsäkring. Husvagnen får då inte brukas i något avseende – ingen får alltså t.ex. bo i den. 

Omfattningen är

 • Stöld & Skadegörelse
 • Brand
 • Utifrån kommande olyckshändelse
 • Skada under transport t.ex. på bil eller släp
 • Rättsskydd 

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

När husvagnen ställs på igen erbjuder vi automatiskt ny försäkring med samma omfattning som den hade före avställningen.

Vilken omfattning behövs för husvagnen?

Om husvagnen skadar något

Skador som husvagnen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Fordonsansvar.

Frivillig, behövs inte i de flesta fall. Husvagnen faller in under det svenska dragfordonets trafikförsäkring även om det är husvagnen som skadar något. 

Om husvagnen skadas

Skada på och förlust av husvagnen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

 Skyddsomfattning som endast avser delar av husvagnen

 • Glasrutor.

Om transporten med husvagnen inte kan fortsätta

Transport av husvagnen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Husvagnen omfattas av dragfordonets Assistansförsäkring i If.

 Vid ersättningsbar skada på husvagnen ersätts alltid bärgning av den till närmaste verkstad genom skyddsomfattningen för skadan.

Om husvagnen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att husvagnen inte kan användas efter skada etc.

 • Hyra av fordon.

 Annat

Övrigt om ägandet och förandet av husvagnen m.m.

 • Rättsskydd.

Utlandsresa med husvagnen | Grönt kort

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige. 

Den svenska trafikförsäkringen omfattar alltid tillkopplat släp. I en del länder utanför norden måste föraren dock kunna visa att släpfordonet omfattas av en trafikförsäkring genom att ett så kallat Grönt kort har utfärdats för det. 

Om släpet är svenskregistrerat och det ska dras av ett och samma fordon som är trafikförsäkrat hos oss så kan vi utfärda ett kort för både drag- och släpfordonet. I annat fall kan det behövas ett separat kort för släpet vilket vi kan utfärda om det har omfattning för Fordonsansvar.

Läs mer och beställ Grönt kort

Manskapsvagn, arbetsvagn och rastvagn

En sådan försäkrar vi som Husvagn. Även om den förutom bostadsfunktioner har förrådsfunktion för t.ex. redskap och drivmedel. Om vagnen bara har förrådsfunktion, t.ex. en redskaps- eller drivmedelsvagn, försäkrar vi den som Lätt släp eller Tungt släp.

Dock omfattas varken redskap, verktyg eller t.ex. reservdelar till fordon samt inte drivmedel eller oljor etc. av fordonsförsäkringen – detta kan försäkras genom vår transportförsäkring Egendom i bil.

Mer om försäkringen för husvagn

För släpvagn oavsett totalvikt som permanent är inrättad som bostad. Även villavagn, tältvagn och s.k. ”camper” samt manskapsvagn, arbetsvagn och rastvagn. Inte för veteran- eller samlarfordon

Med ”camper” avses en separat bostadsdel som kan monteras på en bil. Vi försäkrar den som husvagn om den inte är permanent monterad på en bil, i annat fall se Husbil. 

Beskrivningen av omfattningsalternativen och försäkringen i övrigt för husvagnen är kortfattad och återger bara delvis innehållet i villkoren. Vid försäkring gäller den omfattning och de villkor som anges för den.