Försäkring för mobilkran

Vår försäkring passar alla mobilkranar. Den avser även lastbilsregistrerad mobilkran. Vilken omfattning som behövs beror på vilka skadekostnader som ska ersättas.

Fördelar med vår mobilkransförsäkring

  • Ingen självrisk för personskada

    Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

  • Avbrottsersättning utan självrisk

    Vi betalar kontant från första dagen (ingen självrisk/karenstid).

  • Välj självriskbelopp själv

    Vi erbjuder detta för de flesta omfattningar, både högre och lägre.

Om mobilkranen är registrerad, tjänstevikten är över 2 000 kg eller om den har dragkrok så måste den trafikförsäkras. Vi rekommenderar helförsäkring i de flesta fall. Då är mobilkranen skyddad t.ex. om den välter, råkar ut för kranarmsbrott eller skadas i en trafikolycka.

Mobilkran Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkring för mobilkran

Utöka försäkringen med exempelvis vår Avbrottsförsäkring. Den täcker upp en del av företagets inkomstbortfall från första dagen mobilkranen inte kan användas pga. skada. Lägg till Fordonsansvar om mobilkranen inte är trafikförsäkringspliktig.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon försäkras genom företagets Egendomsförsäkring – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet. 

Om företaget får skadeståndskrav eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring.

Läs mer om mobilkransförsäkring