Maskinförsäkring för olika fordon

Så gäller försäkringen vid maskinskada

Här kan du läsa om hur maskinförsäkring (även kallat maskinskadeförsäkring) gäller för olika typer av fordon, bl.a. traktor, bil och lastbil. Försäkringen ersätter kostnader för maskinskada, t.ex. om motor eller bränslesystem går sönder. Gäller endast registrerade fordon upp till en viss ålder och körsträcka.

Maskinförsäkra motorredskap

Maskinförsäkring finns som tilläggsförsäkring för traktor, dumper, mobilkran, skogsmaskin, grävmaskin, lastmaskin och gaffeltruck.

Försäkringen gäller om det uppstår en plötslig och oförutsedd maskinskada på motorredskap som är yngre än tre år, räknat från tillverkningsåret. Den gäller inte för skador som beror på slitage eller skador på bränsletank, batteri och bränsleceller.

Läs mer om traktorförsäkring, truckförsäkring och andra motorredskap.

Maskinförsäkring för bil & lastbil

Maskinförsäkring ingår i halv- och helförsäkringen för personbil och lätt lastbil.

Om försäkringen ingår i ditt skydd av bilen får du ersättning för maskinskador som påverkar fordonets funktion, t.ex. motor, generator och tändsystem. Försäkringsvillkoren gäller om bilen har körts högst 15000 mil och är yngre än 8 år. Bilen ska även ha genomgått service enligt bilmärkets anvisningar.

Maskinförsäkringen gäller bara för delar som ingår i bilens seriemässiga utförande. Självrisken är högre när bilen blir fem år eller om den dessförinnan har körts 8 000 mil. Direktimporterade bilar från utlandet har högre självrisk.

Läs mer om försäkring för bil och lätt lastbil som ägs av företag.

Maskinerier för påbyggnad och utrustning

Du kan även försäkra påbyggnader eller utrustning som är fast monterad, t.ex. betongpumpar och kylaggregat. Skyddet finns som tilläggsförsäkring för tung lastbil och släp. Försäkringen täcker plötsliga och oförutsedda maskinskador på påbyggnad och utrustning som är sex år eller yngre. Den täcker inte skador som beror på slitage.

Maskinförsäkring för motorcykel

Det framgår av försäkringen om detta skydd ingår. Ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar motorcykelns funktion, bl.a. motorn. Gäller bara om motorcykeln är yngre än 5 år då skadan uppstår, räknat från första registreringen och om den har körts högst 10 000 mil.

Läs mer om försäkring för motorcykel