Försäkring för lastmaskin

Den här försäkringen passar alla lastmaskiner. Välj den omfattning som passar bäst med tanke på var lastmaskinen brukar användas och vilka kostnader som ska ersättas vid skada.

Fördelar med vår lastmaskinsförsäkring

  • 0 kr självrisk för personskada

    Gäller alltid. Hos oss kan ni alltid välja 0 kr för Trafik – egendomsskada.

  • Avbrottsförsäkring utan självrisk

    Vi betalar ersättning från skadedagen (ingen karenstid/självrisk).

  • Välj självriskbelopp själv

    Vi erbjuder detta för de flesta omfattningar, både högre och lägre.

Förutom trafikförsäkring – som lastmaskinen alltid måste ha oavsett var den används – erbjuder vi skydd för skada på och förlust av den. Skada som uppstått genom skadegörelse ingår redan i vår Halvförsäkring. Med Helförsäkring är lastmaskinen även skyddad om den skadas t.ex. i en trafik- eller vältningsolycka samt under vinterväghållning och transport på annat fordon. Nedan kan du läsa mer om Lastmaskinsförsäkringen och om försäkring av utbytbara redskap och maskiner – t.ex. skopa.
Vi erbjuder även lastmaskinsförsäkringen till privatpersoner.

Lastmaskin Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkring för lastmaskin

Komplettera försäkringsomfattningen med exempelvis vår Avbrottsförsäkring. Den täcker upp en del av företagets inkomstbortfall från första dagen lastmaskinen inte kan användas pga. skada.

Företagets övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet – försäkras genom företagets Egendomsförsäkring

Om företaget blir skadeståndsskyldigt eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring. Den kan utökas med entreprenöransvar för företagets alla motorredskap.