Försäkring för husbil

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vår husbilsförsäkring passar alla husbilar, oavsett totalvikt. Välj omfattning efter vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas.

Fördelar med vår husbilsförsäkring

 • Skadejour dygnet runt

  Vår skadejour är öppen dygnet runt alla dagar och hjälper snabbt till vid skada.

 • Hyr husbil utan självrisk

  Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

 • Vi hjälper dig att byta bolag

  Om bilen är försäkrad i annat bolag så kan vi se till att avsluta den försäkringen.


Trafikförsäkring måste husbilen ha om den inte är avställd. Du kan se nedan att redan i vår Halvförsäkring omfattas bl.a. ersättning om husbilen utsätts för skadegörelse. Med Helförsäkring är husbilen skyddad mot de mesta som kan hända, också t.ex. om den blir påkörd, kör av vägen eller om något faller ned på den.

Husbil Hel Halv Trafik
Trafik

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar vid trafikolycka. Både på personer i och utanför fordonet, liksom skador på andra fordon samt på annan egendom utanför fordonet och tillkopplat släp. Vår trafikförsäkring gäller alltid utan självrisk för personskador.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar husbilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilens totalvikt är högst 3 500 kg, om den är både yngre än 8 år och om den har körts högst 10 000 mil. Den ska även ha genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter assistans och merkostnader vid skada eller annat driftstopp liksom vid förarolycksfall, för

 • bärgning av husbilen eller t.ex. starthjälp och låsöppning.
 • returresa för de som var med i husbilen.
 • resa för att hämta reparerad husbil.
Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av bilen, reparation och åtal p.g.a. trafikolycka samt Ifs skaderegleringsbeslut. Gäller inte tvist som rör uthyrning av bilen. 

Högsta ersättning är 250 000 kr per skada.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning efter trafikolycka samt efter t.ex. rån och hot om våld i samband med färd med bilen. Även juridisk rådgivning men inte p.g.a. trafikolycka. Självrisk 0 kr.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på husbilen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Om den

 • är yngre än tio år gäller försäkringen också för vattenskada upp till ett begränsat belopp.
 • inte hyrs ut ersätter vi även olyckshändelse i husbilen som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.

Tilläggsförsäkringar för husbil

Gör husbilsförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av husbil när den egna inte kan användas.

Saker i husbilen

Lös egendom som är normal för att bruka husbilen som bostad är försäkrad genom Halv- och Helförsäkringen med samma omfattning, om de tillhör försäkringstagaren. Högsta ersättning är 50 000 kr.