Försäkring för husbil

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra flera fordon samtidigt? Se ditt pris här

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vår husbilsförsäkring passar alla husbilar, oavsett totalvikt. Även husbil som hyrs ut. Välj omfattning efter vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas.

Trafikförsäkring måste husbilen ha om den inte är avställd. Du kan se nedan att redan i vår Halvförsäkring omfattas bl.a. ersättning om husbilen utsätts för skadegörelse. Med Helförsäkring är husbilen skyddad mot de mesta som kan hända, också t.ex. om den blir påkörd, kör av vägen eller om något faller ned på den.


Fördelar med vår husbilsförsäkring

 • Skadejour dygnet runt

  Vår skadejour är öppen dygnet runt alla dagar och hjälper snabbt till vid skada.

 • Hyr husbil utan självrisk

  Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

 • Lägre eller högre självrisk

  Hos oss kan ni välja självrisk för försäkringen i övrigt.

Husbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador vid inbrott och skadegörelse samt stöld av hela fordonet eller delar av det.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar husbilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilens totalvikt är högst 3 500 kg, om den är både yngre än 8 år och om den har körts högst 10 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som skadats, exempelvis pga. ett stenskott. Försäkringen gäller inte vid trafikolycka. Om rutan repareras istället för att bytas sänks självrisken till bara 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för bilen och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa till reparerad bil för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av bilen.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med bilen. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Vagnskada

Försäkringen ersätter skador på husbilen som uppstått vid trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Om den

 • är yngre än tio år gäller försäkringen också för vattenskada upp till ett begränsat belopp.
 • inte hyrs ut ersätter vi även olyckshändelse i husbilen som skadar interiören upp till ett begränsat belopp med halv självrisk.

Tilläggsförsäkringar för husbil

Gör husbilsförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av husbil när den egna inte kan användas.


Lägg till Hyra av husbil så ersätter vi hela hyran av en liknande bil upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och passagerare vid skada i följd av trafik med bilen.

För bil i yrkesmässig uthyrning omfattar försäkringen endast vissa personer, t.ex. anställda.

Försäkring för avställd husbil

Om husbilen har halv- eller helförsäkring och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende – ingen får alltså t.ex. bo i den. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Vilken omfattning behövs för husbilen?

Om husbilen skadar något

Skador som husbilen kan orsaka på annan egendom och personer

 • Trafik.
 • Extra kontantbelopp vid personskada.

Om husbilen skadas

Skada på och förlust av husbilen

 • Stöld & Skadegörelse.
 • Brand.
 • Vagnskada.

Skyddsomfattning som endast avser delar av hushusbilen

 • Glasrutor.
 • Maskinskada.

Om resan med husbilen inte kan fortsätta

Transport av husbilen, föraren och passagerare samt merkostnader vid persontransporter pga. skada, annat driftstopp och personolycksfall etc.

 • Assistans med bärgning och resor.

Om husbilen inte kan användas

Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att husbilen inte kan användas efter skada etc.

 • Hyra av husbil.

Annat

Övrigt om ägandet och förandet av husbilen m.m.

 • Rättsskydd.
 • Krishjälp med terapi och rådgivning.

Resa utanför norden med husbilen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller.

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.

I vissa länder utanför norden måste föraren kunna visa att bilen har trafikförsäkring, t.ex. vid inresa i landet. Det gör man med ett så kallat Grönt kort. Ibland kan det också vara bra att ha med bilens registreringsbevis.

Läs mer och beställ Grönt kort