Försäkring för husbil

Se pris och köp försäkring snabbt och enkelt

Vill du försäkra flera fordon? Be om offert

Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Vår husbilsförsäkring passar alla husbilar, oavsett totalvikt. Även husbil som hyrs ut. Välj omfattning efter vilka skadehändelser och kostnader som ska ersättas.

Trafikförsäkring måste husbilen ha om den inte är avställd. Du kan se nedan att redan i vår Halvförsäkring omfattas bl.a. ersättning om husbilen utsätts för skadegörelse. Med Helförsäkring är husbilen skyddad mot de mesta som kan hända, också t.ex. om den blir påkörd, kör av vägen eller om något faller ned på den.


Fördelar med vår husbilsförsäkring

  • Skadejour dygnet runt

    Vår skadejour är öppen dygnet runt alla dagar och hjälper snabbt till vid skada.

  • Hyr husbil utan självrisk

    Vi betalar hela hyran från första dagen, inte bara en del av den.

  • Välj låg eller hög självrisk

    Hos oss kan ni välja självrisknivå för försäkringen i övrigt.

Husbil Hel Halv Trafik
Trafik - personskada

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet orsakar på förare, passagerare och andra inblandade personer. I denna del gäller vår trafikförsäkring alltid utan självrisk.

Trafik - skada på annan egendom

Försäkringen ersätter skador enligt Trafikskadelagen som fordonet och tillkopplat släp orsakar på andra fordon liksom på annan egendom utanför fordonet och släpet.

Stöld & Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada på och förlust av fordonet genom stöld, tillgrepp och försök till sådana brott samt uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Försäkringen ersätter skada på fordonet som orsakats av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning som inte skett i samband med en trafikolycka.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skada eller fel på vissa komponenter som påverkar husbilens funktion, bl.a. motorn. Gäller om bilens totalvikt är högst 3 500 kg, om den är både yngre än 8 år och om den har körts högst 10 000 mil samt att den genomgått service enligt fabrikantens anvisningar.

Glasrutor

Försäkringen ersätter vind-, sido- och bakruta som genombrutits, krossats eller spräckts om det inte hänt vid trafikolycka. Vid reparation av rutan sänks självrisken till 200 kr.

Assistans med bärgning och resor

Försäkringen ersätter bärgning till närmaste verkstad för bilen och tillkopplat släp vid skada eller annat driftstopp, billigaste hemresa för förare och passagerare samt hämtningsresa till reparerad bil för förare. Gäller även vid olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av bilen. Det kan t.ex. gälla köpet av den, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av bilen.

Krishjälp med terapi och rådgivning

Försäkringen erbjuder psykologisk rådgivning i begränsad omfattning för bl.a. förare och passagerare efter trafikolycka och t.ex. rån under färd med bilen. Även juridisk rådgivning men inte pga. trafikolycka.

Annan vagnskada

Försäkringen ersätter skador på husbilen som uppstått vid trafikolycka eller annan plötslig utifrån kommande olyckshändelse m.fl. händelser.

Om bilen är yngre än tio år ersätter vi även vattenskada. Dessutom ingår interiörolycka upp till ett begränsat belopp med sänkt självrisk om bilen inte hyrs ut.


Tilläggsförsäkringar för husbil

Gör husbilsförsäkringen ännu bättre med marknadens förmånligaste villkor. Välj t.ex. att få ersättning för hyra av husbil när den egna inte kan användas.


Lägg till Hyra av husbil så ersätter vi hela hyran av en liknande bil upp till 45 dagar vid skada och 5 dagar vid driftstopp.

Lägg till "Extra kontantbelopp vid personskada" så ersätter vi upp till 700 000 kr per person, utöver vad vi betalar från Trafikförsäkringen. Gäller förare och passagerare vid skada i följd av trafik med bilen.

För bil i yrkesmässig uthyrning omfattar försäkringen endast vissa personer, t.ex. anställda.

Avställningsförsäkring

Om husbilen är minst halvförsäkrat och det ställs av i Vägtrafikregistret så erbjuder vi avställningsförsäkring. Fordonet får då inte brukas i något avseende – ingen får alltså t.ex. bo i den. Försäkringen gäller i Sverige. Omfattningen är stöld, skadegörelse, brand, utifrån kommande olyckshändelse, skada på annat transportmedel och rättsskydd.

Här gäller husbilsförsäkringen

Försäkringen gäller i det s.k. Gröna kort-området vilket utgör de europeiska länderna och några till. Försäkringen gäller också under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

Avställningsförsäkringen gäller dock bara i Sverige.