Övriga självgående motorredskap

Försäkringen avser t.ex. dragtruck, asfaltmaskin, sopmaskin, redskapsbärare och väghyvel. Välj omfattning efter var och hur fordonet används.

  • 0 kr självrisk för personskada

    Gäller alltid hos oss. Ni kan också välja 0 kr trafiksjälvrisk vid egendomsskada.

  • Avbrottsförsäkring utan självrisk

    Vi ersätter kontant från första avbrottsdagen (ingen självrisk/karens).

  • Vi hjälper dig att byta bolag

    Om bilen är försäkrad i annat bolag så kan vi se till att avsluta den försäkringen.

Om fordonet har en väsentlig funktion för transport av gods, en dragkrok, tjänstevikt över 2 000 kg eller om det är registrerat så måste det ha trafikförsäkring, oavsett var det används. Lägg till Halvförsäkring så ingår bl.a. ersättning för skada som har uppstått genom skadegörelse. Med Helförsäkring är fordonet även skyddat om det skadas t.ex. i en trafikolycka samt under transport på annat fordon.
Läs mer längre ned om bl.a. vilka slags fordon vi försäkrar som Övriga självgående motorredskap och om försäkring av utbytbara redskap och maskiner, t.ex. plog.

Övriga självgående motorredskap Hel Halv Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkringar

Komplettera försäkringen efter företagets behov och önskemål. Välj t.ex. att få avbrottsersättning från dag ett när motorredskapet inte kan användas pga. skada och lägg till Fordonsansvar om det inte är trafikförsäkringspliktigt.

Företagets  övriga egendom och ansvar

Sådant som inte omfattas av fordonsförsäkringen eller vår försäkring för utbytbara redskap och maskiner till fordon – exempelvis reservdelar, verktyg, maskiner och inventarier samt fastighet – försäkras genom företagets Egendomsförsäkring

Om företaget blir skadeståndsskyldigt eller hamnar i tvist så behövs i många fall vår Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring. Den kan utökas med entreprenöransvar för företagets alla motorredskap.