Självrisker för Villaförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor.
Du kan logga in på Mina sidor med BankID, Mobilt BankID eller lösenord.

Självrisker för Villaförsäkring (byggnad):

Grundsjälvrisk

​Du kan välja grundsjälvrisk, som gäller för de flesta skadehändelser. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

 • ​1 500 kr
 • 3 000 kr
 • 4 000 kr
 • 5 000 kr
 • 10 000 kr

Läckage/vattenskada

​3 000 kr

5 000 kr om läckaget beror på frysning

Rättsskydd

25 % av kostnaden, men lägst den grundsjälvrisk du valt.

Skadedjur

0​ kr vid sanering av skadedjur

Översvämning

10 000 kr​​

Självrisker för Hemförsäkring:

Du väljer vilken självrisk du vill ha. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 • 1 500 kr
 • 2 000 kr
 • 3 000 kr
 • 4 000 kr
 • 5 000 kr
 • 10 000 kr

​Rättsskydd

​25 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.