Självrisker för Villaförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket du ska betala själv beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisker för villaförsäkring (byggnad):

​Du kan välja en grundsjälvrisk, som gäller för de flesta skadehändelser. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

 •    750 kr​
 • 1 500 kr
 • 3 000 kr
 • 4 000 kr
 • 5 000 kr
 • 10 000 kr

Särskild självrisk

För vissa situationer tillämpas en särskild självrisk. Är den särskilda självrisken högre än den som står i ditt försäkringsbrev gäller den särskilda självrisken.

Läckage

 • ​3 000 kr

Översvämning 

 • 3 000 kr

Skada på hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet 

 • 1 500 kr, men 3 000 kr vid frysskada på installationer 

Rättsskydd

 • 25 % av kostnaden, lägst den grundsjälvrisk du valt.

Skadedjur

 • 0​ kr vid sanering

Skada på byggnad och tomtmark (t.ex. stormskador)

 • 3 000 kr

Självrisker för Hemförsäkring:

Du kan välja den självrisk du vill ha. Högre självrisk ger något lägre pris på försäkringen.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 •    750 kr
 • 1 500 kr
 • 2 000 kr
 • 3 000 kr
 • 4 000 kr
 • 5 000 kr
 • 10 000 kr

Självrisken 750 kr gäller inte vid skada på mobiltelefon, utan då gäller 1 500 kr om du inte valt ett högre belopp. 

​Rättsskydd

​25 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.