Självrisker för villaförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Vilken självrisk du har valt står i försäkringsbrevet, som du hittar på Mina sidor.

Självrisker för villabyggnadsförsäkring:

​Du kan välja en grundsjälvrisk som gäller för de flesta skadehändelser. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

 • 900 kronor​
 • 1 800 kronor
 • 3 000 kronor
 • 4 000 kronor
 • 5 000 kronor
 • 10 000 kronor

Särskilda självrisker

För vissa situationer tillämpas en särskild självrisk. Är den särskilda självrisken högre än den som står i ditt försäkringsbrev gäller den särskilda självrisken. Om du har valt en högre självrisk än de särskilda självriskerna gäller den valda självrisken som står i ditt försäkringsbrev. 

Läckage

 • ​4 000 kronor. För läckage i badrum som är äldre än 20 år är självrisken 10 000 kronor.

Översvämning och markrörelser

 • 4 000 kronor

Frysskada på hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet 

 • Vid frysskada på installationer är självrisken 10 % av skadekostnaden. Dock lägst 4 000 kronor och högst 10 000 kronor. 

Rättsskydd

 • 20 % av kostnaden, lägst den grundsjälvrisk du valt.

Skadedjur

 • 0​ kronor vid sanering

Självrisker för Hemförsäkring:

Du kan välja den självrisk du vill ha. Högre självrisk ger något lägre pris på försäkringen.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 • 900 kronor
 • 1 800 kronor
 • 2 300 kronor
 • 3 000 kronor
 • 4 000 kronor
 • 5 000 kronor
 • 10 000 kronor

Självrisken 900 kronor gäller inte vid skada på mobiltelefon. Då gäller 1 800 kronor om du inte valt en högre självrisk. 

​Rättsskydd

​20 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.