Självrisker för villaförsäkring

Självrisken är den del av skadekostnaden som du betalar om det inträffar en skada och vi ska betala ut ersättning. Vilken självrisk du har valt står i försäkringsbrevet. Du kan även hitta uppgiften på Mina sidor.

Självrisker för villaförsäkring (byggnad):

​Du kan välja en grundsjälvrisk, som gäller för de flesta skadehändelser. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

 •    750 kr​
 • 1 500 kr
 • 3 000 kr
 • 4 000 kr
 • 5 000 kr
 • 10 000 kr

Särskild självrisk

För vissa situationer tillämpas en särskild självrisk. Är den särskilda självrisken högre än den som står i ditt försäkringsbrev gäller den särskilda självrisken.

Läckage

 • ​3 000 kr

Översvämning 

 • 3 000 kr

Skada på hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet 

 • 1 500 kr, men 3 000 kr vid frysskada på installationer 

Rättsskydd

 • 20 % av kostnaden, lägst den grundsjälvrisk du valt.

Skadedjur

 • 0​ kr vid sanering

Skada på byggnad och tomtmark (t.ex. stormskador)

 • 3 000 kr

Självrisker för Hemförsäkring:

Du kan välja den självrisk du vill ha. Högre självrisk ger något lägre pris på försäkringen.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 •    750 kr
 • 1 500 kr
 • 2 000 kr
 • 3 000 kr
 • 4 000 kr
 • 5 000 kr
 • 10 000 kr

Självrisken 750 kr gäller inte vid skada på mobiltelefon, utan då gäller 1 500 kr om du inte valt ett högre belopp. 

​Rättsskydd

​20 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.

 • Kvinna med mobil

  Har det hänt något?

  Om något blivit stulet eller skadat kan du anmäla det här så återkommer vi dig.

  Anmäl skada
 • Kvinna i dörröppning

  Tips till villaägare

  Vi vet att väder och vind kan orsaka skador. Vi har tips om hur skador kan förebyggas. 

  Läs tips till villaägare
 • vattendroppe

  Undvik vatten- och fuktskador

  Här kan du läsa tips om hur du undviker att få vattenskada i köket och badrummet.

  Så undviker du vattenskada