Skadeanmälan

Välj det din anmälan handlar om

Hantering av personuppgifter

Börja med att anmäla vad som hänt och vad du vill ha ersättning för här på webben.
Du får en bekräftelse direkt via mejl. Vi kommer sedan att kontakta dig kommande vardag. Behöver du prata med oss angående en skada ringer du på 0771-655 655.

Service vid en skada

Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda med den service och hjälp de får av oss vid en skada. 

Ifs självriskkonto

I vårt förmånsprogram ingår självriskkontot som hjälper till att betala självrisken om något händer. 

Kundombudsmannen

Om du inte är nöjd med vårt beslut i, eller hantering av ett ärende kan du få det omprövat utan kostnad.