Börja med att anmäla vad som hänt och vad du vill ha ersättning för här på webben.
Du får en bekräftelse direkt via mejl. Vi kommer sedan att kontakta dig kommande vardag. Behöver du prata med oss angående en skada ringer du på 0771-655 655.

Kundombudsmannen

Om du inte är nöjd med vårt beslut i, eller hantering av ett ärende kan du få det omprövat utan kostnad.

Ifs självriskkonto

I vårt förmånsprogram ingår självriskkontot som hjälper till att betala självrisken om något händer. 

Försäkringsbedrägeri

Försäkringsbedrägeri drabbar i förlängningen dig som kund. Därför arbetar vi med att minska dem.