Försäkring för robotgräsklippare

Robotgräsklippare blir allt vanligare i våra trädgårdar och de har utvecklats mycket de senaste åren. Priserna varierar mellan 5 000-20 000 kronor, så en skadad robotgräsklippare kan bli en dyr historia utan försäkring.
Robotgräsklipparen ingår i villaförsäkringen och kan ingå i fritidshusförsäkringen beroende på vilken typ av försäkring du har valt.

Blixtnedslag vanligaste skadan

Vanligaste orsaken till strul med klipparna är blixtnedslag som skadat apparaturen på olika sätt, berättar Jenny Rudslätt, skadechef på If.

– Det vanligaste är att blixten slår ned och bränner sönder elektroniken i klipparen eller laddstationen. Men vi har också haft fall där den träffat och slagit ut den begränsningskabel man sätter runt tomtgränsen, så att trädgårdsroboten inte längre känner av var området slutar. I vissa fall har den helt enkelt rymt, för att sedan hittas i grannens trädgård eller någonstans i närheten ute på vift.

blixt
Den vanligaste skadan på robotgräsklippare är blixtnedslag.

Så gäller villaförsäkringen

Robotgräsklipparen räknas som lös egendom och ingår i villaförsäkringen.

Åska och blixtnedslag

Grundskyddet i villaförsäkringen räcker för att du ska få ersättning om din robotgräsklippare skadas av åska och blixtnedslag.  För att undvika skador bör du dra ur sladden och se till att gräsklipparen inte står i dockan när det åskar.

Stöld

Trots att många robotgräsklippare skyddas av en pinkod kan de vara stöldbegärliga. Är gräsklipparen dessutom utrustad med GPS gör funktionen i sig att risken för stöld ökar.  

Eftersom robotgräsklipparen inte är fastlåst behöver du har Villa Extra eller Stor Villaförsäkring för att kunna få ersättning om gräsklipparen blir stulen.

Skyfall eller översvämning

Vid skyfall och översvämning gäller försäkringen inte för robotgräsklipparen om den är placerad utomhus. Förvaras den inomhus och vatten tränger in i bostaden eller förrådet där roboten förvaras gäller däremot försäkringen.

Oförutsedda händelser

Utöver blixtnedslag är andra vanliga skadehändelse att man tappar den eller råkat köra på den med bilen. Det förekommer också att älgar skräms av robotgräsklipparen och stampar sönder den. Om något av detta händer kan du få ersättning om du har Villa Extra eller Stor Villaförsäkring.

Så gäller fritidshusförsäkringen

Robotgräsklipparen räknas som lös egendom och ingår i fritidshusförsäkringen om du valt att lägga till försäkring för personlig egendom. 

Åska och blixtnedslag

Om du valt att ha försäkring för personlig egendom i din fritidshusförsäkring får du ersättning för skador orsakade av åska. 

Stöld

Eftersom robotgräsklipparen inte är fastlåst kan du inte få ersättning om gräsklipparen blir stulen. Om du har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra kan du få ersättning genom hemförsäkringen istället. 

Skyfall eller översvämning

Vid skyfall och översvämning gäller försäkringen inte för robotgräsklipparen om den är placerad utomhus. Förvaras den inomhus och vatten tränger in i huset eller förrådet där roboten förvaras gäller däremot försäkringen.

Oförutsedda händelser

Se exempel på sådana händelser under det vi skriver om villaförsäkring. Om något av det händer kan du få ersättning om du har Hemförsäkring Extra eller Stor Hemförsäkring.

Senast uppdaterad 18 mars 2021