Vanliga frågor om försäkring och

robotgräsklippare

Robotgräsklipparen klipper gräset och du får tid till annat. Det är ju toppen! Men, hur gäller försäkringen egentligen? Här får du svar.

Robotgräsklippare och försäkring

I takt med att robotgräsklippare blir populärare och populärare utrustas de med fler funktioner och finesser och priset stiger. Robotgräsklipparna har numera funktioner som automatisk laddning, solcellsdrift, WiFi, GPS och tidsinställning.

Försäkringsmässigt räknas en robotgräsklippare som lös egendom och trädgårdsredskap. Det vanligaste problemet med robotgräsklippare är att de skadas på grund av åska och blixtnedslag. Men även stölder förekommer, och trots att många robotgräsklippare skyddas av en pinkod kan de vara stöldbegärliga för att de har ett högt värde. Är den dessutom utrustad med GPS gör funktionen i sig att risken för stöld ökar. 

Svar på vanliga frågor

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna om robotgräsklippare och försäkring. Om du inte hittar svaret på just din fråga, är du välkommen att kontakta oss.

Stöld

Hemförsäkringen, villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen gäller för stöld av trädgårdsredskap, som inte är registreringspliktigt. Försäkringen gäller även utanför bostaden, men då är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kronor. Har du omfattning Extra på din försäkring är högsta ersättningsbelopp 50 000 kronor och om du har Stor-omfattningen av försäkringen är högsta ersättningsbeloppet 80 000 kronor. I Extra och Stor ingår även Otursförsäkring (allrisk).

Speciella regler för stöldbegärlig egendom

Är då robotgräsklippare stöldbegärlig egendom i villkorets mening? Ja, den kan vara det. Speciella villkor inträder när värdet på ett enskilt föremål överstiger 15 000 kronor, och då är föremålet att betraktas som stöldbegärligt enligt försäkringsvillkoret. Även GPS-utrustning anses vara stöldbegärlig egendom enligt villkoret. Det beror alltså på vilken typ av robotgräsklippare du har.

Om din robotgräsklippare är stöldbegärlig rekommenderar vi att du väljer en försäkring där Otursförsäkring (allrisk) ingår.

Logga in på Mina sidor för att se vilken omfattning din försäkring har.  

Åska och blixtnedslag

Du får ersättning för skador på robotgräsklipparen som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion genom hem-, villa- och fritidshusförsäkringen. 

Funktionsfel eller trasig

Om din robotgräsklippare gått sönder trots att den är ny vänder du dig till leverantören för att göra en reklamation. 

Om du har Otursförsäkring ersätter den plötsliga och oförutsedda händelser, men inte skada orsakad av nötning, förslitning, åldersförändringar eller annan långtidspåverkan.

Ett generellt svar är svårt att ge i dessa frågor. Kontakta oss för att få ett svar på vad som gäller för just dig. 

Brand eller kortslutning

Försäkringen gäller för brand

Du får ersättning för skador på robotgräsklipparen som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion.

Kortslutning är undantaget

Försäkringen gäller inte på grund av kortslutning, överslag eller överspänning.

Läs gärna mer i det fullständiga försäkringsvillkoret

Skyfall eller översvämning

När det gäller skyfall och översvämning gäller försäkringen inte för robotgräsklipparen då den är placerad utomhus. Förvaras den inomhus och vatten tränger in i bostaden eller förrådet där roboten förvaras gäller försäkringen.

Robotgräsklippare skadar igelkottarna

Många låter sin robotgräsklippare klippa även på natten, och tyvärr orsakar det att många igelkottar skadas eller dödas av klipparens vassa knivar. Det taggiga lilla djuret har varit fridlyst sedan 1972, vilket gör det extra viktigt att låta den leva ostört. Igelkottar är nattdjur och aktiva några timmar på kvällen efter klockan 18 och några timmar efter midnatt. Normalt sover de hela dagen, vilket gör det fritt fram att klippa gräset på dagtid.

Om du hittar en skadad igelkott ska du kontakta närmaste viltjour.

Var rädd om igelkottarna!

Vad vill du göra nu?

Läs mer, kontakta oss eller gör en skadeanmälan