Sjuk eller skadad på resa

Om du behöver akut hjälp på resan kontaktar du alltid SOS International, +46 8 792 73 33. Mindre akuta ärenden – ring 0771-655 655 eller anmäl här på webben. Välj händelse nedan.

Akut sjuk eller skadad

Ring SOS International telefon +46 8 792 73 33 om du eller någon i din familj blivit så sjuk eller skadad på resan att det behövs läkarvård. Personalen hos SOS kommer att hjälpa dig med alla kontakter med läkare och annan sjukvårdspersonal. 

Appen HelpMe 

När du behöver hjälp att hitta kvalitetssäkrad vård vid enklare sjukdomar eller skador kan du använda appen HelpMe oavsett var i världen du är.

 • Du kommunicerar med SOS Internationals rådgivare och med läkare.
 • Du kan chatta, ha videosamtal eller ringa.
 • SOS's personal kan boka läkartid åt dig och du får kontaktuppgifter och vägbeskrivning till läkarmottagningen i appen.

Ladda ner appen HelpMe från App Store eller Google Play

Appen HelpMe
Kommunicera med SOS International via appen HelpMe.

Be om intyg  

Om du blir sjuk eller skadad på resan och därmed inte kan utnyttja resan kan du få ersättning för outnyttjad resekostnad. För att få ersättning behöver du ha Stor Hem- eller Stor Villaförsäkring. 

 • Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du har blivit ordinerad.
 • En läkare, godkänd av If, ska intyga hur många dagar du varit sjuk och helt sängbunden.
 • Antalet sjukdagar räknas från första läkarbesöket.
 • Saknas det ordination beräknas antal sjukdagar enligt en schablon.

Sjuk på tjänsteresan

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller för privat resa. Om du varit på tjänsteresa och blivit sjuk eller skadad anmäler du det på företagsförsäkringen. Du behöver försäkringsnumret för att kunna göra en skadeanmälan.  

Anmäl skada under tjänsteresa

 • Få hjälp av SOS-läkare online

  Via HelpMe-appen kan du både boka och konsultera en SOS-läkare direkt från den plats du är på. 

  Så fungerar HelpMe
 • Kvinna på standen

  Betalt resan med kort?

  Ofta ingår en reseförsäkring när du betalar resan med bank- eller kreditkort. Kolla upp vad som gäller för det kort du har. 

 • Nedbäddad i sängen

  Avbeställa resan

  Om du bokat av resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall kan du få ersättning om du har Stor Hemförsäkring.

  Anmäl avbokad resa