Sjuk eller skadad på resa

Om du är i akut behov av vård och befinner dig på resa kontaktar du SOS International för att få hjälp, +46 8 121 88 000

Vid mindre akuta ärenden anmäl här på webben.

Anmäl sjukdom Anmäl olycksfall

Akut sjuk eller skadad

Ring SOS International telefon +46 8 121 88 000 om du eller någon i din familj blivit så sjuk eller skadad på resan att det behövs läkarvård. Personalen hos SOS kommer att hjälpa dig med alla kontakter med läkare och annan sjukvårdspersonal.

Appen HelpMe

När du behöver hjälp att hitta kvalitetssäkrad vård vid enklare sjukdomar eller skador kan du använda appen HelpMe oavsett var i världen du är.

  • Du kommunicerar med SOS Internationals rådgivare och med läkare.
  • Du kan chatta, ha videosamtal eller ringa.
  • SOS kan boka läkartid åt dig och du får kontaktuppgifter och vägbeskrivning till läkarmottagningen i appen.

Ladda ner appen HelpMe från App Store eller Google Play

Appen HelpMe
Kommunicera med SOS International via appen HelpMe.

Be om läkarintyg

Om du blir sjuk eller skadad på resan och därmed inte kan utnyttja resan kan du få ersättning för outnyttjad resekostnad. För att få ersättning behöver du ha Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring

  • Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du har blivit ordinerad.
  • En läkare, godkänd av If, ska intyga hur många dagar du varit sjuk och helt sängbunden.
  • Antalet sjukdagar räknas från första läkarbesöket.
  • Saknas det ordination beräknas antal sjukdagar enligt en schablon.

Sjuk på tjänsteresan

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller för privat resa. Om du varit på tjänsteresa och blivit sjuk eller skadad anmäler du det på företagsförsäkringen. Du behöver försäkringsnumret för att kunna göra en skadeanmälan.  

Anmäl skada under tjänsteresa

Mer att läsa