Personförsäkring

Personförsäkringar ger ett viktigt skydd och tryggare ekonomi om något skulle hända dig eller någon i din familj.

Visa försäkringarna
 • Tryggare ekonomi

  Ekonomisk hjälp om du eller någon i familjen blir sjuk eller skadad.

 • Från nyfödd till senior

  Du kan köpa personförsäkringar från livets första dag tills du blir 80 år.

 • Våra rådgivare hjälper dig

  Kontakta oss så hjälper vi dig med försäkringar för dig och familjen.

Vad är personförsäkring?

Personförsäkringar är ett komplement till samhällets skydd vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Många försäkrar bilen, hemmet och företaget, men ibland tänker man inte på att försäkra sig själv och sin familj eller som företagare sin personal. Det finns olika typer av personförsäkringar som skyddar i olika situationer, till exempel vid sjukdomar, olycksfallsskador, dödsfall och graviditet. En personförsäkring kan till exempel ge ersättning vid:

 • bestående skador
 • förlorad arbetsförmåga
 • vissa allvarliga diagnoser
 • dödsfall

Behöver jag personförsäkring?

Olycksfall eller sjukdom kan drabba alla och det kan förändra vår vardag och ekonomi. Du har ett skydd via socialförsäkringen, som är en del av Sveriges offentliga trygghetssystem, men oftast är det inte tillräckligt för att du ska kunna behålla din levnadsstandard om något skulle hända dig. Med privata personförsäkringar får du och familjen en tryggare ekonomisk situation. Har du familj med hemmavarande barn eller höga lånekostnader är behovet större än om du till exempel inte har några lån eller har barn som försörjer sig själva.

Allvarliga sjukdomar, olycksfall, långa sjukhusvistelser, sjukskrivning och dödsfall kan påverka din ekonomi. Och ekonomiska bekymmer är det sista du behöver i sådana situationer.  Då underlättar det att ha personförsäkringar.

Försäkring via jobb, förskola och skola

Många är försäkrade via sitt jobb och de flesta barn som går i förskola eller skola är försäkrade genom kommunen. Men dessa försäkringar gäller ofta bara under arbetstid och skoltid och endast för olycksfallsskador. Kolla upp vilka försäkringar du har via arbetsgivaren och skolan och komplettera med en privat försäkring som även omfattar sjukdom för bästa skydd. 

Vanliga frågor om personförsäkring

Välj personförsäkring