Personförsäkringar

Viktiga försäkringar för dig och familjen

Du har ett försäkringsskydd genom socialförsäkringen och i de flesta fall genom din arbetsgivare. Men det skyddet är inte tillräckligt för att du ska kunna ha samma levnadsstandard om du eller någon av dina familjemedlemmar drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller avlider i förtid. Med en privat personförsäkring får du och familjen en tryggare ekonomisk situation.