Huskollen

I samarbete med Anticimex gör vi en hälsocheck av ditt hus och ger dig konkreta tips om det är något du behöver åtgärda. Hälsochecken ingår kostnadsfritt i Stor Villaförsäkring.

 • Underhållsplan

  Du får en underhållsplan som är anpassad till ditt hus behov och förutsättningar.

 • Skydd vid rötskada

  Kostnaden för att sanera och åtgärda skador orsakade av rötsvamp ersätts.

 • Lägre självrisk

  Fördelaktigare villkor om byggnormer följs och säkerhetskriterier är uppfyllda.

Inspektör från Anticimex
Huskollen ger dig bra koll på ditt hus.

Få koll på huset

Alla som har hus vet att det behöver underhållas för att det ska hålla i många år. Men det är inte alltid så lätt att veta vad man ska göra och när man ska göra något. Med Ifs Huskoll får du konkreta tips och en underhållsplan som gäller för de kommande fyra åren. 

Så går det till

 • När du köper ny Stor Villaförsäkring kan du beställa Huskollen i samband med köpet. Vi skickar över din anmälan till Anticimex som i sin tur kontaktar dig när det närmar sig tidpunkten för att din försäkring ska börja gälla. 
 • Du kommer överens med Anticimex om en tid när huskollen ska göras.
 • Genomgången görs av Anticimex och den kan ta upp till 1,5 timme. 
 • Du följer med inspektören och får under tiden konkreta tips och information om vad som behöver göras. Efter genomgången får du ett skriftligt protokoll.
 • Protokollet kan du använda som underlag vid planering av underhåll. Av protokollet framgår det om något behöver åtgärdas omgående, om något behöver åtgärdas inom de närmaste åren och vilka punkter som är helt i sin ordning.
 • Så länge du har Stor Villaförsäkring får du vart fjärde år en påminnelse från oss om att det är dags att beställa en ny koll av huset.  

Se en kort film om Huskollen

Tre fördelar med Huskollen

 1. Sänkt självrisk upp till 3 000 kronor  vid brand-, inbrotts- och vattenskada om några enkla säkerhetskriterier är uppfyllda. Det innebär att du har 0 kronor i självrisk om du inte själv har valt att ha en högre självrisk än 3 000 kronor.
 2. Bättre skydd vid läckageskador eftersom försäkringen även kan gälla för våtutrymme eller del av våtutrymme som inte är utförd enligt gällande byggnormer eller branschregler. Det framgår i så fall av ditt Huskollprotokoll.
 3. Huskollen ingår kostnadsfritt i Stor Villaförsäkring. 

Har du redan villaförsäkring hos oss?

Du behöver ha Stor Villaförsäkring för att kunna beställa Huskollen. Om du har det och vill beställa Huskollen ringer du 0771-655 655 eller loggar in på Mina sidor och gör din beställning där. Om vill ändra din försäkring från Villa Extra eller villaförsäkring till Stor Villaförsäkring för att kunna få Huskollen går det naturligtvis bra. Ring oss så hjälper vi dig med det och med att beställa Huskollen. 

Hur påverkas villaförsäkringen?

 • Du får sänkt självrisk med upp till 3 000 kronor vid brand-, inbrotts- och vattenskada om några enkla säkerhetskriterier är uppfyllda. Detta innebär att du inte behöver betala någon självrisk om du inte själv valt att ha en högre självrisk än 3 000 kronor.
 • Kriterierna är att du ska ha rätt antal fungerande brandvarnare, låst ytterdörr och vattenuppsamlande underlägg under diskmaskinen, kylen och frysen.
 • Badrum, tvättstuga och andra våtrum ska vara fackmannamässigt byggda.

Vi erbjuder dig denna tjänst som en service för att du ska känna dig trygg med ditt boende. Priset på försäkringen och villkoren för hur försäkringen gäller påverkas inte av eventuella anmärkningar du får vid genomgången.

Behövs Huskollen för nybyggt hus?

Även om ditt hus är nybyggt är ger Huskollen dig ett bra underlag om hur du ska ta hand om det nya huset på bästa sätt. Om det framkommer fel och brister i huset får du konkreta råd om hur du ska agera vid kontakt med byggföretaget. Detsamma gäller om du låtit hantverkare göra åtgärder på huset, till exempel renoverat badrummet. Hantverkarna ska ha lämnat kvalitetsgaranti och är något felaktigt gjort kan du få råd om hur du går vidare med ärendet.

Jag har nyligen köpt huset, behövs Huskollen då?

Den kunskap du får om huset vid genomgången med Anticimex är värdefull för dig som är ny ägare till huset och därmed inte har historien. Du får en underhållsplan för de närmaste åren och bra insikt om vad som behöver göras, om något ens behöver göras. Huskollen kostar dessutom ingenting, utan ingår som en service för dig som har Stor Villaförsäkring.

Vad händer om jag inte gör Huskollen?

Vi erbjuder dig denna tjänst som en service för att du ska känna dig trygg med ditt boende. Priset på försäkringen och villkoren för hur försäkringen gäller påverkas inte av att du avstår från att göra Huskollen, men vi rekommenderar att du gör den. Det ger dig en möjlighet att i tid upptäcka sådant som behöver åtgärdas och på så sätt undvika en större skada som innebär höga kostnader för både dig och oss.

Ingår radonmätning?

Nej, radonmätning ingår inte i denna undersökning av huset, men Anticimex kan göra radonmätningar separat. Kontakta Anticimex direkt för att få veta mer.

Om en renovering blivit felaktigt gjord

Detta kan du göra om renoveringen eller reparationen blev felaktig

Om du beställt en tjänst av ett företag t.ex. renovering av ett badrum, och du anser att det blev felaktigt har du rätt att reklamera det. Det gör du enklast genom att kontakta den som utfört arbetet och framföra ditt klagomål. Du måste klaga på felet inom rimlig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha märkt felet. För tjänster på byggnader eller andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget blev klart.

Tjänsten är felaktig om:

 • Resultatet inte är fackmässigt utfört.
 • Företaget inte har utfört tjänsten enligt de säkerhetsföreskrifter (i t.ex. lagtext eller föreskrifter från myndigheter och EG-förordningar) som gäller.
 • Tjänsten inte stämmer överens med vad du och säljaren har avtalat.
 • Tjänsten har utförts i strid mot förbud i produktsäkerhetslagen.
 • Företaget inte har utfört tilläggsarbete som det är skyldigt att utföra för att undvika allvarlig skada.
 • Resultatet inte stämmer överens med uppgifter som lämnats i marknadsföring av företaget eller för företagets räkning.

Om en tjänst är felaktig kan du som köpare av tjänsten ha rätt att hålla inne betalningen, kräva avhjälpande av felet, göra avdrag på priset eller häva avtalet. Dessutom finns en rätt att kräva skadestånd.

Vid om- eller tillbyggnationer (småhusentreprenad)

När du bygger till eller bygger nytt hus, så kallad småhusentreprenad, gäller särskilda regler som finns i konsumenttjänstlagen 51-61 §§. När entreprenaden är slutförd ska en slutbesiktning göras och behovet av och tiden för att göra reklamation är till viss del beroende av denna. Eventuell garanti brukar finnas i entreprenadkontraktet, så börja med att titta i det.

Beträffande småhusentreprenader finns det en tvåårig presumtionsfrist (enligt 59 § konsumenttjänstlagen) som i korthet anger att om ett förhållande som avses i 9-11 §§ visar sig inom två år från slutbesiktning eller, om sådan inte genomfördes, från det att arbetena avslutades, anses entreprenaden felaktig.
Detta gäller dock inte om företaget kan göra sannolikt att förhållandet beror på en olyckshändelse eller jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande från din sida.

Information från Konsumentverket

Mer information om tjänster utförda av hantverkare finns på Konsumentverkets sida hallakonsument.se.

Här finns även Hantverkarformuläret som är bra att använda som mall när du som konsument ingår ett avtal gällande t.ex. reparation eller ombyggnation.

Inte en överlåtelsebesiktning

Huskollens protokoll är inte samma sak som en överlåtelsebesiktning och kan därför inte användas som besiktningsunderlag vid eventuell husförsäljning. Däremot är protokollet ett detaljrikt och bra underlag om huset att lämna över till den nya ägaren.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om försäkringar. Du kan ringa, chatta eller mejla.

Försäkra huset

Intresserad av försäkra ditt hus hos oss? Du får 10 % rabatt och får ta del av förmånsprogrammet.

Så går Huskollen till

 
Anticimex undersöker ditt hus och ger råd.