Bygga ut huset

Under tiden du bygger ut eller bygger om huset gäller försäkringen även för tillbyggnaden. Kontakta oss innan du börjar bygga så att vi kan justera din försäkring. 

Så gäller försäkringen när du bygger

Utöver huset gäller försäkringen även för det byggnadsmaterial som ska ingå i byggnaden, samt arbetsbodar och verktyg som du skaffat för byggnadsarbetet.

De händelser som villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen normalt täcker för befintliga byggnader gäller även för det som är under om- eller tillbyggnad med följande ändringar:

  • Försäkringen gäller för stöld, genom inbrott, av verktyg och material. För att få full ersättning ska verktyg och material förvaras i låst utrymme som är oåtkomligt utifrån. Om du inte låser in verktyg eller material kan ersättningen minskas om materialet blir stulet.

Försäkringen gäller inte för:

  • Skada på grund av läckage och skada på installationer innan rörsystemen har provats och befunnits felfria.
  • Skada genom storm på verktyg eller material som finns utomhus.
  • Skada genom uppsåtlig skadegörelse på arbetsbod.

Kostnadsfri byggrådgivning

Innan du börjar bygga om huset, ny altan eller ett attefallshus kan du få hjälp av vår byggrådgivning. Tjänsten ingår utan kostnad i din villa- och fritidshusförsäkring. Du kan bland annat få hjälp med materialval, byggtekniska frågor, byggnormer och rådgivning kring energiförbrukning. 

Läs mer om byggrådgivningen

Senast uppdaterad 6 maj 2021