Bygga ut huset

Under tiden du bygger ut eller bygger om huset gäller försäkringen även för tillbyggnaden. Kontakta oss innan du börjar bygga så att du får rätt försäkring för huset. 

Försäkring när du bygger om huset

Utöver huset gäller försäkringen även för det byggnadsmaterial som ska ingå i byggnaden, samt arbetsbodar och verktyg som du skaffat för byggnadsarbetet.

Detta gäller försäkringen för:

  • Händelser, exempelvis brand, som villaförsäkringen normalt täcker för befintliga byggnader gäller även för det som är under om- eller tillbyggnad. 
  • Stöld, genom inbrott, av verktyg och material. För att få full ersättning ska verktyg och material förvaras i låst utrymme som är oåtkomligt utifrån. Om du inte låser in verktyg eller material kan ersättningen minskas om materialet blir stulet.

Detta gäller försäkringen inte för:

  • Skada på grund av läckage och skada på installationer innan rörsystemen har provats och befunnits felfria.
  • Skada genom storm på verktyg eller material som finns utomhus.
  • Skada genom uppsåtlig skadegörelse på arbetsbod.

Ditt ansvar som byggherre

När du uppför en byggnad eller bygger om eller till en byggnad, och tecknar försäkring för hur huset ska se ut när det är färdigbyggt ingår byggherreansvar i villaförsäkringen. Om du anlitar en byggare för att utföra exempelvis sprängning så kräver det anlitade företaget att du har en så kallad byggherreansvarsförsäkring. Du behöver inte köpa en separat byggherreansvarsförsäkring så länge du har försäkrat huset för hur det ska se ut när det är färdigbyggt.

Byggherreansvarsförsäkring ingår även i fritidshusförsäkringen med samma förutsättningar som för villaförsäkringen.

Kvinna sågar brädor
Byggherreansvar ingår i villaförsäkringen.

Kostnadsfri byggrådgivning

Innan du börjar bygga om huset, ny altan eller ett attefallshus kan du få hjälp av vår byggrådgivning. Tjänsten ingår utan kostnad i din villa- och fritidshusförsäkring. Du kan bland annat få hjälp med materialval, byggtekniska frågor, byggnormer och rådgivning kring energiförbrukning. 

Läs mer om byggrådgivningen

Relaterad information

Senast uppdaterad  12 januari 2022