Så försäkrar du växthuset

Ett växthus i trädgården ger dig möjlighet att förlänga odlingssäsongen och odla mer. Men ett växthus ingår inte automatiskt i din villa- eller fritidshusförsäkring, så innan du förverkligar din dröm är det viktigt att se till att bli rätt försäkrad.

Vad täcker försäkringen?

Ett växthus, liksom uterum, friggebod eller annan byggnad på tomten, ingår inte automatiskt i din villa- eller fritidshusförsäkring. Därför är det viktigt att du kontaktar oss redan innan du börjar bygga så hjälper vi dig att bli rätt försäkrad även under bygget. Försäkringen omfattar då inte bara själva växthuset, utan även byggnadsmaterial och de verktyg du skaffat för bygget.

Försäkringen täcker bland annat:

  • Skador som uppkommit vid brand.
  • Skador som uppkommit på grund av storm, hagel eller jordskalv täcks upp till 25 000 kr om du har Stor Villaförsäkring eller Stor Fritidshusförsäkring.
  • Stöld och skadegörelse - även av byggmaterial och verktyg om det sker under bygget, förutsatt att de förvarats i låst utrymme.

Försäkringen täcker inte:

  • Skador orsakade av storm på verktyg och material, om de förvarats oskyddat utomhus.
  • Skador orsakade av högt snötryck.

Mer om våra husförsäkringar

Här kan du hitta mer information om våra husförsäkringar.

Bygglovsregler för växthus

Ett växthus på max 15 m² faller under bygglovsregler för friggebod. Bygger du större än 15 m² är det istället bygglovsregler för attefallshus som gäller. Oavsett kan det vara bra att kolla med din kommun om det finns några särskilda bestämmelser där du bor.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer:

Flygbild över villaområde
Behövs bygglov för att bygga växthus på tomten?

Så förebygger du skador på växthuset

Skador på ditt växthus som orsakats av storm, hagel eller jordskalv kan ersättas med upp till 25 000 kronor. Men det bästa är ju om skadan aldrig sker. Därför är det bra att se till att skotta bort snö från taket och runt växthuset och stormsäkra trädgården när väderleksrapporten visar att starka vindar är på gång. Stormsäkra gör du genom att ta in eller surra fast utemöbler och plocka undan redskap och annat som skulle kunna blåsa in i och skada växthuset.

Fler tips om hur du bäst stormsäkrar och skottar bort snö

Du kan få byggrådgivning

Till dig som har villa- eller fritidshusförsäkring hos oss, erbjuder vi byggrådgivning utan extra kostnad. Du får personlig rådgivning om allt från byggtekniska frågor och frågor om byggnormer och lagar, till val av material och hur du kan tänka för att minimera risken för framtida skador.

Så tar du del av byggrådgivningen

Senast uppdaterad 13 mars 2024.