Ansökan om specialförsäkring

Om du har hemförsäkring hos oss och äger eller hyr ett extra värdefullt föremål som du brukar privat kan du försäkra det med tilläggsförsäkringen Specialförsäkrat föremål. Det kan till exempel vara en cykel, kamera, tavla, klocka eller ett smycke.

Viktigt att veta vid köp

Vid förlust av eller skada på försäkrat föremål ska du kunna styrka både att du äger föremålet, vad det är värt och hur gammalt det är. Skadan måste ha uppstått genom plötslig och oförutsedd yttre händelse, till exempel vid fickstöld eller olycka, för att täckas av försäkringen.

Villkor och förköpsinformation