Ansök om Specialförsäkring

Om du har hemförsäkring hos oss och äger eller hyr ett extra värdefullt föremål som du brukar privat kan du försäkra det med tilläggsförsäkringen Special. Det kan t.ex. vara en kamera, tavla, klocka eller ett smycke.

Viktigt att veta vid köp

Vid förlust av eller skada på försäkrat föremål ska du kunna styrka både att du äger föremålet, vad det är värt och hur gammalt det är. Skadan måste ha uppstått genom plötslig och oförutsedd yttre händelse, t.ex. vid fickstöld eller olycka, för att täckas av försäkringen.

Du kan läsa mer om hur specialförsäkringen gäller i vårt villkor samt informationsblad som du hittar längre ner på denna sida.

Vilket föremål du vill specialförsäkra? Välj föremål och fyll i ansökan

Om du fyller i ansökan och skickar den så utgår vi från att du önskar köpa försäkringen. Vill du endast veta pris på specialförsäkring vill vi att du kontaktar kundservice