Villabyggnadsförsäkring

Om du äger ett hus som du varken bor eller förvarar några saker i, behöver du bara försäkra huset och övriga byggnader.

Se innehållet i försäkringen
  • Hjälp dygnet runt

    Skadeservice har alltid öppet så att du kan kontakta oss när du behöver hjälp.

  • Begränsat åldersavdrag

    Stor Villa – Åldersavdraget för skadad byggnadsdel är högst 10 000 kronor.

  • Skadedjurssanering ingår

    Ingen självrisk vid sanering av skadedjur som råttor, möss, getingar och vägglöss.

När väljer du villabyggnadsförsäkring?

Om du har hemförsäkring för dina personliga saker via facket eller om hyr ut huset, kan villabyggnadsförsäkring räcka. Den gäller för de flesta händelser husägare kan råka ut för. Det kan vara reparation efter inbrott, brand- eller vattenskada eller att värmepannan går sönder. Villabyggnadsförsäkringen gäller endast för byggnader och tomtmark. Om du äger villabyggnaden tillsammans med någon annan behöver du inte namnge de personerna för att försäkringen ska gälla.

Om du däremot har saker i huset som du äger behöver du en villaförsäkring som är en kombination av hemförsäkring och villabyggnadsförsäkring, och då är det viktigt att alla som ingår i hushållet finns namngivna för att du ska kunna får rätt ersättning vid en eventuell skada.

Översikt

Jämför våra villabyggnadsförsäkringar

Detta ingår Stor Villa­försäkring Stor Villa Villaförsäkring Extra Villa Extra Villaförsäkring Villa
Ingår Ingår Ingår

​Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Rättsskyddet gäller inte för brottsmål och tvister som har samband med skilsmässa.

Grundförutsättningen för att rättskyddet ska gälla är att försäkring ska ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av försäkring har funnits.

Ingår Ingår Ingår

​Du får ersättning för skador på byggnaden som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.

Ingår Ingår Ingår

Ger ersättning för skada på byggnaden som orsakats av skyfall, jordskalv, storm eller hagel.

Ingår Ingår Ingår

Om du får in skadedjur – till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter – i bostadshuset eller någon annan bostadsbyggnad på tomten och det blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att få bort dem. Saneringen omfattar inte byggtekniska åtgärder eller omhändertagande av de avlidna skadedjuren.

Du får ersättning för skador orsakade av vilda djur (ej råttor, möss, andra gnagare eller insekter) som tagit sig in i bostadsbyggnaden.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Läs mer om skadedjursförsäkringen.

Ingår Ingår Ingår

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Dusch- och badrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler.

Ingår Ingår Ingår inte

Om villabyggnaden eller tomtmarken skadas betalar vi ersättning upp till 200 000 kronor. Övriga byggnader ersätts med högst 50 000 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation upp till 2 miljoner kronor om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Arbetet sker i samarbete med Anticimex. ​

Ingår Ingår inte Ingår inte

Vart fjärde år får du en noggrann genomgång av huset, råd och förslag på åtgärder för att hålla huset i gott skick och minska risken för skador. Efter genomgången får du en underhållsplan för de kommande fyra åren. Några enkla säkerhetskriterier som låst ytterdörr, rätt antal brandvarnare och underlägg under diskmaskinen, kylen och frysen ger fördelaktigare villkor som ex. lägre självrisk vid läckageskador.​​ Läs mer om Huskollen.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om vi, efter en skada, ersätter gamla byggnadsdelar med nya betalar du en kostnad för det som blir ersatt, ett åldersavdrag, som kan bli 100 000 kronor. Omfattningen Begränsat åldersavdrag innebär att din kostnad istället blir högst 10 000 kronor. 

Det begränsade åldersavdraget gäller inte för yt- och tätskikt i badrum som är äldre än 30 år. Det gäller inte heller vid skada på hushållsmaskiner eller installationer som ersätts enligt villkorspunkten 3.3 G.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om huset skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga ett nytt motsvarande hus, kan du välja att få resten av huset rivet och istället få ett nytt motsvarande hus uppfört på samma grund.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Detta gäller för skador på villabyggnaden som orsakats av att vatten oberäknat rinner in genom tak eller fasad (ovan mark). Du får inte ersättning för själva skadan på taket eller fasaden.​​

För dig som vill veta mer