Grönt Kort för bil och MC

Ett bevis på att du har försäkring
Gröna Kort-systemet omfattar i huvudsak europeiska länder. Motorfordon från anslutna länder kan fritt köras över gränserna utan att särskild trafikförsäkring behövs. För resa till vissa länder behövs dock ett bevis om att fordonet är trafikförsäkrat, ett så kallat Grönt Kort.

Regler för vissa länder

​I tabellen nedan hittar du specifika regler för vissa länder. Ta med dig bilens försäkringsbrev och registreringsbeviset, i vissa länder är det obligatoriskt.

I vissa länder ställer vi krav på att bilen ska vara utrustad med en av oss godkänd elektronisk startspärr – Immobilizer – och att bilens registreringsnummer är ingraverat i samtliga glasrutor, i tabellen ser du dessa länder specificerade.

Om du ska resa till våra nordiska grannländer eller till västra Europa behöver du inte ta med Grönt Kort.

Beställ Grönt Kort här 

Vi rekommenderar allltid Grönt Kort även om det formellt inte är ett krav
Land Grönt Kort och
registreringsbevis
Elektronisk startspärr
och ingraverade rutor
Albanien
checkmark checkmark
Azerbajdzan
checkmark checkmark
Bosnien- Hercegovina
checkmark checkmark
Bulgarien

checkmark
Estland
checkmark
Iran
checkmark
Israel
checkmark
Kroatien
checkmark
Lettland
checkmark
Litauen
checkmark
Makedonien
checkmark checkmark
Marocko
checkmark
Moldavien
checkmark checkmark
Montenegro
checkmark checkmark
Polen
checkmark checkmark
Ryssland
checkmark checkmark
Tunisien
checkmark
Turkiet
checkmark
Ukraina
checkmark checkmark
Vitryssland
checkmark checkmark

Särskilda regler för Kosovo

Gröna Kortet gäller för närvarande (år 2016) inte eftersom Kosovo inte är medlemsstat i FN. Den svenska trafikförsäkringen gäller alltså inte, vilket innebär att du måste köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen till Kosovo.

För husvagn eller släp

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna Kortet.

Om du kör med hyrbil eller leasingbil

Ska du köra med hyrbil eller leasingbil utomlands ska du tänka på att ta med

  • registreringsbevis i original
  • hyreskontrakt i original
  • Grönt Kort