Grönt Kort för bil och mc

Grönt Kort är ett internationellt försäkringsbevis på att fordonet har en betald trafikförsäkring i det land fordonet är registrerat. För att få ett Grönt Kort behöver fordonet ha minst trafikförsäkring som är betald för den period det är utomlands. Du kan beställa Grönt Kort för personbil, lätt lastbil, husbil och motorcykel.  

Grönt Kort – ett trafikförsäkringsbevis

Gröna Kort-systemet omfattar i huvudsak europeiska länder. Motorfordon från de länder som är anslutna till samarbetet kan fritt köras över gränserna utan att teckna särskild trafikförsäkring vid landsgränserna.

När behövs Grönt Kort?

I vissa länder är det ett krav att du har ett Grönt Kort för att få köra in i landet, men det gäller inte alla. Ska du besöka våra nordiska grannländer eller västeuropeiska länder behövs inget Grönt Kort. I tabellen nedan har vi markerat vad du behöver ha med dig till respektive land. För de länder som kräver Grönt Kort – ta även med försäkringsbrev och registreringsbevis.

Elektronisk startspärr – Immobilizer

För några länder ställer vi krav på att bilen ska vara utrustad med en av oss godkänd elektronisk startspärr – en så kallad Immobilizer – och att bilens registreringsnummer är ingraverat i samtliga glasrutor för att stöldförsäkringen ska gälla. I tabellen nedan ser du vilka länder kravet om elektronisk startspärr gäller för. 

Viktigt att veta om Ryssland och Belarus

Grönt Kort efter 11 mars 2022

Från och med 11 mars 2022 gäller inte Grönt Kort för Ryssland eller Belarus med anledning av det osäkra läget som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina. Landskoderna för Ryssland (RUS) och Belarus (BY) är därför överkryssade på kortet. Det innebär att försäkringar för motorfordon inte gäller alls i dessa två länder. 

Om du ska åka till Ryssland eller Belarus efter den 11 mars måste du teckna en så kallad gränsförsäkring (Frontier Insurance) för fordonet vid gränsövergången. En gränsförsäkring täcker trafikansvaret, men den gäller inte för skador på själva fordonet.

Grönt Kort utfärdat före 11 mars 2022

Grönt Kort som är utfärdat före den 11 mars 2022 gäller i Ryssland och Belarus under den giltighetstid som står på kortet. De kort som är utfärdade innan 11 mars 2022 är alltså giltiga för RUS (Ryssland) landskod BY (Belarus). 

Detta gäller för olika länder

Land Grönt Kort och
registreringsbevis
Elektronisk startspärr
och ingraverade rutor
Grönt Kort rekommenderas
Albanien
Ingår Ingår Ingår inte
Andorra
Ingår inte Ingår inte Ingår
Azerbajdzjan
Ingår Ingår Ingår inte
Bosnien-Hercegovina
Ingår inte Ingår Ingår inte
Bulgarien
Ingår inte Ingår Ingår
Estland

Ingår Ingår
Iran*
Ingår Ingår inte Ingår inte
Israel
Ingår Ingår inte Ingår inte
Kroatien

Ingår Ingår
Lettland

Ingår Ingår
Litauen
Ingår inte Ingår Ingår
Marocko*
Ingår Ingår inte Ingår inte
Moldavien
Ingår Ingår Ingår inte
Montenegro
Ingår Ingår Ingår inte
Nordmakedonien
Ingår Ingår Ingår inte
Polen

Ingår Ingår
Rumänien

Ingår Ingår
Serbien
Ingår inte Ingår Ingår inte
Slovakien
Ingår inte Ingår Ingår inte
Slovenien
Ingår inte Ingår Ingår inte
Storbritannien och Nordirland
Ingår inte
Ingår
Tjeckien

Ingår Ingår
Tunisien*
Ingår Ingår inte
Turkiet
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ungern
Ingår inte Ingår Ingår inte
Ukraina
Ingår Ingår Ingår inte

Beställ Grönt Kort

Det Gröna Kortet utfärdas för den period din bil- eller mcförsäkring är betald. Kontakta oss om du ska vara borta längre än det datum försäkringen är betald till. Observera att Grönt Kort inte gäller för Ryssland och Belarus från och med 11 mars 2022.

Om någon annan än försäkringstagaren ska köra bilen utomlands krävs den andra förarens personnummer för att det Gröna Kortet ska gälla, därför frågar vi efter "Personnummer annan förare utöver försäkringstagaren".

Brist på hyrbilar i Europa

Det är stor brist på hyrbilar i Europa och det innebär att det kan bli svårt att få tag i en bil om din egen skadas eller går sönder under resan.

Läs om hur du kan förbereda dig

Mer information om Grönt Kort

Mer att läsa

Senast uppdaterad 17 juni 2022