Grönt kort för bil och mc

Grönt kort är ett bevis på att du har trafikförsäkring. Det gäller för bil och andra motorfordon. I vissa länder är det krav på att ha grönt kort, i andra rekommenderar vi att du har det. 

I dessa länder krävs grönt kort

Om landet du ska åka till eller passera igenom är skrivet i blått – klicka på namnet för att se mer information.

Land Grönt kort & registeringsbevis
Ingår

Krav på elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna.

Krav på elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna.

Iran
Ingår
Israel
Ingår
Ingår

I Marocko gäller endast trafikförsäkringen, men ingen annan omfattning i din bilförsäkring.

Ingår

Krav på elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna.

Ingår

Krav på elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna.

Ingår

Krav på elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna.

Ingår

I Tunisien gäller endast trafikförsäkringen, men ingen annan omfattning i din bilförsäkring.

Turkiet
Ingår
Ingår

Krav på elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna.

Beställ grönt kort

Det gröna kortet utfärdas för den period din bil- eller mcförsäkring är betald. Kontakta oss om du ska vara borta längre än det datum försäkringen är betald till. Observera att grönt kort inte gäller för Ryssland och Belarus från och med 11 mars 2022.

Om någon annan än försäkringstagaren ska köra bilen utomlands krävs den andra förarens personnummer för att det Gröna Kortet ska gälla, därför frågar vi efter "Personnummer annan förare utöver försäkringstagaren".

Grönt kort rekommenderas

I dessa länder är grönt kort inget krav, men vi rekommenderar att du har det med dig. Vi kräver även elektronisk startspärr vid resa till nedanstående länder, utom Andorra.

Land Grönt kort rekommenderas
Andorra
Ingår
Ingår

Elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna krävs.

Ingår

Elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna krävs.

Ingår

Elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna krävs.

Ingår

Elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna krävs.

Ingår

Elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna krävs.

Ingår

Elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna krävs.

Ingår

Elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna krävs.

Ingår

Elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna krävs.

Ingår

Elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna krävs.

Ingår

Elektronisk startspärr och registeringsnummer ingraverat i rutorna krävs.

Bra att veta innan du reser

Startspärr och graverade rutor krävs i vissa länder

För några länder ställer vi krav på att bilen ska vara utrustad med en av oss godkänd elektronisk startspärr – en så kallad Immobilizer. Utöver det ska bilens registreringsnummer vara ingraverat i samtliga glasrutor för att stöldförsäkringen ska gälla. Om din bil inte redan har registeringsnumret ingraverat i rutona kan du köpa bilrutemärkning i vår säkerhetsbutik.

I tabellerna högre upp på sidan ser du du vad som gäller för respektive land.

Inbrott i bil
Minska stöldrisken med elektronisk startspärr.

Brist på hyrbilar i Europa

Det är stor brist på hyrbilar i Europa och det innebär att det kan bli svårt att få tag i en bil om din egen skadas eller går sönder under resan.

Läs om hur du kan förbereda dig

Ta med skadeblanketten

Vi rekommenderar att du har med den blågula skadeblanketten. Det underlättar ifall du skulle krocka utomlands. Saknar du en sådan - beställ skadeblanketten här.

Frågor och svar om grönt kort

Vad är ett grönt kort?

 • Grönt kort är ett internationellt försäkringsbevis på att bilen, mc:n eller annat fordon har gällande trafikförsäkring i det land fordonet är registrerat.
 • Det gröna kortet måste alltid skrivs ut på grönt papper och finns ännu inte i elektronisk form.
 • Gröna kort-samarbetet har medlemmar (försäkringsbolag) i nästan alla länder i Europa samt några runt Medelhavet (totalt 48 stater). Motorfordon kan köras fritt mellan medlemsländerna med det egna landets trafikförsäkring. Utan detta samarbete hade funnits hade du behövt köpa en försäkring vid gränsen.
 • Varje medlemsland har en gröna kort-byrå som reglerar skador orsakade av utländska fordon. Ersättning för skadorna lämnas enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffat. I Sverige är det Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som är gröna kort-byrån. 

I vilka länder gäller min trafikförsäkring?

Din svenska trafikförsäkring gäller i följande länder och du behöver inte ha med dig något särskilt försäkringsbevis (grönt kort):

 • Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark,
 • Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien
 • Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro,
 • Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
 • Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien,
 • Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

I vilka länder behövs grönt kort?

Grönt kort behövs bara i vissa länder. Ska du besöka våra nordiska grannländer eller västeuropeiska länder behövs inget grönt kort.

Det finns länder utan krav på grönt kort, men som vi rekommenderar att du har med dig ett grönt kort till.

Här ser du vilka länder som kräver att du har grönt kort

För vilka fordon gäller grönt kort?

Grönt kort kan gälla för personbil, lätt lastbil, husbil, mc och EU-moped. Alltså fordon som är trafikförsäkringspliktiga. 

Kostar det något att få ett grönt kort?

Nej, hos oss kostar det ingenting att få ett grönt kort.

Vad krävs för att få grönt kort?

För att det gröna kortet ska gälla behöver försäkringen för fordonet vara betald för minst hela perioden du är borta. Slutdatum för det gröna kortet sätts till det datum som försäkringen är betald till.

Om fordonet varit utomlands i mer 182 dagar de senaste 12 månaderna ersätts normalt sett inte skador som täcks av halv- eller helförsäkringen. Det kan till exempel vara stöld-, brand- eller plåt- och lackskador. Trafikförsäkringen gäller dock som vanligt. 

Hur lång tid tar det att få grönt kort?

Vi skickar det med post. Det kan ta två vardagar innan det kommer fram. Ibland tar det längre tid så var ute i god tid. Beställ helst ditt gröna kort en vecka innan du ska resa.

Om du har möjlighet att skriva ut kortet själv, dubbelsidig utskrift på grönt papper, kan vi mejla kortet till dig.

Kan jag få grönt kort digitalt?

Nej, grönt kort måste än så länge vara i pappersform. Reglerna för hur ett grönt kort ska se ut bestäms av medlemsländerna i det Europeiska gröna kort-samarbetet och en digital lösning finns inte för närvarande.

Vad händer om man inte har ett grönt kort?

Om du åker till ett land som kräver grönt kort, men du har glömt det, måste du teckna en speciell försäkring (Frontier Insurance) vid gränsen.

Finns det undantag för hur grönt kort gäller?

Ja, det finns några undantag:

Belarus och Ryssland

Från 1 juni 2023 ingår inte Ryssland och Belarus i GK-samarbetet.

Sedan 11 mars 2022 gäller inte Grönt Kort för Ryssland eller Belarus med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Landskoderna för Belarus (BY) och Ryssland (RUS) är överkryssade på det gröna kortet. Om du ska åka till dessa länder måste du från 1 juni 2023 ha en giltig gränsförsäkring (Frontier Insurance) som täcker trafikansvar. Den tecknas vid gränsövergången till respektive land (Belarus eller Ryssland). En gränsförsäkring täcker trafikansvaret, men den gäller inte för skador på själva fordonet.

Iran, Marocko och Tunisien

I dessa länder gäller trafikförsäkringen, men inte resten av din bilförsäkring även om dessa länder ingår i gröna kort-området.

Kosovo

Gröna Kort gäller inte för Kosovo eftersom landet inte är medlemsstat i FN. Den svenska trafikförsäkringen gäller alltså inte, vilket innebär att du måste köpa en särskild Gränsförsäkring (Frontier Insurance) vid gränsen till Kosovo.

Behövs grönt kort för husvagn och släp?

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett grönt kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det gröna kortet.

Gäller grönt kort för hyrbil och leasingbil?

Ja, det gör det. Om du ska köra med hyrbil eller leasingbil utomlands ska du tänka på att även ta med:

 • registreringsbevis i original
 • hyreskontrakt i original

Mer att läsa

Senast uppdaterad 10 maj 2023