Grönt Kort för bil och mc

Grönt Kort är ett internationellt försäkringsbevis på att bilen, mc:n eller annat fordon har gällande trafikförsäkring i det land fordonet är registrerat.

Ett bevis på gällande trafikförsäkring

Gröna Kort-systemet omfattar i huvudsak europeiska länder och är ett bevis på att fordonet har en gällande trafikförsäkring. Motorfordon från anslutna länder kan fritt köras över gränserna utan att särskild trafikförsäkring behövs.

När behövs Grönt Kort?

I vissa länder är det ett krav att du har ett Grönt Kort för att få köra in i landet, men det gäller inte alla. Ska du besöka våra nordiska grannländer eller västeuropeiska länder behövs inget Grönt Kort. I tabellen nedan har vi markerat vad du behöver ha med dig till respektive land. För de länder som kräver Grönt Kort – ta även med försäkringsbrev och registreringsbevis.

Elektronisk startspärr – Immobilizer

För några länder ställer vi krav på att bilen ska vara utrustad med en av oss godkänd elektronisk startspärr – en så kallad Immobilizer – och att bilens registreringsnummer är ingraverat i samtliga glasrutor för att stöldförsäkringen ska gälla. I tabellen nedan ser du vilka länder kravet om elektronisk startspärr gäller för. 

Vad du behöver i olika länder

Land Grönt Kort och
registreringsbevis
Elektronisk startspärr
och ingraverade rutor
Albanien
Ingår Ingår
Azerbajdzjan
Ingår Ingår
Belarus
Ingår Ingår
Bosnien- Hercegovina
Ingår Ingår
Bulgarien

Ingår
Estland
Ingår inte Ingår
Iran
Ingår Ingår inte
Israel
Ingår Ingår inte
Kroatien
Ingår inte Ingår
Lettland
Ingår inte Ingår
Litauen
Ingår inte Ingår
Nordmakedonien
Ingår Ingår
Marocko
Ingår Ingår inte
Moldavien
Ingår Ingår
Montenegro
Ingår Ingår
Polen
Ingår Ingår
Rumänien
Ingår Ingår
Ryssland
Ingår Ingår
Serbien
Ingår Ingår
Storbritannien och Nordirland
Ingår
Tjeckien
Ingår inte Ingår
Tunisien
Ingår Ingår inte
Turkiet
Ingår Ingår inte
Ukraina
Ingår Ingår

Beställ Grönt Kort

Det Gröna Kortet utfärdas för den period din bil- eller mcförsäkring är betald. Kontakta oss om du ska vara borta längre än det datum försäkringen är betald till.

Om någon annan än försäkringstagaren ska köra bilen utomlands krävs den andra förarens personnummer för att det Gröna Kortet ska gälla, därför frågar vi efter "Personnummer annan förare utöver försäkringstagaren".