Grönt Kort för bil och MC

Gröna Kort-systemet omfattar i huvudsak europeiska länder och är ett bevis på att fordonet har en gällande trafikförsäkring. Motorfordon från anslutna länder kan fritt köras över gränserna utan att särskild trafikförsäkring behövs.

Din bil måste vara trafikförsäkrad för att du ska få köra med den. Jämför innehållet i våra fem bilförsäkringar här.

När behövs Grönt Kort?

I vissa länder är det ett krav att du har ett Grönt Kort för att få köra in i landet, men det gäller inte alla. Ska du besöka våra nordiska grannländer eller västeuropeiska länder behövs inget Grönt Kort. I tabellen nedan har vi markerat vad du behöver ha med dig till respektive land. 

För de länder som kräver Grönt Kort – ta även med försäkringsbrev och registreringsbevis.

Elektronisk startspärr – Immobilizer

För några länder ställer vi krav på att bilen ska vara utrustad med en av oss godkänd elektronisk startspärr – Immobilizer – och att bilens registreringsnummer är ingraverat i samtliga glasrutor för att stöldförsäkringen ska gälla. De länder som detta krav gäller för är markerade i tabellen nedan. 

Vad du behöver i olika länder

Land Grönt Kort och
registreringsbevis
Elektronisk startspärr
och ingraverade rutor
Albanien
checkmark checkmark
Azerbajdzjan
checkmark checkmark
Bosnien- Hercegovina
checkmark checkmark
Bulgarien

checkmark
Estland
checkmark
Iran
checkmark
Israel
checkmark
Kroatien
checkmark
Lettland
checkmark
Litauen
checkmark
Nordmakedonien
checkmark checkmark
Marocko
checkmark
Moldavien
checkmark checkmark
Montenegro
checkmark checkmark
Polen
checkmark checkmark
Rumänien
checkmark checkmark
Ryssland
checkmark checkmark
Serbien
checkmark checkmark
Storbritannien och Nordirland
checkmark
Tjeckien
checkmark
Tunisien
checkmark
Turkiet
checkmark
Ukraina
checkmark checkmark
Vitryssland
checkmark checkmark

Beställ Grönt Kort

Det Gröna Kortet utfärdas för den period din bil- eller mcförsäkring är betald. Kontakta oss om du ska vara borta längre än det datum försäkringen är betald till.

Om någon annan än försäkringstagaren ska köra bilen utomlands krävs den andra förarens personnummer för att det Gröna Kortet ska gälla, därför frågar vi efter "Personnummer annan förare utöver försäkringstagaren".

Länder med särskilda regler

Kosovo

Gröna Kort gäller för närvarande inte för Kosovo eftersom landet inte är medlemsstat i FN. Den svenska trafikförsäkringen gäller alltså inte, vilket innebär att du måste köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen till Kosovo.

Iran, Marocko och Tunisien

För Iran, Marocko och Tunisien gäller trafikförsäkringen, men inte resten av din bilförsäkring även om dessa länder ingår i Gröna Kort-området.

Viktigt att tänka på

  • För att det Gröna Kortet ska gälla behöver bilförsäkringen vara betald för minst hela perioden du är borta. Slutdatum för det Gröna Kortet sätts till det datum som försäkringen är betald till.
  • Beställ ditt Gröna Kort i god tid innan avresa. Vi skickar det med post och det kan ta två vardagar innan det kommer fram.
  • Om fordonet varit utomlands i mer 182 dagar de senaste 12 månaderna lämnas i regel ingen ersättning från kaskoförsäkringen. Trafikförsäkringen gäller dock som vanligt. 

För husvagn och släp

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna Kortet.

För hyrbil och leasingbil

Ska du köra med hyrbil eller leasingbil utomlands ska du tänka på att ta med:

  • registreringsbevis i original
  • hyreskontrakt i original
  • Grönt Kort

Köra hyrbil utomlands

När du hyr bil eller ett annat motorfordon utomlands kan försäkringsskyddet vara sämre än vad vi är vana vid i Sverige. Läs mer på Konsumenternas.se

Andra dokument att ta med

Vi rekommenderar att du har med den blågula skadeblanketten. Det underlättar ifall du skulle krocka utomlands. Saknar du en sådan - beställ skadeblanketten här.

Grönt kort för Klass II-moped

Kontakta kundtjänst på 0771-655 654 om du vill ha ett Grönt Kort för en klass II-moped, dvs. oregistrerad moped som saknar registreringsnummer.

Mer information om Grönt Kort

  • Grönt Kort är ett internationellet försäkringsbevis på att bilen, mc:n eller annat fordon har gällande trafikförsäkring i det land fordonet är registrerat.
  • Gröna Kortet måste alltid skrivs ut på grönt papper och finns ännu inte i elektronisk form.
  • Gröna Kort-samarbetet har medlemmar (försäkringsbolag) i nästan alla länder i Europa samt några runt Medelhavet (totalt 48 stater). Motorfordon kan köras fritt mellan medlemsländerna med det egna landets trafikförsäkring. Utan detta samarbete hade funnits hade du behövt köpa en försäkring vid gränsen.
  • Varje medlemsland har en Gröna Kort-byrå som reglerar skador orsakade av utländska fordon. Ersättning för skadorna lämnas enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffat. I Sverige är det Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som är Gröna kort-byrån. 
Bil på landsväg

Regler i Europa

Förbered dig genom att läsa om reglerna som gäller i Europa.

Att bila i Europa
Regler i olika länder
Tips från Konsument Europa

Företagsägd bil?

Här kan du beställa Grönt Kort för din firmabil om du ska ska köra utomlands. 

Grönt Kort – företagsbil
använder mobil i bilen

Pris på bilförsäkring?

Vi hjälper dig att hitta rätt försäkring för din bil. Teckna din bilförsäkring hos oss.

Se ditt pris