Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Fordonsförsäkringar

De motorfordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda, måste ha trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador du orsakat med fordonet. För att få ersättning för skador på ditt eget fordon tecknar du halv- eller helförsäkring.