Fordonsförsäkringar

De motorfordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda, måste ha trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och skador på andras egendom. Utöver trafikförsäkringen väljer du omfattning på försäkringen efter ditt behov.

Visa försäkringarna Äger företaget fordonen?

Försäkra ditt fordon hos oss

Fordonsförsäkring är ett samlingsbegrepp för försäkringar av olika typer av fordon som till exempel bilar, båtar, mopeder, husvagnar och motorcyklar. Oavsett fordonstyp så kan du hitta en försäkring som passar dina behov hos oss. 

Kvinna sitter i bil
Fordonsförsäkring för bil och alla möjliga typer av fordon

Bilmärkesförsäkringar

Tillsammans med biltillverkarens representanter har vi tagit fram förmånliga märkesförsäkringar för bilmärket.

Se alla bilmärkesförsäkringar