Fordonsförsäkringar

De motorfordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda, måste ha trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador du orsakat med fordonet. Utöver trafikförsäkring väljer du försäkringsskydd efter ditt behov.

Äger företaget fordonen?


Bilmärkesförsäkringar

Tillsammans med biltillverkarens representanter har vi tagit fram förmånliga märkesförsäkringar för bilmärket.

Se alla bilmärkesförsäkringar