Vad är det för skillnad på DDP och DAP?

 I båda fallen står säljaren för risken för godset  fram till namngiven bestämmelseort. Lossning ansvarar köparen för. I båda fallen betalar säljaren kostnad för transport. DDP betyder att godset levereras förtullat och DDP är den leveransklausul som innebär de mest långtgående skyldigheterna för säljaren. 

Leveransklausulen DAP
"Delivered at place" (Namngiven bestämmelseort) innebär att säljaren avlämnar godset när det ställts till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen. Säljaren bär alla risker förenade med att transportera godset till den angivna platsen.

Vill du försäkra en enskild transport?


Se pris och köp försäkring

Leveransklausulen DDP
"Delivered duty paid" (Namngiven bestämmelseort) innebär att säljaren avlämnar godset när det importklarerats och ställs till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen. Säljaren bär alla kostnader och risker förenade med att transportera godset till den angivna platsen och ska klarera godset inte endast för export utan även för import, betala alla tullar för export och import och fullgöra alla tullformaliteter.

Läs mer om Incoterms

Transportförsäkringar

Läs mer om våra försäkringar