Gäller Ex Works fast säljaren ordnar frakten?

Frågat av Helena

Fråga:

Hej, vi säljer våra varor mot Ex Works, dvs. vår kund skall stå för transport och försäkring. Dock brukar det sluta med att vi fixar och betalar för frakten, som därefter debiteras vår kund. Är det då fortfarande Ex Works? Gäller försäkringen?

Svar:

Ja, det torde vara så att det är fråga om en modifierad Ex Works sändning. I alla delar, utom när det gäller att avtala om frakt och betala för densamma, är ni överens med köparen att detta ska betraktas som en Ex Works sändning.

Att ni som säljare ordnar frakten ändrar inte på förhållandet att köparen står risken för att godset skadas, minskas eller förkommer under transporten. Så, köparen har att försäkra på vanligt sätt, det vill säga hela vägen från säljarens lager.