Gäller Ex Works fast säljaren ordnar frakten?

Ja, det låter som att det är fråga om en modifierad Ex Works sändning. I alla delar, utom när det gäller att avtala om frakt och betala för densamma, är ni överens med köparen att detta ska betraktas som en Ex Works sändning.

Att ni som säljare ordnar frakten ändrar inte på förhållandet att köparen står risken för att godset skadas, minskas eller förkommer under transporten. Så köparen har att försäkra på vanligt sätt, det vill säga hela vägen från säljarens lager.