Vad är skillnaden mellan leveransklausulen EXW och FCA?

​Riskövergången skiljer sig och för EXW går risken över på köparen när säljaren ställt godset till köparens förfogande i sin lokal eller annan angiven plats t e x fabrik eller lager. Det är alltid viktigt att ange platsen för riskövergången. Risken går över på köparen redan innan godset är lastat eller har påbörjat sin transport. Köparen får ordna transportmedel och lastning från angiven plats.

Risken för godset vid FCA övergår till köparen då godset avlämnats till anvisad fraktförare ( lastningen utförs av säljaren) eller vid en bestämd terminal.

Den stora skillnaden är när risken övergår till köparen – och vid EXW sker det på en angiven plats redan innan lastning eller transport har påbörjats. Vid FCA ansvarar säljaren för lastningen.