Transport- och varuförsäkring vid köp och sälj

Varuförsäkring är en viktig transportförsäkring vid köp och sälj. Transportörens ansvar är begränsat och du riskerar att varor skadas eller förloras i en transport.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Ekonomiskt skydd vid skada

    ​Ekonomiskt skydd om godset skadas eller förloras under transporten.

  • Snabb skadereglering

    ​Snabb skadereglering och praktiska råd om det inträffat en skada.

  • Värdsomspännande kontaktnät

    Vi har ett världsomspännande nät av haveriagenter.

Försäkrar dina varor under transporten

Varuförsäkring är en försäkring vid export och import av varor, inrikes transport samt crosstrading över hela världen. Den gäller för de flesta handelsvaror som transporteras med bil, fartyg, flyg och järnväg. Varuförsäkring är en så kallad objektsförsäkring som omfattar skada oberoende av vem som vållat den.

Den som äger godset bör ha en transportförsäkring

Utförs transporten av en transportör så har transportören ett begränsat ansvar för godset under transporten. Enligt nationella och internationella regelverk så kan du få en begränsad ersättning för ditt skadade eller försvunna gods baserat på dess vikt. Oftast räcker detta belopp inte för att täcka värdet av ditt gods fullt ut. Du bör därför teckna en transportförsäkring för ditt gods så att godset blir ersatt till sitt fulla värde vid en skada.

Vem som ”står risken” för godset under en transport av handelsvaror regleras av Incoterms 2020 och skall framgå i det avtal som upprättats mellan köpare och säljare (köpeavtalet). Leveransklausulen i köpeavtalet avgör om köparen eller säljaren står risken under transporten och vem som skall försäkra godset.

Kontakta oss så ser vi till att ditt gods är rätt försäkrat under transporten, fyll i din offertförfrågan här.

Relaterade försäkringar

Läs om andra bra försäkringar för transportverksamhet