Varuförsäkring vid köp & sälj

Få offert på transportförsäkring för dina varor.

Org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer så hittar vi uppgifter om ditt företag. För enskild firma skriver du ditt personnummer (10 siffror). I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter.

Formuläret skickas...

Varuförsäkring är en viktig transportförsäkring vid köp och sälj. Transportörens ansvar är begränsat och du riskerar att varor skadas eller förloras i en transport.

Varuförsäkring är en försäkring vid export och import av varor, inrikes transport samt crosstrading över hela världen. Den gäller för de flesta handelsvaror som transporteras med bil, fartyg, flyg och järnväg. Varuförsäkringen är en objektsförsäkring som omfattar skada oberoende av vem som vållat den.


 • Ekonomiskt skydd vid skada

  ​Ekonomiskt skydd om godset skadas eller förloras under transporten.

 • Snabb skadereglering

  ​Snabb skadereglering och praktiska råd om det inträffat en skada.

 • Värdsomspännande kontaktnät

  Vi har ett världsomspännande nät av haveriagenter.

Den som äger godset bör ha en varuförsäkring

Utförs transporten av en transportör har han ett ansvar för ditt gods under transporten. Den som äger godset (eller enligt Incoterms 2020 står för risken) bör ändå teckna en varuförsäkring eftersom transportören ofta kan frånskriva sig ansvaret eller bara betala ett mycket begränsat belopp som ersättning. En avancerad och dyrbar maskin kan t.ex. ersättas med ett symboliskt kilopris.

Vem som "står för risken" vid en transport av handelsvaror regleras av det avtal som upprättats (köpavtalet) eller de leveransklausuler som köpare och säljare kommit överens om enligt Incoterms 2020. Leveransklausulerna i köpavtalet avgör om säljaren eller köparen står risken och vem som ska försäkra godset under transporten.

Kontakta oss så ser vi till att dina varor är rätt försäkrade, fyll i din offertförfrågan här


Packa rätt

Undvik skador på gods och stöld av varor genom att förpacka det som ska transporteras på rätt sätt.

Packa rätt inför transport

Transportsäkerhet

Det är viktigt att säkra hela transportkedjan så att varan når sitt mål utan att försvinna eller skadas.

Läs mer om transportsäkerhet

Vid leverans av varan

Kontrollera alltid varan när den levereras och gör en reklamation om en transportskada har inträffat

Reklamation av transportskada

Svenska och internationella villkor

I ditt försäkringsbrev kan du se fullständiga svenska villkor. Vid export utanför Norden gäller försäkringen med motsvarande omfattning enligt Institute Cargo Clauses.

Transport Extra - Institute Cargo Clauses (A)

Transport Extra är en allriskförsäkring som i princip täcker "alla risker" som godset kan bli utsatt för och motsvaras av det internationella villkoret Institute Cargo Clauses (A). Det finns dock undantag som du bör veta om.

Undantag
De viktigaste undantagen är förlust eller skada som beror på:

 • varans egen beskaffenhet, hit räknas bl.a. temperaturpåverkan
 • bristfällig packning, märkning, dåligt emballage eller skada på grund av att varan inte iordningställts för transport
 • redan skadat gods
 • försening – oavsett orsak
 • krig eller krigsliknande händelser
 • strejk eller arbetsmarknadskonflikter

En del av de här undantagen kan helt eller delvis medförsäkras. Det är viktigt att tänka på om du exempelvis ska försäkra temperaturkänsliga varor.

Läs det internationella villkoret Institute Cargo Clauses (A) 2009 

Transport Grund - Institute Cargo Clauses (C)

Transport Grund ger ett begränsat försäkringsskydd och motsvaras av det internationella villkoret Institute Cargo Clauses (C). Enkelt uttryckt kan man säga att grundförsäkringen endast gäller när transportmedlet råkat ut för:

 • en allvarlig olycka
 • brand
 • explosion
 • gemensamt haveri

Läs det internationella villkoret Institute Cargo Clauses (C) 2009

Relaterade försäkringar

Läs om andra bra försäkringar för transportverksamhet