Vad betyder ICC(A)?

Frågat av Inger

Fråga

Vi köper gods enl. CIF termen från Kina. Vi fick just en fråga gällande ICC(A). Vad innebär detta? Det finns ju även ICC(B) och ICC(C) som man kan ange i en försäkring. Vilket är det bästa för sjötransport ifrån Kina?

Svar 

Om jag förstår dig rätt har du fått en fråga från leverantören beträffande vilket eller vilka försäkringsvillkor som skall användas för transporten. Det är så, att när leverantören sänder iväg en vara till er i Sverige och använder leveransklausulen CIF innebär det att leverantören ska teckna en sjöförsäkring för er räkning. ”I” –et i CIF betyder Insurance och säger att säljaren har att teckna försäkring för köparens räkning. Men observera att det räcker med försäkring på minimivillkor, d.v.s. ICC (C) för att uppfylla CIF-klausulens villkor. Vill köparen ha ett bättre skydd bör detta avtalas mellan parterna. 

De flesta försäkringsbolag i Sverige använder sig av ”Allmänna villkor för transportförsäkring av varor” som i sin tur är uppdelat i Grundförsäkring, Utvidgad grundförsäkring och Normalförsäkring. Grundförsäkring är ett katastrofskydd och Normalförsäkring ett allriskskydd. Villkoren har sina engelska motsvarigheter i ICC (A), ICC (B) och ICC (C) där A-villkoret är allriskskyddet och C-villkoret grundskyddet. 

Det som rekommenderas är att ha ett så bra skydd som möjligt och att ni bör sträva efter att teckna ett allriskskydd när klausulen CIF används. Men för detta krävs som sagt en överenskommelse med säljaren. Det kan vara detta som leverantören vill diskutera.