Vad är skillnaden mellan Incoterms 2000 och Incoterms 2010?

Incoterms uppdateras regelbundet och reglerna i Incoterms 2010 tar hänsyn till den ökade utbredningen av tullfria zoner, ökad användning av elektronisk kommunikation i affärstransaktioner, ökade krav på säkerhet vid godstransporter och förändringar i transportpraxis. Incoterms 2010 uppdaterar och konsoliderar D-reglerna ("delivered rules") och minskar därmed antalet regler från 13 till 11. Reglerna presenteras också på ett enklare och tydligare sätt.

Förhoppningsvis kommer fler och fler att använda sig av Incoterms 2010. Förutsättningarna för globalt genomslag har inför denna version av Incoterms fått ett avgörande genombrott när USA mönstrat ut sina egna handelstermer ur den federala modellagen inom handeln.

Den globala ekonomin har givit företag större tillgång än någonsin tidigare till marknader över hela världen. I takt med att volymen och komplexiteten i den globala handeln ökar, ökar emellertid också riskerna för missförstånd och dyrbara konflikter när köpavtalen inte är rätt utformade.

Incoterms, ICC:s regler för tolkning av internationella och nationella handelstermer, förenklar den globala handeln. Genom hänvisning till en regel i Incoterms 2010 i ett köpavtal definieras tydligt parternas respektive skyldigheter och minskar risken för rättsliga komplikationer.