Stor ​transportförsäkring

En heltäckande transportförsäkring med allrisk
 1. Stor ​transportförsäkring

Stor Transportförsäkring är vår heltäckande transportförsäkring med allriskskydd och gäller både när du kör godset själv eller anlitar transportör.

Stor Transportförsäkring innehåller ett allriskskydd under transport av ditt gods. Den ersätter upp till 3 mkr per transport - oavsett om du kör godset själv eller anlitar transportör. Om transporten sker med företagets eller ett fordon som anställd äger, gäller försäkringen också mot brand, stöld, skadegörelse och vattenskada under uppehåll, dock inte uppehåll på företagets eget försäkringsställe. Försäkringen gäller även under uppehåll vid utställning av mässkaraktär samt vid lyft av ditt gods.


 • Skadat gods ersätts direkt

  ​Du slipper utdragen ersättningsprocess mot ansvarig transportör.

 • Kontakt inom 24 timmar vid skada

  Vi ser till att godset besiktigas och tas om hand – oavsett var i världen skadan skett.

 • Extrakostnader ersätts

  Extrakostnader i samband med skada eller förlust ersätts.

​Förstariskförsäkring

Stor Transportförsäkring är en förstariskförsäkring. Det innebär att du vid en skada kan få ersättning upp till godsets värde (högst 3.000.000 kr), med avdrag för självrisken. Belopp på självrisk som du kan välja mellan är 5.000 kr, 9.000 kr eller 18.000 kr. Försäkringen gäller inom de geografiska begränsningar som passar just din verksamhet, dvs. Norden, Europa eller hela världen. Läs mer i vår broschyr (pdf)

Pris på försäkring

Kontakta oss så återkommer vi med prisförslag på transporten, fyll i offertförfrågan här


 1. Stor ​transportförsäkring