Vad är skillnaden mellan Incoterms och Combiterms?

Internationella Handelskammaren, ICC, har sedan 1920-talet arbetat fram regler för tolkning av handelstermer som används i köpeavtal världen över för att definiera köparens och säljarens skyldigheter. Det är en regelsamling som innehåller 13 leveransvillkor. Det är viktigt att betona att Incoterms inte är en lag utan en rekommendation från ICC hur de anser att respektive leveransvillkor ska tolkas.

Det bör understrykas att omfattningen av Incoterms är begränsad till att gälla rättigheter och skyldigheter för parterna i ett köpeavtal med avseende på leverans av sålda varor. Incoterms gäller bara om parterna i sitt avtal hänvisat till Incoterms i anslutning till leveransvillkoret.

Combiterms är ett svenskt kostnadfördelningsverktyg och utgör ingen självständig regelsamling av leveransvillkor. Den är däremot ett värdefullt komplement till Incoterms. Combiterms ges ut av Sveriges Transportindustriförbund. När det gäller externa kostnadfördelningar mellan köpare och säljare är Incoterms inte alltid tillräckligt detaljerad.

I Combiterms har man som vägledning för vart och ett av de 13 leveransvillkoren i Incoterms angivit 17 kostnadrubriker med tillhörande tresifferkod. Combiterms huvudfunktion är att kombinera - därav namnet- leveransklausulerna med ett överskådligt system för kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare och då även avpassat för databehandling.

Transportförsäkringar

Läs mer om våra försäkringar