Incoterms 2020 & (2010)

Incoterms är internationellt erkända regler som bland annat beskriver vem som står risken för gods när det transporteras.

Vad är Incoterms?

Incoterms beskriver vem som står risken under transporten, vem som ska betala kostnaderna och vilka skyldigheter köparen och säljaren har. Incoterms 2020, tidigare Incoterms 2010, är erkänt av myndigheter och domstolar världen över. Genom att följa dessa leveransvillkor kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd.

Vi rekommenderar att du använder en leveransklausul där den ena parten står risken för godset under hela transporten. Då kan du undvika diskussioner om var och när skadan inträffade.

Vill du försäkra en enskild transport?


Se pris och köp försäkring

Förklaring av Incoterms

Klicka på förkortningarna och få en förklaring av de 11 leveransvillkoren.

 • FCA
 • FAS
 • FOB
 • CFR
 • CIF
 • CPT
 • CIP
 • DAP
 • DPU
 • DDP

EXW - Ex Works (Namngiven plats)

Köparen står för risken och alla kostnader från det ögonblick då säljaren har placerat godset på överenskommen tid och plats t.ex. på säljarens lager.

Försäkringsrekommendation: Köparen behöver försäkring för hela transporten från det att varorna placerats av säljaren på angiven tid och plats enligt köpeavtalet.

Överlämning från säljare till köpare: Lastkaj på säljarens fabrik eller lager (specificerat i avtalet).

Incoterms 2010 Ex Works (EXW) - Svenska

FCA - Free Carrier (Namngiven plats)

Säljaren överlämnar godset på den angivna platsen. Köparen står för risken från det att varan levereras till den första transportören eller terminalen vid avtalad tid och plats. Detta bör noggrant anges i köpeavtalet.

Försäkringsrekommendation: Köparen behöver ha försäkring för transporten. Säljaren behöver försäkring fram till platsen för överlämning som är angiven i köpeavtalet.

Överlämning från säljare till köpare: Lastat på köparens valda transportmedel.

Incoterms Free Carrier (FCA) - Svenska

FAS - Free alongside ship (Namngiven inlastningshamn - endast sjötransport)

Säljaren levererar godset vid sidan av fartyget (på kaj) i namngiven hamn. Köparen står för risken från det ögonblick då godset är levererat vid sidan av fartyget.

Försäkringsrekommendation: Köparen behöver försäkring för transporten från hamnen. Säljaren behöver försäkring fram till kajen.

Överlämning från säljare till köpare: Angiven plats på kajen.

Incoterms FAS, Free alongside ship - Svenska

FOB - Free on board (Namngiven inlastningshamn - endast sjötransport)

Säljaren står för risken fram tills godset är lastat ombord på fartyget som är angett av köparen. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget.

Försäkringsrekommendation: Köparen behöver försäkring för transporten från att godset är lastat ombord på fartyget. Säljaren behöver försäkring fram till lastat ombord.

Överlämning från säljare till köpare: Lastat ombord på fartyget.

Incoterms FOB, Free on board - Svenska

CFR - Cost and freight (Namngiven destinationshamn - endast sjötransport)

Säljaren står för risken fram tills godset är lastat ombord på fartyget som angetts av säljaren samt kostnader och frakt fram till angiven destinationshamn. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget.

Försäkringsrekommendation: Köparen behöver försäkring för transporten från att godset är lastat ombord på fartyget. Säljaren behöver försäkring fram till lastat ombord.

Overlämning från säljare till köpare: Lastat ombord på fartyget.

Incoterms CFR, Cost and freight - Svenska

CIF - Cost, insurance and freight (Namngiven destionationshamn - endast sjötransport)

Säljaren står för alla kostnader, inkluderat försäkring, och frakt fram till angiven destinationshamn. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget.

Försäkringsrekommendation: Säljaren måste ordna med försäkring som minst uppfyller villkoret Institute Cargo Clauses (C) fram till destinationshamnen för köparens räkning.

Överlämning från säljare till köpare: Lastat ombord på fartyget.

Incoterms CIF, Cost insurance and freight - Svenska

CPT - Carriage paid to (Namngiven bestämmelseort)

Säljaren ordnar frakt till angiven bestämmelseort, men köparen står för risken från och med att godset är levererat till den första transportören eller terminal.

Försäkringsrekommendation: Köparen behöver ha försäkring för transporten. Säljaren behöver försäkring fram till platsen för överlämning som är angiven i köpeavtalet.

Överlämning från säljare till köpare: På avtalad plats enligt köpeavtalet.

Incoterms CPT, Carriage paid to - Svenska

CIP - Carriage and insurance paid to (Namngiven bestämmelseort)

Säljaren står för alla kostnader, inkluderat försäkring och frakt, fram till angiven bestämmelseort, men köparen står för risken från och med att godset levererats till den förste fraktföraren vid avtalad tid.

Försäkringsrekommendation: Säljaren måste ordna med försäkring som minst uppfyller villkoret Institute Cargo Clauses (A) fram till angiven destination för köparens räkning.

Överlämning från säljare till köpare: På avtalad plats enligt köpeavtalet.

Incoterms CIP, Carriage and insurance paid to - Svenska

DAP - Delivered at place (Namngiven bestämmelseort)

Säljaren står risken för godset fram till avtalad bestämmelseort. Köparen står för risken från och med det ögonblick säljaren har gjort godset tillgängligt för lossning på bestämmelseorten.

Försäkringsrekommendation: Försäkring tecknas av säljaren till avtalad destination.

Överlämning från säljare till köpare: På angiven bestämmelseort enligt köpeavtalet då godset är tillgängligt för lossning.

Incoterms DAP, Delivered at place - Svenska

DPU - Delivered at Place Unloaded (Namngiven plats på bestämmelseort)

Säljaren står risken för godset fram tills det är lossat på angiven bestämmelseort. Köparen står för risken från det ögonblick godset är tillgängligt efter lossning på den avtalade platsen. Avtalet måste ange var godset blir tillgängligt efter lossning.

Försäkringsrekommendation: Försäkring tecknas av säljaren fram tills att godset är lossat på angiven plats.

Överlämning från säljare till köpare: När godset är lossat på avtalad plats.

Incoterms DAT, Delivered at terminal - Svenska

DDP - Delivered duty paid (Namngiven bestämmelseort)

Säljaren står för risken och alla kostnader till och med det ögonblick då säljaren har levererat godset på överenskommen tid och plats. Köparen står för risken från det ögonblick godset är tillgänglig för lossning på bestämmelseorten.

Försäkringsrekommendation: Försäkring tecknas av säljaren till avtalad bestämmelseort.

Överlämning från säljare till köpare: På angiven bestämmelseort enligt köpeavtalet då godset är tillgängligt för lossning.

Incoterms DDP, Delivered duty paid - Svenska

Därför ska du använda Incoterms 2020

Vid internationell handel minskar Incoterms risken för missförstånd som kan leda till juridiska problem. Vi rekommenderar därför att alltid avtala om villkoren vid alla internationella transporter och avråder bestämt från att konstruera egna leveransklausuler. Incoterms innehåller regler om:

 • När risken övergår från säljaren till köparen.
 • Vem som står för kostnader och dokumentation

Transportören har ett begränsat ansvar för det varor och gods som transporteras. Det är därför viktigt att du känner till leveransvillkoren och att du försäkrar godset när du står för risken – oavsett om du säljer eller köper.

Skillnaden mellan Incoterms 2010 och Incoterms 2020?

Här har vi plockat ut de största skillnaderna som påverkar försäkring inom transport.

 • Leveransklausulen DAT "Delivered at terminal" har bytt namn till DPU "Delivered at place unloaded".
 • I leveransklausulen CIP, ställs nu ett högre krav på säljaren som ska ordna med försäkring. Enligt Incoterms 2020 skall försäkringen uppfylla villkoret Institute Cargo Clauses (A). Tidigare enligt Incoterms 2010 var man endast skyldig att uppfylla villkoret Institute Cargo Clauses (C).

Incoterms 2010

Här kan du läsa mer om Incoterms 2010.

​Var noga med leveransvillkor när du skriver kontrakt

Det är mycket viktigt att parterna (köpare och säljare) skriver kontrakt om vad som ska gälla under transporten. Leveransvillkoret beskriver vem som står risken och vem som behöver försäkra godset.

När du skriver avtal med leveransklausuler bör du skriva in det i köpeavtal och handelsfakturor, t.ex.”FOB Göteborg, Incoterms® 2020”. Då undviks de tolkningssvårigheter som kan tänkas uppstå i länder med egna leveransvillkor och tolkningar. 

Vi ger råd och hjäper dig med försäkring

Är du osäker på vad EXW, FCA, FOB eller DDP innebär för din transport? Vi på If är en professionell partner som hjälper dig med transportförsäkring och ger råd om Incoterms 2020. Vi avråder bestämt från att konstruera egna leveransklausuler vid internationella transporter.

Tidsgränser för att reklamera mot transportör

Tillämpad ansvarsregel Reklamationsfrist
vid synlig skada eller brist
Reklamationsfrist
vid skada som ej upp­täckts vid mottagandet
Preskriptionstid Begränsningsbelopp
1. Fartyg
Sjölagen (Haag–Visby)


Rotterdamkonventionen


Vid mottagandet av godset

Vid mottagandet av godset

3 dagar


7 dagar

1 år


2 år


SDR* 667/kolli eller SDR 2/kg

SDR 875/kolli eller SDR 3/kg
2. Flyg
Montrealkonventionen
Vid mottagandet av godset 14 dagar
(vid dröjsmål 21 dagar)
2 år SDR 22/kg
3. Järnväg
CIM
Vid mottagandet av godset 7 dagar 1 år SDR 17/kg
(Inrikes SEK 150/kg)
4. Bil
CMR

Vägtransportlagen


Vid mottagandet av godset

Vid mottagandet av godset


7 dagar
(från ankomst)

7 dagar
(från ankomst)

1 år


1 år

SDR 8,33/kg


SEK 150/kg
5. Spedition
NSAB (uppdrag med transportöransvar)
Vid mottagandet av godset 7 dagar 1 år SDR 8,33/kg

*SDR = Särskilda dragningsrätter som är baserad på flera nyckelvalutor. 1 SDR har varierat något över tiden – för närvarande ca 13 kr. Aktuell kurs noteras under dagstidningarnas valutanoteringar samt på www.riksbanken.se.

Var uppmärksam på ovan angivna ansvarsbegränsningar. De är baserade på vikt eller per kolli och inte godsets verkliga värde.

Incoterms® är ett varumärke registrerat av ICC

ICC (International Chamber of Commerce) är en internationell organisation för handel med nationalkommittéer i hela Norden och med medlemmar från mer än 140 länder över hela världen. 

Mer information finns på www.icc.se.