Är det någon skillnad mellan DDU eller DDP?

Som försäkringsgivare försäkrar vi skada på eller förlust av gods under transport. Vi tittar då på vem av köpare respektive säljare som stå faran under transporten. Ur detta riskperspektiv är det ingen skillnad på DDU och DDP.

När det kommer till frågan om där är någon skillnad i tullsammanhang handlar det inte direkt om en försäkringsfråga. Själva ordet "duty" innefattar ansvar och risk för fullgörandet av tullformaliteter och betalning av formaliteter, tullar, skatter och andra avgifter. Om det inte finns någon skyldighet att betala tull och om det inte finns några restriktioner för import spelar det förmodligen ingen roll vilken av de leverensklausulerna man använder.

Leveransklausulerna är utformade så att de går att använda även om de innehåller en skyldighet att tulldeklarera. Detta har man löst på så sätt att man i de aktuella klausulerna har lagt till orden "där så erfordras".