Försäkra ditt gods under transport

Du bör ha en transportförsäkring om du äger gods som ska transporteras med bil, flyg eller fartyg. Eller om du ska försäkra godset enligt er leveransklausul (Incoterms). Observera att om transporten går med annat än bil, flyg eller fartyg, kontakta oss för en offert.

Se pris och köp

Fördelar med vår transportförsäkring

 • Få din försäkring nu

  Så snart du har köpt din försäkring, så är du försäkrad.

 • Kom snabbt vidare

  Vi ersätter snabbt vid en skada, och sedan tar vi de tidskrävande ersättningsärendena mot transportören.

 • Få hjälp oavsett var skadan sker

  Som Nordens största försäkringsbolag har vi ett världsomspännande nätverk, som hjälper till utomlands.

Försäkringsöversikt

Transport av gods Ingår

Skada på eller förlust av gods som orsakats av exempelvis kollision, grundstötning eller urspårning.

Ingår

Skada på eller förlust av gods som orsakats av exempelvis att
• havs-, sjö- eller flodvatten tränger in i transportmedlet
• att kolli tappas vid lastning/lossning och blir totalförstört

Denna omfattningsdel utökar skyddet som finns i Trafikolycka, haveri och katastrof. Orsaken till denna omfattningsnivå är i huvudsak att denna omfattningsnivå finns i internationella transportförsäkringsvillkor.

Ingår

Detta skydd gör att transportförsäkringen får "Allriskkaraktär", vilket innebär att den omfattar de skadehändelser som inte täcks av omfattningsdelarna Trafikolycka, haveri och katastrof eller Totalförlust under lastning/lossning. Dock gäller inte försäkringen för skada, förlust eller kostnad som är undantagen i villkoret.

Ingår

Försäkringen gäller för faror som orsakats av eller kan hänföras till krig eller krigsliknande förhållande i enlighet med Krigsförsäkringsvillkor för varor (2006-01-01)antagna av Svenska Transportförsäkringspoolen.

Strejk och sabotage
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av gods som har direkt orsakats av personer som deltar i
• strejk, lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter
• upplopp, kravaller eller liknande oroligheter
• terrordåd eller liknande handlingar, dikterade av politiska eller religiösa motiv.

Gäller ej för skador och kostnader som orsakats av att arbetskraft inte fanns att tillgå till följd av ovan nämnda händelser.

Ingår

Försäkringen gäller för livsmedel (färska eller frysta) och täcker skada på eller förlust av gods som har orsakats av att det försäkrade godset transporterats i lastutrymme som inte hållit avtalad temperatur orsakad av driftsavbrott eller felaktig inställning.

Ingår
Köp försäkring
Vad ska försäkras?
* Försäkringen gäller dock inte för alkohol, tobak, läkemedel, fiskägg, levande djur, mobiltelefoner, armbandsur, smycken, ädla metaller och stenar, frimärken, obligationer eller pengar. Kontakta oss om du vill försäkra någon av dessa varor.
Vilket värde har varan/godset?
Var ska försäkringen gälla?
 • Ditt pris
 • – kr

 • Ditt pris
 • 1 450 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 775 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 2 935 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 968 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 2 935 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 4 869 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 2 646 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 3 951 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 6 560 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 4 386 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 6 560 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 10 911 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 775 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 2 646 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 4 386 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 2 935 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 4 386 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 7 286 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 547 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 547 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 583 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 611 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 647 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 2 614 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 450 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 450 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 486 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 450 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 1 486 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 • Ditt pris
 • 2 453 kr

 • Självrisk vid skada: 3 000 kr
 1. Transporten får inte vara påbörjad innan du köper denna försäkring.


Kontaktuppgifter

  

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...