Vilken typ av leveranssätt gäller för DDP?

Frågat av Anna

Fråga:

​Vilken typ av leveranssätt gäller för DDP? Om man i ett avtal tex skrivit att "Leverans ska ske fritt Kundens lokaler i Sverige, i enlighet med Incoterms 2010, Delivered Duty Paid (DDP)" ska man utgå att detta gäller för alla typer av leveranser, från Företagspaket till expressbud med budbil? Eller finns det någonstans specat vilken typ av leveranssätt som det avser?​

Svar:

Klausulen kan användas oavsett vilket transportsätt som valts och kan även användas när flera transportsätt har använts. Säljaren har risken under hela transporten fram till namngiven bestämmelseort när godset är klart för lossning.  Om man skriver ” leverans fritt kundens lokaler i Sverige” är det bra att ange om man avser placerat i lokaler eller fram till kundens lokaler lossat eller ej . Det är alltid bra att vara noga med att ange exakt plats för riskens övergång så blir det inga problem vid en eventuell skadehändelse.