Vilken typ av leveranssätt gäller för DDP?

Klausulen kan användas oavsett vilket transportsätt som valts och kan även användas när flera transportsätt har använts. Säljaren har risken under hela transporten fram till namngiven bestämmelseort när godset är klart för lossning.  Om man skriver ” leverans fritt kundens lokaler i Sverige” är det bra att ange om man avser placerat i lokaler eller fram till kundens lokaler lossat eller ej . Det är alltid bra att vara noga med att ange exakt plats för riskens övergång så blir det inga problem vid en eventuell skadehändelse.