Gäller Incoterms i alla länder?

Ja, Incoterms är tillämpligt vid handel med alla länder. 

Den breda expertis som finns i ICC:s kommission för internationell handelsrätt, vars medlemmar kommer från alla delar av världen och alla handelssektorer, garanterar att reglerna i Incoterms motsvarar företagens behov globalt. 

Tänk på att reglerna i incoterms inte utgör ett fullständigt köpavtal.
Reglerna i incoterms anger vilken part i köpavtalet som ska arrangera transport eller teckna försäkring när säljaren levererar godset till köparen och vilka kostnader vardera parten ansvarar för. Däremot säger reglerna i Incoterms inte något om pris eller betalningssätt.

Inte heller berör de övergången av äganderätten till godset eller följderna av kontraktsbrott. Dessa frågor regleras normalt genom uttryckliga regler i köpavtalet eller i den lag som är tillämplig på avtalet. Parterna bör vara medvetna om att lokala tvingande lagregler kan åsidosätta regler i deras avtal inklusive den valda regeln i Incoterms.