Skiljer sig ersättning till köpare beroende på CIP eller DDU/DDP?

Beträffande "ersättning till köparen" så beror den på vad som avtalats mellan parterna. Har inget avtalats utgår vi från värdet på godset där transporten börjar och grunden är då fakturavärdet eller försäljningsfakturavärdet.

När det gäller klausulerna DDU/DDP går transporten på säljarens risk och då bör säljaren försäkra. Detta innebär att vi, om inget annat är överenskommet, ersätter säljaren för skada på godset. Vid en CIF-sändning däremot har säljaren en plikt att försäkra transporten för köparens räkning. Observera att säljaren har fullgjort sin plikt att försäkra när han tecknat en försäkring på minimivillkor. Det bästa är att köparen/säljaren kommer överens om hur godset skall försäkras före transportens början. Försäkringen ska åtminstone täcka minimirisk avseende det avtalade priset plus 10 procent (d.v.s. 110 procent) och ska tecknas i avtalets valuta.

Självrisken är den som är avtalad mellan försäkringsgivare och försäkringstagare. I CIF- fallet är det vanligt att försäkringstagaren vill avtala bort självrisken.