Frågor och svar om Incoterms

Undrar du över om det är säljaren eller köparen som står risken för varor som transporteras? Eller vad förkortningen DDP, EXW och FCA står för? Incoterms undviker onödiga missförstånd, men villkoren kan ibland vara svåra att tyda.

Fler frågor och svar

Ex works, vad gäller?

Fråga:

Är det EXW om jag som säljare står risken men ordnar och vidarefakturerar frakten?

Svar:

Om du säljer på leveransklausulen Ex works övergår risken på köparen då godset ställts till köparens förfogande vid den tid och på den plats som avtalats, oftast hemma hos säljaren. I vår broschyr, Incoterms 2010, kan du läsa mer om leveransklausulerna samt om vem som står risken för godset och vem som ska försäkra.

Varför använder köparen leveransvillkoren EXW?

Vilken leveransklausul som ska användas är en förhandlingssak mellan köpare och säljare. En anledning till att köparen vill köpa på EXW kan vara att han vill ha kontroll över hela transporten eftersom han då står risken under hela transporten och ordnar med transporten samt försäkrar godset.

Är det skillnad på EXW 2000 och EXW 2010?

Fråga 
Är det någon skillnad på innebörden för leveransklausulerna vid Incoterms 2000 respektive Incoterms 2010, till exempel EXW 2000 och EXW 2010?

Svar 
Ja, det är vissa skillnader i Incoterms 2010 mot Incoterms 2000. Antalet regler har ändrats från 13 till 11 och vissa förändringar har skett vid t.ex. riskövergång. Jag rekommenderar att du läser boken" Incoterms 2010" av the International Chamber och Commerce (ICC), ICC:s regler för tolkning av nationella och internationella handelstermer.

Här kan du läsa mer om Incoterms.

​Ingår lossning i DDP?

Nej, lossning ingår inte i DDP.

Styr Incoterms även t.ex. förseningsvite?

Nej, det gör det inte. Reglerna i Incoterms anger vilken part i köpeavtalet som ska arrangera transport eller teckna försäkring när säljaren levererar godset till köparen och vilka kostnader vardera parten ansvarar för.

Skillnaden mellan DAP och det som tidigare hette DDU?

DAP har ersatt DAF, DES, DEQ och DDU från Incoterms 2000. DAP "Delivered at place" (Levererat angiven plats) innebär att säljaren avlämnar godset när det ställs till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen. Säljaren bär alla risker förenade med att transportera godset till den angivna platsen. Detta är ingen skillnad mot DDU.

Måste Incoterms finnas med på fakturan?

Fråga: 
Måste man ha med ordet INCOTERMS 2010 på fakturan om man t.ex. har skrivit EXW?

Svar:
Om du vill att Incoterms 2010 ska tillämpas bör du klargöra detta i ditt avtal med formuleringar som t ex EXW Incoterms 2010. Det viktigaste är att detta finns med i köpeavtal eller liknande.

Det kan finnas vissa olikheter mellan Incoterms 2000 och Incoterms 2010 när det gäller vissa leveransklausuler så för att vara säker på att det inte blir några missuppfattningar så är det bra att vara tydlig.

Är CPT samma som CIP?

Frågat av Ylva

Svar: 
Det ligger mycket i den slutsatsen du drar, att CPT och CIP ser likadana ut. En CIP- försäljning, "fraktfritt inklusive försäkring", innebär att säljaren har samma skyldigheter som under CPT med det tillägget att säljaren ska anskaffa en transportförsäkring som täcker köparens risk för att godset förstörs eller förkommer under transporten. 

Så det är riktigt att staplarna för CPT och CIP ser likadana ut. Säljaren ordnar försäkring för transporten men köparen har transportrisken. Staplarna visar inte kostnaden för denna försäkring utan andra kostnader som till exempel i det här fallet, kostnaden för frakten.

Läs mer om leveransklausulerna