Sjuk eller skadad på resan

så gäller reseskyddet i hemförsäkringen
Hemförsäkringens reseskydd gäller om du blir akut sjuk eller skadad på resan. Du får hjälp på plats av If Assistance.
 • Läkarvård

  Vid akut sjukdom eller olycksfall betalas kostnader för läkarvård.

 • Hjälp på plats​

  Sjuk, skadad eller bestulen på resan. If Assistance hjälper dig direkt på plats.

 • Outnyttjad resekostnad

  Du får ersättning om resan måste avbrytas på grund av akut sjukdom eller olycksfall.

Reseskyddet vid akut sjukdom eller olycksfall

Reseskyddet gäller i 45 dagar i hela världen och för dig och de som är medförsäkrade, namngivna, på din hemförsäkring

 • Om du eller någon i din familj blir sjuk eller skadad ersätts kostnaderna för akut läkarvård, sjukhusvård, behandlingar och hjälpmedel.
 • Du kan även få ersättning för akuta tandbesvär och tandskada till följd av ett olycksfall.
 • Kontakta alltid If Assitance, +46 8 792 73 33, först innan du kontaktar läkare eftersom alla behandlingar måste godkännas av oss först. 

Ersättningsresa

Om din påbörjade resa måste avbrytas och inte kan utnyttjas, på grund av att du eller din medresenär blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall, får du ersättning med vad researrangemanget kostat för dig. Detta gäller om du har Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring. 

Självriskbefrielse

Vid akut sjukdom eller olycksfall behöver du som har Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring inte betala någon självrisk. 

Vid skada på resa

Gör så här om du har blivit sjuk, skadad eller råkat ut för något på resan.  

Läs om vad du ska göra

Medicinsk förhandsbedömning

Har du en sjukdomsdiagnos och funderar på hur reseskyddet i hemförsäkringen gäller för dig?

Läs mer och gör testet

Smart säkerhet på resan

Lämna inte säkerheten hemma när du reser – i Säkerhetsbutiken finns smarta reseprodukter. 

Hitta säkerhetsprodukter