Sjuk eller skadad på resan

Hemförsäkringens reseskydd gäller om du blir akut sjuk eller skadad på resan. Du får hjälp på plats av SOS International.

 • Läkarvård

  Vid akut sjukdom eller olycksfall betalas kostnader för läkarvård.

 • Hjälp på plats​

  Sjuk, skadad eller bestulen på resan. SOS International hjälper dig direkt på plats.

 • Outnyttjad resekostnad

  Du får ersättning om resan måste avbrytas på grund av akut sjukdom eller olycksfall.

Reseskyddet vid akut sjukdom eller olycksfall

Reseskyddet gäller i 45 dagar i hela världen och för dig och de som är medförsäkrade, namngivna, på din hemförsäkring

 • Om du eller någon i din familj blir sjuk eller skadad ersätts kostnaderna för akut läkarvård, sjukhusvård, behandlingar och hjälpmedel.
 • Du kan även få ersättning för akuta tandbesvär och tandskada till följd av ett olycksfall.
 • Kontakta SOS International, +46 8 792 73 33, om det är akut. I mindre akuta situationer ringer du oss på telefon 0771-655 655.  Alla behandlingar måste godkännas av oss så därför behöver du kontakta oss eller SOS International först. Du kan även använda appen HelpMe för att chatta med SOS International.
 • Be alltid om läkarintyg om du eller någon i familjen blir sjuk eller skadas på resan. Vid sjukdom ska diagnos och behandlingstid vara angivet i läkarintyget.  

Ersättningsresa

Om din påbörjade resa måste avbrytas och inte kan utnyttjas, på grund av att du eller din medresenär blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall, får du ersättning med vad researrangemanget kostat för dig. Detta gäller om du har Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring. 

Självriskbefrielse

Vid akut sjukdom eller olycksfall behöver du som har Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring inte betala någon självrisk. 

 • Solstolar

  Vid skada på resa

  Om du har blivit sjuk, skadad eller blivit bestulen på resan hjälper vi dig. Om det är akut ringer du SOS International. 

  Så här gör du om något hänt
 • Sjuksköterska

  Medicinsk förhandsbedömning

  Har du en sjukdomsdiagnos och funderar på hur reseskyddet i hemförsäkringen gäller för dig?

  Läs mer och gör testet
 • Med resväskan i hand

  Smart säkerhet på resan

  Lämna inte säkerheten hemma när du reser – i Säkerhetsbutiken finns smarta reseprodukter. 

  Hitta säkerhetsprodukter