Försenat eller förlorat bagage

Om bagaget blir försenat på utresan kan du få en schablonersättning. Så här gäller reseskyddet i hemförsäkringen när bagaget blir försenat eller försvinner helt på resan.

Om ditt bagage blir försenat

Du som har Stor Hemförsäkring har ett reseskydd som gäller om ditt bagage blir försenat på utresan. 

  • Ersättningen betalas ut i form av schablonersättning, vilket innebär att du får en viss ersättning efter ett visst antal timmar, oavsett vad du hade i väskan.
  • Schablonersättningen gäller med ett maxbelopp per väska och ett sammanlagt maxbelopp per skadetillfälle. 
  • Schablonersättningar kan betalas ut från flera håll. Har du flera reseförsäkringar, till exempel både i hemförsäkringen och genom ditt bank- eller kreditkort, kan du göra en skadeanmälan till båda bolagen.

Om du vill se vilken typ av hemförsäkring du har kan du logga in på MIna sidor

Försvann resväskan? Gör en anmälan direkt på flygplatsen.

Gör så här om bagaget inte kom fram

  • Gör en anmäl på flygplatsen omgående, om ditt bagage inte kommer fram som det ska. Fyll i en PIR-rapport (Property Irregularity Report). 
  • Spara mejl eller annan information som visar när din anmälan om försenat bagage gjordes och när det slutligen levererades till dig. 
  • Begränsa dina utgifter. Flygbolaget behöver inte betala ersättning för dina merkostnader om de har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika att ditt bagage försenas eller förloras.
  • Spara alla kvitton på de inköp du gör. Har du betalat resan med kort och har en reseförsäkring via kortföretaget, vill de ha kvitton på alla inköp du gjort för att kunna ersätta dina utlägg.

Så ersätts försenat och förlorat bagage

Om du har kommit fram till resmålet, men utan väskan, kan du få ersättning för försenat bagage. Du får en så kallad schablonersättning, vilket innebär ersättning med en viss summa efter vissa tidsintervall, oavsett vad du hade i väskan.

Försenat bagage

Om ditt incheckade eller polletterade bagage är försenat på utresan kan du få schablonersättning efter sex timmar. De beloppet du får är:

  • 750 kr per kolli efter 6 timmar eller 
  • 1 500 kr efter 24 timmar eller
  • 2 000 kr efter 48 timmar

Den högsta sammanlagda ersättningen du får är 5 000 kr.

Förlorat bagage

De flesta flygbolag kontaktar resenären så snart bagaget kommit tillrätta. Om ditt bagage inte har kommit fram under resan och fortfarande är borta efter 21 dagar efter det att det skulle ha varit framme, har du rätt till ersättning från flygbolaget eller researrangören. Du har rätt att få ersättning för vad bagaget faktiskt är värt.​​

Flygbolagen ersätter inte det som kallas stöldbegärlig egendom. De kan ha ett maxbelopp för saker de betalar ersättning för. När du fått ersättning från flygbolaget anmäler du händelsen även till oss. Eventuellt kan vi betala ytterligare ersättning för det som har försvunnit.

Tips om packning och bagage

Tänk igenom hur du packar smart – och rätt – för att undvika problem. Ha värdefulla saker och elektronikprylar i handbagaget istället för i en väska som du tänker checka in. Om flygbolaget har villkor som förbjuder dig att packa ner vissa saker, som  värdehandlingar, nycklar, affärsdokument, viss elektronik och värdesaker, i incheckat bagage, kan du inte räkna med att få ersättning om bagaget blir försenat eller kommer bort.

Mått och vikt för bagage på flyget

Flygbolaget du reser med bestämmer hur mycket bagage du får ha med dig ombord på planet. Det gäller både ditt handbagage och ditt incheckade bagage. För handbagaget finns en standard som de flesta flygbolagen följer. Om information saknas på din biljett angående vilken mängd bagage du får ha med dig, kan du kontrollera med flygbolaget du ska resa med och förberedd på vad som gäller när du kommer till incheckningen.

Handbagage

Enligt dagens IATA-standard, en frivillig överenskommelse mellan flygbolagen, får handbagaget vara högst 56 cm x 45 cm x 25 cm. De flesta flygbolag använder sig av dessa begränsningar men olika flygbolag kan ha olika regler för handbagagets mått och vikt.

Bagage som checkas in

Antalet väskor som får checkas in, hur mycket de får väga och extra avgifter för visst bagage kan variera en del mellan flygbolagen så kontrollera alltid med det vad som gäller för just din resa.

Vad får du ta med mig ombord?

När du ska resa med flyg finns säkerhetsregler för vad du:

  • får ha med dig ombord i ditt handbagage
  • enbart får ta med ombord i ditt incheckade bagage
  • inte får ta med ombord alls

Kolla upp vilka regler som gäller med det flygbolag som du ska resa med. Bland annat finns alltid en begränsning för hur mycket vätska du får ta med dig, och vad som anses vara vätska.

Polletterat bagage på tåg

I Sverige är det ovanligt att vi polletterar bagage på tåget, men det förekommer i andra länder. Om du reser med tåg och väljer att pollettera bagage gäller aktsamhetskrav för att försäkringen ska gäller fullt ut.

Aktsamhetskrav: 

  • Lägg inga värdefulla eller ömtåliga saker – som elektronik – i väskan som polletteras.
  • Om innehållet i bagaget är stöldbegärligt behöver du ha en hemförsäkring som innehåller allriskförsäkringen Otur. Den ingår i Stor Hem- och Stor Villaförsäkring, samt i Hemförsäkring Exta och Villaförsäkring Extra. 

Logga in på Mina sidor för att se vilken slag försäkring du har. 

Ingen form av hemförsäkringar gäller om du skickar något genom postombud. 

Hjälp direkt på resmålet

Framme på resmålet, men utan bagaget? Ring 0771-655 655 eller gör en skadeanmälan direkt på webben.

Betalt resan med kort?

Ofta ingår en reseförsäkring när du betalar resan med bank- eller kreditkort. Kolla upp vad som gäller för det kort du har.