Skador på hyrbil utomlands

Om du hyrt bil under utlandssemestern och orsakat skador på hyrbilen kan du få ersättning för den självrisk du fick betala till hyrbilsfirman. Gäller för dig som har hemförsäkring med utökat reseskydd hos oss.

Anmäl skada

Ersättning för självrisken

Om bilen skadas under tiden du hyr den får du ersättning för den självrisk du blir skyldig att betala till uthyrningsfirman.

Ersättning för reparationskostnaden 

Om kostnaden för reparation är lägre än självrisken ersätter vi istället själva reparationskostnaden.

För att kunna få ersättning

  • Du behöver ha det utökade reseskyddet som ingår i Stor Hemförsäkring.
  • Du köpte hyrbilsförsäkringen av uthyrningsfirman.

Högsta ersättningsbelopp är 10 000 kronor.