Det spelar ingen roll om du har många saker, dyra saker eller om du har det mer sparsmakat. Du behöver en hemförsäkring för dig och dina saker.

Med en hemförsäkring kan du få ersättning om dina saker stjäls vid inbrott eller förstörs i en brand. Om din bostad blir obrukbar på grund av vatten- eller brandskada hjälper vi dig med ersättningsbostad. Det ingår också ett personligt skydd som hjälper dig om du blir sjuk på resan, hamnar i rättstvist, krävd på skadestånd eller utsatt för rån eller överfall.​

Bor du i ett hus som du äger? Då ska du läsa om villaförsäkring​ istället.


 • Hjälp vid id-stöld

  Du får hjälp med att begränsa skadorna vid en id-stöld.

 • Reseförsäkring ingår

  Försäkringen innehåller reseskydd för resor i hela världen i 45 dagar.

 • Krishantering

  Du får ersättning för kristerapi efter en akut händelse.

Jämför innehållet Stor hem Hem Extra Hem
Ansvar- och rättsskydd

Blir du krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr. Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader – upp till 250 000 kr.​

Din egendom i bostaden

Du får ersättning om dina saker skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kr om du inte själv har valt ett högre belopp.​

Egendom på annan plats

Försäkringen gäller för saker som du har med dig utanför bostaden, till exempel på resa, på arbetet eller i skolan. Var extra försiktig med stöldbegärliga saker för att försäkringen ska gälla fullt ut – som pengar, smycken och elektronik. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr, eller 50 000 kr om du har Hemförsäkring Extra och 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.​

Egendom i annan lokal

Saker du förvarar på annat ställe än i bostaden, till exempel i fritidshuset, har samma skydd som i bostaden, men högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr, 50 000 kr om du har Hemförsäkring Extra och 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.​

Krishantering

Behandlingskostnaden för kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott ersätts med max 1 500 kr per tillfälle i upp till 10 behandlingar av legitimerad psykolog, per försäkrad person och skadehändelse.​

Reseskydd

För privat resa planerad att vara i mer än två dygn, gäller reseskyddet i hela världen under 45 dagar från avresedatum. Försäkringen gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd gäller också på resan.​

Överfallsskydd

Du får överfallsersättning om du utsätts för övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.​

Id-stöld

Du får hjälp med att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden​

När du flyttar

När du flyttar mellan två bostäder får du ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv med hjälp av vänner och släktingar, inte om du anlitar en flyttfirma. Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd och inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. Om du inte har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.​

Otur (allrisk)

Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring, gäller för dina saker om de skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 50 000 kr om du har Hem Extra och 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.​

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd med avbeställningsskydd, förseningsskydd, självriskbefrielse och ersättningsresa. Skulle du vara sjuk och inlagd på sjukhus i mer än halva restiden kan du få ersättning med vad resan kostat, upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.​

Elektronik ersätts med nytt

Hemelektronik, t.ex. din dator, som är yngre än tre år ersätts med ny, motsvarande den skadade. Med elektronik avses hushållsmaskin, apparat för ljud- och bildåtergivning och dator, men inte kamera, mobiltelefon, surfplatta, bärbar musikspelare eller GPS.​

Underförsäkringsgaranti

Om du under året skaffar mer saker hemma, så att värdet överstiger försäkringsbeloppet på din försäkring, blir du inte omedelbart underförsäkrad. Din försäkring gäller fullt ut fram till nästa förnyelse. Kom ihåg att höja försäkringsbeloppet innan försäkringen förnyas nästa gång.​

Ett års garanti

Byter du till Stor hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag garanterar vi att försäkringen ersätter även en skada som normalt inte omfattas, om du kan visa att din gamla försäkring hade ersatt skadan (spara villkoret för den tidigare försäkringen). Det enda undantagen är händelser som ersätts av tilläggsförsäkringarna Småbåt och Special. Garantin gäller i ett år från försäkringens startdatum.​


TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

att komplettera din försäkring med

Bostadsrätt

​Bostadsrätt är en tilläggsförsäkring som gäller för skada på fast egendom som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, om skadan inte betalas av föreningens fastighetsförsäkring. ​Åldersavdraget är max 15 000 kr.

Special

Special är en allriskförsäkring för ett specifikt föremål, som är extra värdefullt. De kan vara ett smycke, en tavla eller en cykel. 

Cykel ingår i hemförsäkringen upp till 15 000 kronor – inklusive alla tillbehör. Är cykeln värd mer än så behöver du en Specialförsäkring för cykeln.   

Om det specialförsäkrade föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse gäller försäkringen upp till det beloppet som du har försäkrat det för. 

Kontakta oss​ för att köpa en Specialförsäkring.​​

Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättning är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.​​​ 

Kontakta oss​ om du vill försäkra en liten båt med småbåtstillägget.

Bor du i villa eller bostadsrätt?

Du som äger en villa eller ett radhus behöver en villaförsäkring för byggnaderna, tomten och för dina saker. Du som äger en bostadsrätt behöver en hemförsäkring med tillägget Bostadsrätt – en bostadsrättsförsäkring – för bästa försäkringsskydd.

Reseförsäkring

Vi har ingen separat reseförsäkring, men i hemförsäkringen ingår det ett reseskydd i 45 dagar för hela världen. Här kan du läsa om hemförsäkringens reseskydd.

Rabatt och värdefulla förmåner

Har du hemförsäkring hos oss blir du förmånskund och får 10 % rabatt på dina försäkringar. Har du även bilförsäkring hos oss får du 15 % rabatt på dina försäkringar. I vårt förmånsprogram får du dessutom ett självriskkonto​ som vi sätter av 200 kr till efter varje skadefritt år. Självriskkontot​ hjälper till att betala självrisken.Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i hemförsäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara av en självrisk – den högsta.​​​​​

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisker för hemförsäkring
Grundsjälvrisk

Du väljer vilken självrisk du vill ha. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

  1 500 kr
  2 000 kr
  3 000 kr
  4 000 kr
  5 000 kr
10 000 kr

​Rättsskydd

​25 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Vilka gäller hemförsäkringen för?

Hemförsäkringen gäller för alla som är namngivna på hemförsäkringen. Det är viktigt att alla, även barnen, som ingår i hushållet finns namngivna.

Du kan logga in på Mina sidor där du hittar försäkringsbrevet för hemförsäkringen. Där framgår det vilka som är medförsäkrade.

Gäller hemförsäkringen för saker som jag lånat?

Ja, i hemförsäkringen ingår skydd för de saker som du äger, hyr eller lånar – både hemma och på resa. Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring, gäller inte för saker som du lånat. Otursförsäkringen gäller dock för dator eller läsplatta som du eller ditt barn lånat av skolan.

Ingår reseförsäkring i hemförsäkringen?

Ja, det ingår ett reseskydd som gäller för privata resor upp till 45 dagar i hela världen. I Stor Hemförsäkring ingår ett extra bra reseskydd med bland annat avbeställningsskydd och ersättning vid förseningar. Här kan du läsa mer om reseförsäkringen.​

Ingår drulleförsäkring i hemförsäkringen?

I Stor hemförsäkring och Hemförsäkring Extra ingår allriskförsäkring/drulleförsäkring. Vi kallar det Otur. Om dina saker plötsligt och oförutsett skadas eller förloras genom yttre händelse ersätter Otursförsäkringen sakerna upp till max 80 000 kr.

Kan jag få hjälp med annat boende efter en brand?

Ja, du får hjälp med ersättningsbostad om din egen blir obrukbar efter en brand eller annan skada.

Saker stjäls från en fest hemma. Gäller försäkringen?

Nej, om någon som blivit insläppt eller har tillstånd att vara hemma hos dig, stjäl saker gäller inte försäkringen. Försäkringen gäller om någon tvingar sig in eller tar sig in med våld.

Gäller försäkringen om mobiltelefonen stjäls ur bilen?

Mobiltelefon räknas som stöldbegärlig egendom och då gäller inte försäkringen oavsett vilken form av hemförsäkring du har.

​​Behöver jag hemförsäkring när jag hyr i andra hand?

Det spelar ingen roll om du har förstahandskontrakt eller bor i andra hand. Om du hyr en bostad i första, eller andra hand, behöver du en hemförsäkring som gäller för dina personliga tillhörigheter och saker som du hyrt eller lånat. Däremot är det inte ditt ansvar att försäkra lägenheten eller huset. Det ansvaret ligger på den som äger boendet, inte på dig som hyr det.

Hur gäller min försäkring om jag hyr ut min bostad?

Du behöver ha en hemförsäkring i någon form som gäller för den uthyrda bostaden. Vilken form av hemförsäkring du ska ha beror på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt och om du har kvar möbler och andra saker i den uthyrda bostaden.

 • Om det är en bostadsrätt behöver du hemförsäkring med bostadsrättstillägget.
 • Se alltid till att ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut. Annars kan det vara olagligt.
 • Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring.
 • Kontakta ossför att få hjälp med att ordna rätt form av hemförsäkring för den bostad som ska hyras ut.

Här kan du läsa fler tips om vad du ska tänka på när d​u hyr ut din bostad.

Hur gäller försäkringen vid id-stöld?

I hemförsäkringen ingår försäkringsskydd för id-stöld. Det skyddar inte mot att någon stjäl din identitet, men du får hjälp med följande:

 • Rådgivning för att förebygga identitetsstöld.
 • Assistans för att begränsa skadan när en id-stöld ägt rum.
 • Juridisk hjälp för att avvisa krav eller rätta till fel till följd av id-stöld.

Här kan du läsa om hur du undviker identitetsstöld.

​​​​​​​​​​

Tips och råd

​​​

​​​​​​​
Skydda ditt hem mot brand, inbrott och vattenskada

​Skydda ditt hem

Om hur du skyddar ditt hem mot brand, inbrott och vattenskada.

Skydda ditt hem​

​​

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig