Hemförsäkring

Köp här och få upp till 10 % internetrabatt!


Hemförsäkring

Köp här och få upp till 10 % internetrabatt!

Det spelar ingen roll om du har många saker, dyra saker eller om du har det mer sparsmakat. Du behöver en hemförsäkring för dig och dina saker.

Med en hemförsäkring kan du få ersättning om dina saker stjäls vid inbrott eller förstörs i en brand. Om din bostad blir obrukbar på grund av vatten- eller brandskada hjälper vi dig med ersättningsbostad. Det ingår också ett personligt skydd som hjälper dig om du blir sjuk på resan, hamnar i rättstvist, krävd på skadestånd eller utsatt för rån eller överfall.​


 • Reseförsäkring i 45 dagar

  ​Hemförsäkringen ger dig reseskydd i hela världen.

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

 • Delbetala utan kostnad

  Hos oss kostar det inget extra att dela upp betalningen.

Jämför försäkringarna Stor Hem Hem Extra Hem
Ansvars- och rättsskydd

Blir du krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr. Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader – upp till 200 000 kr.

Din egendom i bostaden

Du får ersättning om dina saker skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kr om du inte själv har valt ett högre belopp.

Egendom på annan plats

Försäkringen gäller för saker som du har med dig utanför bostaden, till exempel på resa, på arbetet eller i skolan. Var extra försiktig med stöldbegärliga saker för att försäkringen ska gälla fullt ut – som pengar, smycken och elektronik. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr, eller 50 000 kr om du har Hemförsäkring Extra och 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.

Egendom i annan lokal

Saker du förvarar på annat ställe än i bostaden, till exempel i fritidshuset, har samma skydd som i bostaden, men högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr, 50 000 kr om du har Hemförsäkring Extra och 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.

Krishantering

Försäkringen ersätter kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Upp till 10 behandlingar av legitimerad psykolog ersätts – per försäkrad och skada.

Reseskydd

För privat resa planerad att vara i mer än två dygn, gäller reseskyddet i hela världen under 45 dagar från avresedatum. Försäkringen gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd gäller också på resan.

Överfallsskydd

Du får överfallsersättning om du utsätts för övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

Id-stöld

Du får hjälp med att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden

 
När du flyttar

När du flyttar mellan två bostäder får du ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv med hjälp av vänner och släktingar, inte om du anlitar en flyttfirma. Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd och inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. Om du inte har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.

 
Otur

Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring, gäller för dina saker om de skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 50 000 kr om du har Hem Extra och 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.

 
Utökat reseskydd

Utökat reseskydd med avbeställningsskydd, förseningsskydd, självriskbefrielse och ersättningsresa – skulle du vara sjuk i mer än halva restiden kan du få ersättning med vad resan kostat, upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.

   
Elektronik ersätts med nytt

Hemelektronik, t.ex. din dator, som är yngre än tre år ersätts med ny, motsvarande den skadade. Med elektronik avses hushållsmaskin, apparat för ljud- och bildåtergivning och dator, men inte kamera, mobiltelefon, surfplatta, bärbar musikspelare eller GPS.

   
Underförsäkringsgaranti

Om du under året skaffar mer saker hemma, så att värdet överstiger försäkringsbeloppet på din försäkring, blir du inte omedelbart underförsäkrad. Din försäkring gäller fullt ut fram till nästa förnyelse. Kom ihåg att höja försäkringsbeloppet innan försäkringen förnyas nästa gång.

   
Du får 1 års garanti

Byter du till Stor hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag garanterar vi att försäkringen ersätter även en skada som normalt inte omfattas, om du kan visa att din gamla försäkring hade ersatt skadan (spara villkoret för den tidigare försäkringen). Det enda undantagen är händelser som ersätts av tilläggsförsäkringarna Småbåt och Special. Garantin gäller i ett år från försäkringens startdatum.

   

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

för dig som vill vara på den säkra sidan

Bostadsrätt

​Bostadsrätt är en tilläggsförsäkring som gäller för skada på fast egendom som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, om skadan inte betalas av föreningens fastighetsförsäkring.

Vi rekommenderar dig som äger en bostadsrätt att välja detta tillägg.

Special

Special är en allriskförsäkring för ett specifikt föremål, som är extra värdefullt. De kan vara ett smycke, en tavla eller en cykel. 

Cykel ingår i hemförsäkringen upp till 15 000 kronor – inklusive alla tillbehör. Är cykeln värd mer än så behöver du en Specialförsäkring för cykeln.   

Om det specialförsäkrade föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse gäller försäkringen upp till det beloppet som du har försäkrat det för. 

Kontakta oss​ för att köpa en Specialförsäkring.​​

Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättning är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.​

Bor du i villa eller bostadsrätt?

Du som äger en villa eller ett radhus behöver en villaförsäkring för byggnaderna, tomten och för dina saker. Du som äger en bostadsrätt behöver en hemförsäkring med tillägget Bostadsrätt – en bostadsrättsförsäkring – för bästa försäkringsskydd.

Reseförsäkring

Vi har ingen separat reseförsäkring, men i hemförsäkringen ingår det ett reseskydd i 45 dagar för hela världen. Här kan du läsa mer om hur hemförsäkringen gäller på resa.Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i hemförsäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara av en självrisk – den högsta.​​​​​

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisker för hemförsäkring
Grundsjälvrisk

Du väljer vilken självrisk du vill ha. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

  1 500 kr
  2 000 kr
  3 000 kr
  4 000 kr
  5 000 kr
10 000 kr

​Rättsskydd

​25 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Gäller hemförsäkringen för saker som jag lånat?

Ja, i hemförsäkringen ingår skydd för de saker som du äger, hyr eller lånar – både hemma och på resa.

Ingår reseförsäkring i hemförsäkringen?

Ja, det ingår ett reseskydd som gäller för privata resor upp till 45 dagar i hela världen. I Stor Hemförsäkring ingår ett extra bra reseskydd med bland annat avbeställningsskydd och ersättning vid förseningar. Här kan du läsa mer om reseförsäkringen.​

Ingår drulleförsäkring i hemförsäkringen?

I Stor hemförsäkring och Hemförsäkring Extra ingår allriskförsäkring/drulleförsäkring. Vi kallar det Otur. Om dina saker plötsligt och oförutsett skadas eller förloras genom yttre händelse ersätter Otursförsäkringen sakerna upp till max 80 000 kr.

Kan jag få hjälp med annat boende efter en brand?

Ja, du får hjälp med ersättningsbostad om din egen blir obrukbar efter en brand eller annan skada.

Saker stjäls från en fest hemma. Gäller försäkringen?

Nej, om någon som blivit insläppt eller har tillstånd att vara hemma hos dig, stjäl saker gäller inte försäkringen. Försäkringen gäller om någon tvingar sig in eller tar sig in med våld.

Gäller försäkringen om mobiltelefonen stjäls ur bilen?

Mobiltelefon räknas som stöldbegärlig egendom och då gäller försäkringen endast om du har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra där Otursförsäkring ingår.

​​Behöver jag hemförsäkring när jag hyr i andra hand?

Det spelar ingen roll om du har förstahandskontrakt eller bor i andra hand. Du behöver en hemförsäkring för de saker som du äger, hyr eller lånar. Hemförsäkringen gäller på samma sätt oavsett hur du bor. ​​

Hur gäller min försäkring om jag hyr ut min bostad?

Hemförsäkringen gäller om någon obehörig tar sig in i bostaden, men eftersom personen som du hyr ut till har din tillåtelse att vara där gäller inte en hemförsäkring som vanligt´om någonting förstörs eller blir stulet.

Här kan du läsa tips om vad du ska tänka på när du hyr ut i andra hand.

Hur gäller försäkringen vid id-stöld?

I Stor Hemförsäkring och Hemförsäkring Extra ingår försäkringsskydd för id-stöld. Det skyddar ju inte mot att någon stjäl din identitet, men du får hjälp med följande:

 • Rådgivning för att förebygga identitetsstöld.
 • Assistans för att begränsa skadan när en id-stöld ägt rum.
 • Juridisk hjälp för att avvisa krav eller rätta till fel till följd av id-stöld.

Här kan du läsa om hur du skyddar dig mot att identitetsstöld.

​​

Tips och råd

Några tips och goda råd till dig.

 • Dra ut elkontakter vid åska.

 • Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar. Komplettera gärna med brandsläckare och brandfilt. Du kan köpa det i Säkerhetsbutiken​​.

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker