Ändra hemförsäkringen vid flytt

Nytt hem, ny adress – när du flyttar behöver du ändra din hemförsäkring så att den passar ditt nya boende. Vi guidar dig rätt.

Så ska du göra

Hur du ska göra när du flyttar från ett boende till ett annat beror på hur du bor före flytten och hur ditt nya boende ser ut. Välj kategori utifrån din situation.

Behåll hemförsäkringen 

Det är lätt hänt att tänka att hemförsäkringen inte behövs om du är mitt emellan två egna boenden och tillfälligt bor hos någon annan. Exempel på två vanliga situationer där hemförsäkringen behövs: 

 • Om du passar på att resa utomlands har du reseskydd via hemförsäkringen som gäller för kostnaderna att få vård i ett annat land och om du blir bestulen på resan.
 • Om du och hyresvärden eller den nya ägaren är oense om något som rör bostaden och du krävs på pengar hjälper vi dig att reda ut tvisten. Om du är skadeståndsskyldig betalar vi ut ersättning upp till 5 miljoner kronor.

Om du tar bort din egen hemförsäkring när du tillfälligt bor hos någon annan rekommenderar vi att du ser till att du ingår i den personens hemförsäkring under tiden. 

Du bor i hyrd bostad

Du flyttar från hyrd bostad till en annan hyrd bostad

Du behöver ändra din nuvarande hemförsäkring till den nya adressen. Meddela oss:

 • Din nya adress.
 • Vilka personer försäkringen ska gälla för.
 • Boytan i den nya bostaden.
 • Vilket datum du flyttar.

Om du behöver magasinera några tillhörigheter under flytten hjälper vi dig med magasineringsförsäkring. 

Ring 0771-655 655 eller fyll i formuläret Adressändring.

Du flyttar från hyrd bostad till bostadsrätt

Du behöver ändra din nuvarande hemförsäkring till en bostadsrättsförsäkring. Skillnaden mellan försäkringarna är att du till bostadsrätten behöver bostadsrättstillägget för att få ersättning för skador på ytskiktet och fast inredning.

Dessa uppgifter behöver vi få från dig:

 • Den nya adressen.
 • Vilka personer försäkringen ska gälla för.
 • Boytan i den nya bostaden.
 • Vilket datum du blir ägare till bostadsrätten. Det är viktigt att du har en försäkring från datumet du blir ägare även om du flyttar in lite senare.

Behöver du magasinera hela eller delar av bohaget under en period hjälper vi dig med en magasineringsförsäkring.

Ring 0771-655 655 eller fyll i formuläret Adressändring.

Du flyttar från hyrd bostad till eget hus

Du behöver ändra din nuvarande hemförsäkring till en villaförsäkring. Skillnaden mellan försäkringarna är att du till huset även behöver en försäkring för själva huset, andra byggnader och tomten.

 • Den nya adressen.
 • Vilka personer försäkringen ska gälla för.
 • Vilket datum du blir ägare till huset. Det är viktigt att du har en försäkring från datumet du blir ägare även om du flyttar in lite senare.

Om du behöver magasinera hela eller delar av bohaget under en period hjälper vi dig med en magasineringsförsäkring.

Ring 0771-655 655 eller fyll i formuläret Adressändring så återkommer vi till dig.

Du bor i bostadsrätt

Du flyttar från en bostadsrätt till en annan

Du behöver ändra din nuvarande bostadsrättsförsäkring till den nya adressen. Meddela oss:

 • Din nya adress.
 • Vilka personer försäkringen ska gälla för.
 • Boytan i den nya bostaden.
 • Vilket datum du blir ägare till bostadsrätten. Det är viktigt att du har en försäkring från datumet du blir ägare även om du flyttar in lite senare.

Om du under en period har två bostadsrätter behöver du två försäkringar under den tiden. När den gamla bostadsrätten övergår till ny ägare säger du upp den försäkringen.

Behöver du magasinera hela eller delar av bohaget under en period hjälper vi dig med en magasineringsförsäkring.

Ring 0771-655 655 eller fyll i formuläret Adressändring så återkommer vi till dig. 

Du flyttar från bostadsrätt till eget hus

Du behöver ändra din nuvarande bostadsrättsförsäkring till en villaförsäkring. Skillnaden mellan försäkringarna är att du till huset även behöver en försäkring för själva huset, andra byggnader och tomten. Meddela oss:

 • Din nya adress.
 • Vilka personer försäkringen ska gälla för.
 • Vilket datum du blir ägare till huset. Det är viktigt att du har en försäkring från datumet du blir ägare även om du flyttar in lite senare.

Behöver du magasinera hela eller delar av bohaget under en period hjälper vi dig med en magasineringsförsäkring.

Ring 0771-655 655 eller fyll i formuläret Adressändring.

Du flyttar från bostadsrätt till hyrd bostad

Du behöver ändra din nuvarande bostadsrättsförsäkring till en hemförsäkring hyresrätt för den nya adressen. Meddela oss:

 • Din nya adress.
 • Vilka personer försäkringen ska gälla för.
 • Boytan i den nya bostaden.
 • Vilket datum du flyttar. Om du fortfarande äger bostadsrätten när du flyttar till hyresrätt behöver du ha kvar bostadsrättsförsäkringen tills ny ägare tar över.

Om du behöver magasinera hela eller delar av bohaget under en period hjälper vi dig med en magasineringsförsäkring.

Ring 0771-655 655 eller fyll i formuläret Adressändring.

Du bor i eget hus

Du flyttar från hus till ett annat hus

Du behöver ändra villaförsäkringen till att gälla för det nya huset. Meddela oss:

 • Din nya adress.
 • Vilka personer försäkringen ska gälla för.
 • Vilket datum du blir ägare till huset. Det är viktigt att du har en försäkring från datumet du blir ägare även om du flyttar in lite senare.

Kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med försäkring för det nya huset och hitta rätt lösning för det gamla huset om du fortfarande äger det. 

Behöver du magasinera hela eller delar av bohaget under en period? Vi hjälper dig med en magasineringsförsäkring.

Ring 0771-655 655 eller fyll i formuläret Adressändring så återkommer vi till dig. 

Du flyttar från hus till bostadsrätt

Du behöver ändra villaförsäkringen till en bostadsrättsförsäkring. Meddela oss:

 • Din nya adress.
 • Vilka personer försäkringen ska gälla för.
 • Boytan i den nya bostaden.
 • Vilket datum du flyttar.

Om du fortfarande äger huset när du flyttar behöver du ha kvar villaförsäkringen tills det datum ny ägare tar över. Om huset är tömt på alla dina personliga saker kan du ha en villabyggnadsförsäkring under tiden.

Behöver du magasinera hela eller delar av bohaget under en period? Vi hjälper dig med en magasineringsförsäkring.

Ring 0771-655 655 eller fyll i formuläret Adressändring.

Du flyttar från hus till hyresrätt

Du behöver ändra villaförsäkringen till en hemförsäkring hyresrätt. Meddela oss:

 • Din nya adress.
 • Vilka personer försäkringen ska gälla för.
 • Boytan i den nya bostaden.
 • Vilket datum du flyttar.

Om du fortfarande äger huset när du flyttar behöver du ha kvar villaförsäkringen tills det datum ny ägare tar över. Om huset är tömt på alla dina personliga saker kan du ha en villabyggnadsförsäkring under tiden.

Behöver du magasinera hela eller delar av bohaget under en period? Vi hjälper dig med en magasineringsförsäkring.

Ring 0771-655 655 eller fylla i formuläret Adressändring.

Senast uppdaterad 22 januari 2020

Packa flyttlådor

Checklista inför flytt

Det tar tid att flytta och det är mycket att tänka på. Börja i tid så slipper du stressa och missa något viktigt. Följ vår checklista så flyttar du smidigare.

Följ checklistan
Container

Magasinering

Om du flyttar till mindre bostad eller om du behöver förvara ditt bohag någon annanstans under en period kan du magasinera dina saker.

Försäkring vid magasinering
Flytta soffan

Anlita flyttfirma

Funderar på att anlita ett flyttproffs? Här hittar du information om hur det går till när man anlitar en flyttfirma och vad du ska tänka på. 

Så fungerar det