Ändra hemförsäkringen vid flytt

Nytt hem, ny adress – när du flyttar behöver du ändra din hemförsäkring så att den passar ditt nya boende. Vi guidar dig rätt.

Så ska du göra

Hur du ska göra när du flyttar från ett boende till ett annat beror på hur du bor före flytten och hur ditt nya boende ser ut. Välj kategori utifrån din situation.

Behåll hemförsäkringen 

Det är lätt hänt att tänka att hemförsäkringen inte behövs om du är mitt emellan två egna boenden och tillfälligt bor hos någon annan. Exempel på två vanliga situationer där hemförsäkringen behövs: 

  • Om du passar på att resa utomlands har du reseskydd via hemförsäkringen som gäller för kostnaderna att få vård i ett annat land och om du blir bestulen på resan.
  • Om du och hyresvärden eller den nya ägaren är oense om något som rör bostaden och du krävs på pengar hjälper vi dig att reda ut tvisten. Om du är skadeståndsskyldig betalar vi ut ersättning upp till 5 miljoner kronor.

Om du tar bort din egen hemförsäkring när du tillfälligt bor hos någon annan rekommenderar vi att du ser till att du ingår i den personens hemförsäkring under tiden. 

Senast uppdaterad 22 januari 2020