Bilförsäkring

Köp här – du får minst 10 % rabatt.
 1. Bilförsäkring

Välj en bilförsäkring som passar dig, din bil och dina behov. Du kan välja mellan fem olika försäkringar, från trafikförsäkring upp till Stor Bilförsäkring.

Alla behöver ha trafikförsäkring för att få köra med bilen. Helförsäkring passar de flesta vars bil är äldre än tre år. Halvförsäkring räcker om bilen är ny och har vagnskadegaranti eller när den inte längre är värd att helförsäkra. TrafikXtra är ett alternativ till en äldre bil som du vill ha stöldförsäkring till och hjälp med bärgning. Med Stor Bilförsäkring får du en försäkring där bland annat hyrbil, ersättning för ny bil och otursförsäkring, ingår. Välj den bilförsäkring som täcker det behov just du har för din bil.

Har du en företagsägd bil? Här hittar du bilförsäkring för företag​.​


 • 0 kr i självrisk

  Trafikförsäkring utan självrisk om du orsakar en skada. Gäller för alla över 25 år.​

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

 • Högst poäng hos Konsumenternas.se

  Stor ​Bilförsäkring får högsta poäng i Konsumenternas.se jämförelse​. ​​​

Jämför innehållet Stor bil Hel Halv Trafik-Xtra Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen lämnar ersättning för alla personskador och skador på andra personers egendom som du orsakat med bilen. Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag, och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring. Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.​

Räddning inkl. assistans

Du får ersättning för kostnader i samband med räddning/assistans/bärgning vid trafikolycka eller annat driftstopp. Självrisken är 0 kr om du har Stor Bilförsäkring och 1 500 kr om du har halv- eller helförsäkring. Räddningsmomentet i TrafikXtra gäller vid två tillfällen per år, och självrisken är då 500 kr.​

Rättsskydd​

Du kan få ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottmål som har med dig som bilägare att göra. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.​

Stöld

Försäkringen vid stöld eller tillgrepp av bilen. TrafikXtra gäller inte vid stöld av enbart bilutrustning eller tillbehör. Självrisken är 1500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.​

Stöld av biltillbehör

Försäkringen gäller vid stöld, stöldförsök och inbrott. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till. Självrisken är 1 500 kr.​

​Brand

Försäkringen gäller för skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion  eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador. 
Självrisken är 1 500 kr.​

​Glas

Vi betalar byte av ruta eller reparation av ruta efter till exempel ett stenskott. Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 1500 kr.​

Feltankning

Om du tankat bilen med fel typ av bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska, får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. Uppstår det följdskador på grund av feltankning ersätts dessa via maskinskadeförsäkringen. Läs mer under maskinskada.​

Maskinskada

För en bil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. 

För Stor Bilförsäkring gäller maskinskada för en bil som är yngre än 10 år och har körts mindre än 120 000 km.
1 500 kr — om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 80 000 km
3 000 kr — om bilen är äldre än 5 år eller har körts mer än 80 000 km
10 000 kr —  om bilen är äldre än 8 år eller har körts mer än 100 000 km och du har Stor Bilförsäkring.

Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse eller yttre olyckshändelse – till exempel att ett träd blåst ner på bilen. Du väljer vilken självrisk du vill ha – 3 000 kr, 4 500 kr eller 6 000 kr. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen. Är föraren under 25 år när skadan inträffar blir självrisken ytterligare 1 000 kr.​

BilXtra

BilXtra ingår i Stor Bilförsäkring. För halv- och helförsäkring kan du välja till BilXtra. Försäkringen betalar 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil om din bil skadas. Om skadan sker utanför Sverige och du hyr bil utanför Sverige får du ersättning för hela hyrbilskostnaden. Ingen självrisk vid assistans/bärgning. Vid kollision med djur och vid skadegörelse sänks självrisken med upp till 10 000 kr om din bil har gällande vagnskadegaranti och med högst 6 000 kr om du har helförsäkring. Reparationskostnaden måste överstiga 1 000 kr.​

Förar- och passagerarolycksfall

Försäkringen betalar extra ersättning – utöver det som betalas från trafikförsäkringen – med upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Ersätter kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen. Förar- och passagerarolycksfall gäller utan självrisk.​

Otur

Ersätter skador på inredningen i bilens kupé eller bagageutrymme (gäller inte skada orsakad av djur). Med inredning i detta sammanhang avses inte elektronik, sufflett eller hardtop. 
Självrisken är 1 500 kr.
Dessutom ingår ersättning upp till
5 000 kr för ny bilnyckel som innehåller elektronisk startspärrfunktion, om den förloras eller skadas, vid ett skadetillfälle per år. Förutom själva nyckeln ersätts kostnader för att avprogrammera den förlorade/skadade nyckeln och inprogrammera den nya nyckeln. 
Självrisken är 500 kr för förlorad bilnyckel.​

VärdeXtra

Om bilen stjäls eller blir totalförstörd på grund av vagnskada, och det inte lönar sig att reparera den (s.k. totalskada) får du en motsvarande ny bil, om din bil är högst två år gammal och inte har körts mer än 40 000 km. Är bilen äldre eller har körts mer får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 20 %. VärdeXtra gäller utan självrisk.​


Tilläggsförsäkringar

att komplettera din försäkring med

Du kan komplettera din halv- eller helförsäkring med BilXtra, som bland annat innehåller hyrbilsförsäkring. Om du väljer Stor Bilförsäkring behöver du inget tillägg. Det ingår hyrbilsförsäkring, fri vägassistans, otursförsäkring och en extra olycksfallsförsäkring för både förare och passagerare.


BilXtra

Detta ingår i BilXtra:

 • Du får ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil i upp till 45 dagar, om din bil skadas.
 • Om skadan sker utanför Sverige och du hyr bil utanför Sverige får du ersättning för hela hyrbilskostnaden. ​
 • Ingen självrisk vid assistans/bärgning. 
 • Vid kollision med djur och vid skadegörelse sänks självrisken med upp till 10 000 kr om din bil har gällande vagnskadegaranti och med högst 6 000 kr om du har helförsäkring. Reparationskostnaden måste överstiga 1 000 kr.    
​​​​

Avställningsförsäkring

Ställer du av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Det blir billigare så. Du behöver inte heller betala fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Har du halvförsäkring, helförsäkring, Stor Bilförsäkring eller TrafiXtra för bilen ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.

Du får rabatt och värdefulla förmåner

När du försäkrar din bil hos oss och väljer att betala med e-faktura eller Autogiro blir du förmånskund och får 10 procents rabatt på dina försäkringar och ett självriskkonto som vi sätter av 200 kronor till efter varje skadefritt år.

Har du även hemförsäkring hos oss får du 15 procents förmånsrabatt på dina försäkringar.

Läs gärna mer om vårt förmånsprogram

Hjälp att betala självrisken

Självriskkontot är en förmån som ger dig extra trygghet. Summan på självriskkontot kan du använda till att betala självrisken med om olyckan skulle vara framme.

Så här fungerar självriskkontotSjälvrisker

​Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisker för bilförsäkring
Trafik 

​       0 kr 

 
1 000 kr - om föraren är yngre än 25 år, saknar körkort, varit rattfull eller grovt vårdslös.​

Brand

​1 500 kr​

Glas

   ​200 kr – vid reparation av stenskott och mindre skador.

1 500 kr – vid byte av ruta.

Reparationerna ska godkännas av oss.

Maskinskada

​  1 500 kr — om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 80 000 km

  ​3 000 kr — om bilen är äldre än 5 år eller har körts mer än 80 000 km

10 000 kr —  om bilen är äldre än 8 år eller har ​körts mer än 100 000 km och du har Stor Bilförsäkring.

För direktimporterad bil är självrisken dubbelt så hög jämfört med svensksåld. Har du Stor Bilförsäkring är den högsta självrisken 10 000 kr, även för direktimporterade bilar.​​

Räddning/Assistans

​       0 kr – Stor Bilförsäkring och Bilförsäkring med tillägget BilXtra

   500 kr – när du har TrafikXtra

1 500 kr – bilförsäkring utan tilläggen ovan

Rättsskydd

25 % av kostnaderna, lägst 1 500 kr

Stöldskada

1 500 kr 

8 000 kr om bilen inte varit låst med ett godkänt lås

Feltankning

​1 500 kr

Vagnskada

3 000 kr, 4 500 kr eller 6 000 kr – högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.
Ytterligare 1 000 kr i självrisk om föraren är under 25 år.
​​​

BilXtra

0 kr

Självriskreducering vid kollision med djur och vid skadegörelse, om reparationskostnaden överstiger 1 000 kr.

Otur

   500 kr – vid förlust av eller skada på bilnyckel om du har Stor Bilförsäkring.
1 500 kr – vid skada i kupé eller bagageutrymme om du har Stor Bilförsäkring.​

Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Vilken försäkring bör jag ha om min bil har vagnskadegaranti?

Vi föreslår halvförsäkring, som tillsammans med vagnskadegaranti motsvarar en helförsäkring och ersätter de vanligaste skadorna på din bil. Du kan även välja Stor Bilförsäkring om du vill ha en komplett paketförsäkring där vi har bakat in alla våra tillägg.

När vagnskadegarantin upphör – vanligen tre år efter första registreringsdag – rekommenderar vi helförsäkring så att du fortsatt har heltäckande försäkringsskydd för din bil.

Vilken försäkring passar bäst för bilar äldre än tre år?

Helförsäkring är vår mest valda försäkring och ger ersättning för de flesta skador oavsett vem som orsakat dem. Men du väljer själv vilken försäkring som passar dig, din bil och dina behov. Bilens värde är en utgångspunkt. Väljer du helförsäkring har du försäkringsskydd för hela bilen. Skadas bilen vid kollision eller singelolycka betalar vi reparationskostanden och du betalar självrisken. Väljer du halvförsäkring får du betala hela reparationskostnaden själv.

När bilens värde sjunkit till en nivå då du inte tycker att den är värd en helförsäkring kan du välja halvförsäkring eller TrafikXtra. TrafikXtra är en slimmad version av vanlig halvförsäkring. I TrafikXtra ingår bland annat bärgning två gånger om året och ersättning om du får din bil stulen.

Hur gör jag när jag sålt bilen?

När du sålt din bil och skickat in ägarbyteshandlingarna till Vägtrafikregistret (VTR) får vi ett meddelande från dem om att bilen bytt ägare, och försäkringen upphör automatiskt. Om du betalt försäkringen för en längre period än du behöver betalar vi tillbaka mellanskillnaden till dig som är försäkringstagare.​​

Ingår vägassistans i bilförsäkringen?

Ja, om du har minst halvförsäkring. Du får ersättning för transport av personer och själva bilen om föraren skadas eller blir sjuk och ingen annan kan köra bilen, eller om bilen skadas eller råkar ut för annat driftstopp. Självrisken är 1 500 kronor. Om du har tilläggsförsäkringen BilXtra eller Stor Bilförsäkring är självrisken 0 kronor.

Hur gäller försäkringen när man är under 25 år?

Försäkringen gäller på samma sätt för alla oavsett ålder, men om någon under 25 år kör, och orsakar en skada gäller en särskild så kallad ungdomssjälvrisk på 1 000 kronor.

Du kan få rabatt på försäkringen om ingen under 25 år ska köra bilen. Om du har rabatten och någon under 25 år ändå kör bilen får du betala ytterligare 2 000 kronor i ungdomssjälvrisk för trafikförsäkringen och 2 000 kronor för vagnskadeförsäkringen, utöver den vagnskadesjälvrisk du valt.

Så om du har fått rabatt för att ingen under 25 år ska köra bilen, och det ändå sker, och det inträffar en skada som drabbar både trafik- och vagnskadeförsäkringen är självrisken 5 000 kronor extra utöver den ordinarie vagnskadesjälvrisken.

Gäller bilförsäkringen utomlands?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet vilket i huvudsak är alla europeiska länder. Trafikförsäkringen gäller precis på samma sätt som i Sverige. För att stöldförsäkringen ska gälla krävs det, för vissa länder, att bilen är utrustad med elektronisk startspärr och att registreringsnumret är ingraverat i bilens rutor. Här hittar du information om vilka länder som ingår i Gröna Kort-systemet​ och för vilka länder startspärr krävs. ​​​

Tips och råd

​Här har vi samlat tips och råd till dig som har med bilen och bilresor att göra.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Vintersäkra din bil – Tips för ökad bilsäkerhet på vintern

Vinterrusta bilen

Hösten kan vara varm och solig för att sedan snabbt slå om till kyla och hala vägar. Förbered dig i god tid.

Barn i bil

Tryggt för barn i bilen

Tips om hur du skyddar barn som åker med i din bil. Hur du väljer bilbarnstol och montering av stol.

Köpa begagnad bil – saker att tänka på

Köpa begagnad bil

Tips om vad du ska tänka på när du köper en begagnad bil av en privatperson.

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker
 1. Bilförsäkring